До відома здобувачів ступенів – новий наказ МОН України

Print
Published on Tuesday, 11 August 2015 Written by Удовенко А.П.

Лого МОН України     До відома здобувачів наукових ступенів наказом МОН України від  14.07.2015 р. № 758 встановлено, що не пізніше ніж за 10  календарних днів до дати захисту дисертації, зазначеної в  авторефераті дисертації, примірник дисертації та відгуки офіційних  опонентів в електронному вигляді повинні бути розміщені у  відкритому доступі в режимі читання на офіційному веб-сайті вищого  навчального закладу (наукової установи) протягом трьох місяців з  дати видачі диплома доктора філософії або доктора наук.

    Слід нагадати, що згідно з п. 24. Порядку присудження наукових ступенів і присвоєння вченого звання старшого наукового співробітника Спеціалізована вчена рада у місячний строк після захисту дисертації надсилає паперовий примірник дисертації та примірник атестаційної справи до МОН.
Відповідно до п. 28 цього ж Порядку "Строк розгляду у МОН дисертації та атестаційної справи здобувача наукового ступеня доктора наук не повинен перевищувати шести місяців, а наукового ступеня кандидата наук - чотирьох місяців". Таким чином термін доступності дисертації на сайті становитиме від п'яти до восьми місяців.