Засідання Вченої ради 17.12.2014 р.

Print
Published on Monday, 15 December 2014 Written by Удовенко А.П.

Эмблема РИ НАНУ17 грудня 2014 р о 10-00

ВЧЕНА РАДА
Радіоастрономічного інституту НАН України

Актовий зал РІ НАН України, вул. Червонопрапорна, 4

Порядок денний:

1.Звіти за 2014 рік
- про виконання конкурсної НДР
"Дослідження областей зіркоутворення в міліметровому та субміліметровому діапазонах довжин хвиль " (шифр ШУЯ);

- про виконання відомчої НДР
"Дослідження кінематики та просторового розподілу молекулярної речовини в місцях активного зіркоутворення та атмосфері Землі методами мікрохвильової радіоастрономії. Розробка фізичних принципів створення радіофізичних приймальних систем нового покоління" (шифр ШИРОТА).

       Доповідач: В.М. Шульга - 20 хв.

2. Звіти за 2014 рік про виконання НДР відомчої тематики
"Радіофізичні дослідження земної поверхні, атмосфери Землі та навколоземного середовища методами дистанційного зондування" (шифр ЧАРА);

"Розробка та створення радіолокаторів з синтезованою апертурою високого просторового розрізнення для дистанційного дослідження Землі та інших космічних об’єктів" (шифр ВЕНЕРА).

       Доповідач: Д.М. Ваврів - 20 хв.

3. Затвердження тем кандидатських дисертацій аспірантів першого року навчання
4. Поточні питання.