Засідання Вченої ради РІ НАНУ 18 листопада 2015 р

Print
Published on Monday, 16 November 2015 Written by Удовенко А.П.

Эмблема РИ НАНУ18 листопада 2015 р. о 10-00

ВЧЕНА РАДА - 15
Радіоастрономічного інституту НАН України

Актовий зал РІ НАН України, вул. Червонопрапорна, 4

Порядок денний:

1. Звіт за 2015 рік про виконання НДР Цільової комплексної програми НАН України "Перспективні дослідження з фізики плазми, керованого термоядерного синтезу та плазмових технологій"

"Дослідження природних та керованих плазмових збурень у ближньому космосі". Шифр - ГЕОПЛАЗМА.

       Доповідачі: Ю.М.Ямпольський  - 10 хв.
                         Г.В.Литвиненко       - 5 хв.

2. Звіт за 2015 рік про виконання НДР з спільних міжнародних досліджень НАН України і асоціації EISCAT - "Дослідження природних і штучностимульованих іоносферних процесів та розробка дистанційних методів тривимірної діагностики плазмових неоднорідностей". Шифр - ШПІЦБЕРГЕН–2015.

      Доповідач : Ю.М.Ямпольський - 10 хв.

3. Звіт за 2015 рік про виконання НДР Цільової комплексної програми НАН України з наукових космічних досліджень -"Багатопозиційні іоносферні дослідження для підсупутникового супроводу національних і міжнародних космічних проектів". Шифр - ЛІРУС-1.

       Доповідач : А.В.Залізовський - 10 хв.

4. Поточні питання.