-Ͳ ˲ IJ̲
Все Авторефераты
̳ г . . /
Г13  САОРАН  ГАБДЕЕВ М.М.  ФОТОМЕТРИЧЕСКИЕ, СПЕКТРАЛЬНЫЕ И ПОЛЯРИМЕТРИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ  НИЖНИЙ АРХЫЗ  2016  14  1715  2016-03-21  2016-03-21  library   
П32  ХНУ  Піддячий Валерій Іванович  ВИСОКОЕФЕКТИВНЕ ПЕРЕТВОРЕННЯ ЧАСТОТИ НА ДІОДАХ З БАР’ЄРОМ ШОТТКІ ТА МАЛОШУМЛИВІ   ХАРКІВ  2007  21  1351  2016-03-25  2016-03-25  library   
Г55  АКЦ ФИАН  ГЛЯНЦЕВ А.В.  ИССЛЕДОВАНИЕ РАДИОИСТОЧНИКОВ И КРУПНОМАСШТАБНОЙ СТРУКТУРЫ СОЛНЕЧНОГО ВЕТРА  МОСКВА   2016  22  1718  2016-04-22  2016-04-22  library   
Б34  АКЦ ФИАН  БАЯДИНА О.С.  СВОЙСТВА МОЛЕКУЛЯРНОГО МАЗЕРНОГО ИЗЛУЧЕНИЯ В ГАЗОПЫЛЕВЫХ КОМПЛЕКСАХ   М.  2016  34  1717  2016-04-22  2016-04-22  library   
Б64  ФТІНТ  БІРЧЕНКО О.П.  ОСОБЛИВОСТІ КІНЕТИКИ МЕТАСТАБІЛЬНИХ ФАЗ У СЛАБКОМУ ТВЕРДОМУ РОЗЧИНІ  ХАРКІВ  2016  19  1719  2016-05-04  2016-05-04  library   
И44  РІНАНУ  ІЛЮШИН В.В.  РАДІОСПЕКТРОСКОПІЯ НЕЖОРСТКИХ МОЛЕКУЛ У МІЛІМЕТРОВОМУ ТА СУБМІЛІМЕТРОВОМУ   ХАРКІВ  2015    1721  2016-05-19  2016-05-19  library   
С49  ХНУ  СЛЮСАРЕВ І.Г.  ТРОЯНЦІ ЮПІТЕРА ТА ГРУПА ГІЛЬДИ:  КИЇВ  2015  20  1720  2016-05-25  2016-05-25  library   
Т47  ИПФ РАН  ТИТЧЕНКО Ю.А.  ДИАГНОСТИКА ПОВЕРХНОСТНОГО ВОЛНЕНИЯ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ УЛЬТРОЗВУКОВЫХ  НИЖНИЙ НОВГОРОД  2016  23  1724  2016-06-08  2016-06-08  library   
Г98  БДМУ  ГУЦУЛ О.В.  ФІЗИЧНІ ОСНОВИ ПРИЛАДІВ ДЛЯ ВИМІРЮВАННЯ ЕЛЕКТРОФІЗИЧНИХ ТА РЕОЛОГІЧНИХ   ЧЕРНІВЦІ  2016  27  1725  2016-06-08  2016-06-08  library   
Ш55  ХНУ  Хе ШИ  РОЗСІЯННЯ ЕЛЕКТРОМАГНІТНИХ ХВИЛЬ НА ВІДОКРЕМЛЕНИХ І ПЕРІОДИЧНИХ  ХАРКІВ  2016  18  1735  2016-11-28  2016-11-28  library   
З-14  ХФТІ  ЗАГРЕБЕЛЬНИЙ І.А.  ВЗАЄМОДІЯ З ПЛАЗМОЮ В КОАКСАЛЬНОМУ ХВИЛЕВОДІ МІКРОХВИЛЬОВОГО ВИПРОМІНЮВАННЯ  ХАРКІВ  2016  20  1725  2016-11-28  2016-11-28  library   
Г85  ФТІНТ  ГРИЦЕНКО І.А.  РЕЖИМИ ЛАМІНАРНОЇ ТА ТУРБУЛЕНТНОЇ ТЕЧІЇ ГЕЛІЮ ТА ЙОГО ІЗОТОПИЧНОГО РОЗЧИНУ  ХАРКІВ  2016  20  1727  2016-11-28  2016-11-28  library   
Л69  ІРЕ  ЛОГВІНОВ Ю.Ф.  ПОШИРЕННЯ РАДІОХВИЛЬ НАД ЗБУРЕНОЮ ВОДНОЮ ПОВЕРХНЕЮ ПРИ МАЛИХ КУТАХ КОВЗАННЯ  ХАРКІВ  2016  32  1728  2016-11-28  2016-11-28  library   
Ф12  НЛУ  ФАБІРОВСЬКИЙ С.Є.  ПІДВИЩЕННЯ РОЗДІЛЬНОЇ ЗДАТНОСТІ СЕНСОРІВ ДЛЯ СИСТЕМ МОНІТОРІНГУ  ЛЬВІВ  2016  21  1732  2016-11-28  2016-11-28  library   
В62  ЧНУ  ВОВЧУК Д.А.  ЕЛЕМЕНТИ ШИРОКОСМУГОВИХ ЗАСОБІВ ЗВ"ЯЗКУ Н А ОСНОВІ ДЕТЕРМІНОВАНОГО ХАОСУ  ЛЬВІВ  2016  20  1733  2016-11-28  2016-11-28  library   
Н84  ІРЕ  НОСАТЮК С.О.  ЗБУДЖЕННЯ МОД ШЕПОЧУЧОЇ ГАЛЕРЕЇ В ЕКРАНОВАНИХ КВАЗІОПТИЧНИХ ДІЕЛЕКТРИЧНИХ   ХАРКІВ  2016  20  1734  2016-11-28  2016-11-28  library   
В96  ХНУ  В"ЮНИК В.І.  МЕТОДИ КООРДИНАТНОЇ ТРАНСФОРМАЦІЇ У СТВОРЕННІ НЕСИНГУЛЯРНИХ АНІЗОТРОПНИХ   ХАРКІВ  2016  23  1736  2016-11-28  2016-11-28  library   
А46  ФТИ КФУ  АЛЕНТЬЕВ Д.В.  ПОИСК БЫСТРЫХ ПУЛЬСАЦИЙ В АТМОСФЕРАХ ХОЛОДНЫХ АР ЗВЕЗД  НИЖНИЙ АРХЫЗ  2016  1729  2016-11-28  2016-11-28  library   
В49  САО РАН  ВИНОКУРОВ А.С.  НАБЛЮДАТЕЛЬНЫЕ ПРОЯВЛЕНИЯ УЛЬТРАЯРКИХ РЕНТГЕНОВСКИХ ИСТОЧНИКОВ  НИЖНИЙ АРХЫЗ  2016  19  1730  2016-11-28  2016-11-28  library   
М30  САО РАН  МАРЬЕВА О.В.  СПЕКТРОСКОПИЧЕСКИЕ ПРОЯВЛЕНИЯ ЭВОЛЮЦИИ МАССИВНЫХ ЗВЕЗД  НИЖНИЙ АРХЫЗ  2016  23  1731  2016-11-28  2016-11-28  library   
First Previous [ 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 of 94 ] Next Last
All questions, please direct to librarian.
This site is maintained by me.