Засідання Вченої ради РІ НАНУ 26 грудня 2019 р.

Печать
Опубликовано 23.12.2019 Автор: Юлія Антоненко

Эмблема РИ НАНУ26 грудня 2019 р. о 10-00 (четвер)

ВЧЕНА РАДА - 12
Радіоастрономічного інституту НАН України

Актовий зал РІ НАН України, вул.Мистецтв, 4


Порядок денний: 

 

1. Звіт про хід виконання відомчої НДР «Дослідження просторового розподілу руху молекул в масивних областях зореутворення та верхніх шарах атмосфери Землі методами багаточастотної міліметрової та субміліметрової радіоастрономії, розробка нових засобів спостереження в міліметровому та субміліметровому діапазонах»(шифр: ШАР) - 01.01.2017 - 31.12.2021 (відділ 17).

Доповідач : Шульга В.М.                                                                - 10 хв.

2. Заключний звіт про виконання відомчої НДР за бюджетною програмою 1230 «Надчутливі широкосмугові багатопозиційні радіоспостереження нетеплового випромінювання Всесвіту(шифр: Всесвіт)» - 01.09.2018 - 31.12.2019 (відділ 11).

3. Заключний звіт про виконання відомчої НДР за бюджетною програмою 1230 Дослідження природних та техногенних збурень у навколоземному космічному просторі з використанням унікального діагностичного обладнання РІ НАН України (шифр: ВІДДЗЕРКАЛЕННЯ) - 2018-2019

4. Звіт про хід виконання відомчої НДР «Створення та удосконалення методів і науково-дослідної апаратури для радіофізичних досліджень земної поверхні, атмосфери Землі та навколоземного середовища (шифр: ЗОНД - 5) - 01.09.2018 - 31.12.2019

Доповідач : Захаренко В.В.                                                             - 20 хв.

5. Підтримання роботи Національного центру управління та випробувань космічних засобів “Система контролю та аналізу космічної обстановки”, яку висунули на здобуття Державної премії України в галузі науки і техніки за 2019 рік та включення співробітника РІ НАН України к.т.н., с.н.с  Резніченка О. М.  до складу авторського колективу. 

     Доповідач: Резіченко О.М.                                                        - 10 хв. 

6. Затвердження теми кандидатської дисертації та індивідуального плану роботи здобувачу вищої освіти ступеня доктора філософії поза аспірантурою за спеціальністю 104-фізика та астрономія Шульзі Д.В. (Науковий керівник – Корольов О.М.)

7. Поточні питання.