Засідання Вченої ради РІ НАНУ 4 листопада 2015 р.

Print
Published on Friday, 30 October 2015 Written by Удовенко А.П.

Эмблема РИ НАНУ4 листопада 2015 р. о 10-00

ВЧЕНА РАДА - 13
Радіоастрономічного інституту НАН України

Актовий зал РІ НАН України, вул. Червонопрапорна, 4

Порядок денний:

1. Стаття О.В. Грибовського, І.К. Кузьмичова
«Резонатор Фабрі - Перо, утворений двома екранами з прямокутними отворами».
       Доповідач: О.В.Грибовський -10 хв.
       Рецензент: А.Ю.Поєдинчук (ІРЕ) - 5 хв.


2. Стаття Ю.А.Армєєвої, В.В. Ілюшина, Є.А. Алексеєва, О.А. Доровської, Л.Маргулеса, Р.А. Мотієнка
«Міліметрова спектроскопія основного, першого та другого збуджених станів ацетону».
       Доповідач: В.В. Ілюшин - 10 хв.
       Рецензент: В.В. Мишенко - 5 хв.

3. Звіт за 2015 рік про виконання НДР Цільової комплексної програми НАН України з наукових космічних досліджень

"Концепція побудови та експериментальне відпрацювання прототипу компактного супутникового приладу SIDRA з реєстрації потоків заряджених частинок високих енергій". Етап 3. Розробка і відпрацювання програмного забезпечення прототипу модулю цифрової обробки сигналів супутникового приладу SIDRA.
Шифр - SIDRA-15.
       Доповідач : О.В.Дуднік - 10 хв.

4. Звіт за 2015 рік про виконання НДР Цільової комплексної програми НАН України з наукових космічних досліджень

"Дослідження кінематики Галактики з використанням власних рухів зір сучасних каталогів, створених з використанням наземних та космічних даних. Етап 3: Визначення кінематичних параметрів Галактики в межах моделі Огороднікова - Мілна та визначення кутової швидкості обертання за власними рухами зір. Шифр - Шлейф-15.

       Доповідач : П.М. Федоров - 10 хв.

5. Поточні питання.