-Ͳ ˲ IJ̲
New books
    2019-04-08 11:22:44 
    2018-01-24 14:24:16 
    2018-01-24 13:34:09 
    2018-01-24 11:48:58 
    2018-01-23 15:21:27 
    2018-01-23 13:49:06 
    2018-01-23 10:15:49 
    2018-01-23 10:15:08 
    2018-01-23 10:14:04 
    2018-01-22 12:02:15 
    2018-01-22 11:24:40 
    2018-01-15 15:43:21 
    2017-03-01 11:40:11 
New periodics
Наукова періодика України:Вопросы атомной науки и техники 2021, № 6 (136) (17.01.22)Доповіді НАНУ 2021, № 6 (11.01.22)Кадровик України 2022 № 2 (14.02.22)Кинематика и физика небесных тел 2021, № 1-6 (11.01.22)Космічна наука і технологія 2021,т.27,№ 5 (21.12.21)Освіта України 2021, № 1 (14.02.22)Одесский астрономический календарь на 2021 год (27.02.20)Охорона праці 2021, № 1 (22.01.21)Прикладная радиоэлектроника 2019, т.18, № 1-2 (03.07.19)Радиофизика и электроника 2020, т.24,№ 3, 4 (29/01/20)Радіофизика і радіоастрономія 2021, т.26,№ 4 (20.12.21)Радиоэлектроника и информатика 2019, № 2 (24.12.19)Радіофізика та єлектроніка 2021, т.26, № 4 (01.02.22)Світогляд 2021, № 5 (21.12.21)Український антарктичний журнал 2021, № 1 (23.02.22)Український фізичний журнал 2021,т.66 № 10, 11 (21.12.21)Фізико-матем. моделювання та інформ. технології 2020 вип.31 (08.11.21)


Наукові видання РАН:Астрономический ежегодник на 2022 г.(10/01/22)Астрономический журнал 2021, т.98, № 10 (13.01.22)Изв.вуз.,сер.Радиофизика 2021,т.64, № 6 (17.01.22)


Іноземні видання:Revista Mexicana de astronomia y asrofisica 2021,v.57, 2 (23.11.21)
 
2022-02-23 15:40:32 
  2008-07-02 13:23:29 
На \\Rian\public\Scientific Library\SciLib\full_index.html
появился неполный(!) работающий индекс электронной бибилиотеки.
 
2005-01-23 13:39:37 
All questions, please direct to librarian.
This site is maintained by me.