Засідання Вченої ради РІ НАНУ 20 листопада 2019 р

Print
Published on Monday, 18 November 2019 Written by Юлія Антоненко

Эмблема РИ НАНУ20 листопада 2019 р. о 10-00

ВЧЕНА РАДА - 7
Радіоастрономічного інституту НАН України

Актовий зал РІ НАН України, вул.Мистецтв, 4


Порядок денний: 

 

1. Звіт за 2019 рік про виконання НДР Цільової комплексної програми НАН України з наукових космічних досліджень «Дослідження відгуків навколопланетного плазмового оточення і природних електромагнітних резонаторів на сонячну активність» (шифр: ПЛАЗМОСФЕРА) Третій, останній рік виконання. (відділ 22).

          Доповідач : Г.В. Литвиненко                                                                         - 10 хв.

2. Звіт за 2019 рік про виконання НДР зі спільних міжнародних досліджень НАН України і асоціації EISCAT – «Дослідження спорадичних та хвилеподібних іоносферних збурень і глобальної грозової активності методом когерентного багатопозиційного ННЧ і ВЧ прийому сигналів у високих широтах» (шифр: Шпіцберген-2019) ( відділ 22).

Звіт за 2019 рік про виконання відомчої НДР "Дослідження електромагнітних резонансних процесів у навколоземному просторі" (шифр: ЯТАГАН-3) (01.01.2016- 31.12.20,   відділ 22) 4-й рік виконання.

         Доповідач : Ю.М. Ямпольський                                                                       - 20 хв.

3. Звіт за 2019 рік про виконання НДР Цільової комплексної програми НАН України з наукових космічних досліджень «Моніторинг стану геокосмосу та збурень космічної погоди з використанням національних і міжнародних систем дистанційного зондування» (шифр: Лірус-2019)- 01.01.2018- 31.12.2022 ( відділ 22).

         Доповідач : А.В. Залізовський                                                                          - 10 хв.

4. Звіти аспірантів за другий рік навчання та затвердження індивідуальних планів аспірантам на третій рік навчання.

5. Поточні питання.