Як стати професором або старшим дослідником з 1 січня 2016 р.

Print
Published on Friday, 23 October 2015 Written by Удовенко А.П.

Альф ест кота 3   Постановою Кабінету Міністрів України № 656 від 19.08.2015 р. затверджено новий "Порядок затвердження рішень про присвоєння вчених звань", який набирає чинності з 1 січня 2016 року та визначає механізм затвердження атестаційною колегією МОН рішень про присвоєння вчених звань професора, доцента та старшого дослідника вченими радами вищих навчальних закладів або вченими (науково-технічними) радами наукових установ.
   Як випливає з Порівняльних таблиць новий Порядок викликає більше запитань, чим відповідей про стаж, кількість публікацій і т.п., які необхідні претендентам на вчені звання. При цьому п.5 нового Порядку містить посилання на ще один Порядок присвоєння науковим і науково-педагогічним працівникам вчених звань вченими радами, основні критерії оцінки їх науково-педагогічної або наукової діяльності, а також порядок позбавлення вчених звань, який затверджує в установленому порядку МОН.
   Радикальною новацією є вимога наявності сертифікату відповідно до Загальноєвропейської рекомендації з мовної освіти (на рівні не нижче В2) або кваліфікаційні документи, пов’язані з використанням іноземної мови, та документів, які підтверджують міжнародний досвід кандидата на отримання звання.

    Розлогий аналіз "лінгвістичної корупціогенності" нового Порядку ще в вересні цього року надано Євгеном Ніколаєвим.

Тому і відповідь на питання заголовку проста:"З новим "Порядком затвердження рішень про присвоєння вчених звань" стати професором або ж старшим дослідником з 01.01.2016 р. неможливо".