Конкурс на заміщення вакантних посад у 2022 р.

Print
Published on Wednesday, 26 January 2022 Written by Юлія Антоненко

Эмблема РИ НАНУРадіоастрономічний інститут Національної академії наук України (61002, м. Харків, вул. Мистецтв, 4, +38 (057) 341 7727,  http://rian.kharkov.ua This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.   оголошує конкурс на заміщення вакантних посад наукових співробітників:

1) провідного наукового співробітника відділу декаметрової радіоастрономії (д.ф.-м.н., спеціальність теоретична фізика) - 1 вакансія;

2) головного інженера РІ НАН України - 1 вакансія;

3) провідного інженера-дослідника експериментального відділу високих технологій НВЧ - 1 вакансія;

4) провідного інженера-дослідника відділу електронних НВЧ приладів - 1 вакансія.

Перелік документів для участі у конкурсі:

1) письмова заява на ім’я керівника про участь у конкурсі;

2) копія документа, що посвідчує особу;

3) заповнена особова картка (анкета) встановленого зразка;

4) автобіографія;

5) копія трудової книжки (за наявності);

6) копії документів про вищу освіту, підвищення кваліфікації, присудження наукового ступеня, присвоєння вченого звання, військового квитка (для військовослужбовців або військовозобов’язаних);

7) перелік наукових праць кандидата з посиланням на інформаційні ресурси та веб-сайти, на яких вони розміщені, або електронні копії наукових праць, опублікованих впродовж останніх п’яти років у вітчизняних та/або іноземних (міжнародних) рецензованих фахових виданнях;

8) письмова згода на обробку персональних даних.

Кандидати можуть надавати додаткову інформацію, що відображає результати їх наукової діяльності, а також своє бачення розвитку досліджень і розробок на посаді. 

Документи згідно з положенням про конкурс подавати особисто або поштою за адресою: вул. Академіка Проскури 12, Харків, 61085, т. 341-77-28 - Тимошевська Наталя Федорівна (начальник відділу кадрів), 315-20-92 - Антоненко Юлія Вікторівна (учений секретар).

Термін подання документів на конкурс – до 26.02.2022 р.