-Ͳ ˲ IJ̲
Все Авторефераты
̳ г . . /
А-23  ГАО  АГАПІТОВ О.В.  ВЕЛИКОМАСШТАБНІ ХВИЛЬОВІ ПРОЦЕСИ В НАВКОЛОЗЕМНОМУ КОСМІЧНОМУ ПРОСТОРІ  КИЇВ  2002  20  1553  2011-11-24  2011-11-24  library   
АР  САО  НАСОНОВАО.Г.  МАССІ БЛИЗКИХ ГРУПП И СКОПЛЕНИЙ ПО ДВИЖЕНИЯМ ОКРЕСТНІХ ГАЛАКТИК  Н.АРХЫЗ  2011  21  1522  2011-11-24  2011-11-24  library   
АР  САО  ХАБИБУЛЛИНА М.А.  ИССЛЕДОВАНИЕ РАДИОГАЛАКТИК КАК КОСМОЛОГИЧЕСКИХ РЕПЕРОВ  Н.АРХЫЗ  2011  18  1523  2011-11-24  2011-11-24  library   
Р49  СДУ  РИБАЛКО О.О.  МОДЕЛЮВАННЯ ЕЛЕКТРОМАГНІТНИХ ЯВИЩ В БАГАТОЗВ*ЯЗНИХ КВАЗІОПТИЧНИХ СИСТЕМАХ   СУМИ  2011  22  1524  2011-11-24  2011-11-24  library   
К93  ИА РАН  КУРБАТОВ Е.П.  ЧИСЛЕННОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ ХИМИЧЕСКОЙ ЄВОЛЮЦИИ ГАЛАКТИК  М.  2011  18  1525  2011-11-24  2011-11-24  library   
С50  ХНУ  СМИРНОВ Г.В.  СТРУКТУРА КВАЗАРА В ГРАВІТАЦІЙНО - ЛІНЗОВІЙ СИСТЕМІ  ХАРКІВ  2011  18  1526  2011-11-24  2011-11-24  library   
Т34  ФИАН  ТЕПЛЫХ Д.А.  ПОИСК И ИССЛЕДОВАНИЕ РАДИОИЗЛУЧЕНИЕ ОТ АНОМАЛЬНЫХ ПУЛЬСАРОВ  М.  2011  14  1527  2011-11-24  2011-11-24  library   
Ж71  БГУ  ЖИЗНЕВСКИЙ В.А.  МЕТОД РАЗДЕЛЕНИЯ ПЕРЕМЕННЫХ ДЛЯ ЗАДАЧ ПРИКЛАДНОЙ  МИНСК  2011  21  1528  2011-11-24  2011-11-24  library   
П 22  ФИАН  КАЛЕНСКИЙ С В  МАЗЕРНОЕ И ТЕПЛОВОЕ РАДИОИЗЛУЧЕНИЕ МОЛЕКУЛ В ОКРЕСНОСТЯХ ПРОТОЗВЕЗД  М.  2011  24  1529  2011-11-24  2011-11-24  library   
АР  ФИАН  КАЛЕНСКИЙ С В   МАЗЕРНОЕ И ТЕПЛОВОЕ РАДИОИЗЛУЧЕНИЕ МОЛЕКУЛ В ОКРЕСНОСТЯХ ПРОТОЗВЕЗД НА РАННИХ   М.  2011  34  1530  2011-11-24  2011-11-24  library   
Л39  ХНУ  ЛЕГЕНЬКИЙ М.М.  РОЗПОВСЮДЖЕННЯ ТА ВИПРОМІНЮВННЯ ІМПУЛЬСНИХ СИГНАЛІВ В ДІЕЛЕКТРИЧНИХ ХВИЛЕВОДАХ  ХАРКІВ  2011  19  1531  2011-11-24  2011-11-24  library   
К14  ХНУ  КАЗАНСЬКИЙ О.В.  ВИПРОМІНЮВАННЯ ТА РОЗСІЯННЯ ШИРОКОСМУГОВИХ ІМПУЛЬСІВ СКЛАДНИМИ СТРУКТУРАМИ  ХАРКІВ  2011  20  1532  2011-11-24  2011-11-24  library   
Б92  САО  БУРЛАКОВА Т.Е.  СПЕКТРАЛЬНАЯ МИКРОПЕРЕМЕННОСТЬ ГОРЯЧИХ ЗВЕЗД  Н.АРХЫЗ  2011  19  1533  2011-11-24  2011-11-24  library   
Ч-51  ГАО  ЧЕСНОК Н.Г.  ФОТОМЕТРИЧНА ТА СПЕКТРАЛЬНА ЗМІННІСТЬ ВИПРОМІНЮВАННЯ АКТИВНИХ ЯДЕР ГАЛАКТИК  КИЇВ  2011  20  1534  2011-11-24  2011-11-24  library   
В54  ОНУ  ВІТЕР Р.В.  АДСОРБЦІЙНА ЧУТЛИВІСТЬ ОПТОВОЛОКОННИХ СЕНСОРІВ НА ОСНОВІ  ОДЕСА  2011  20  1535  2011-11-24  2011-11-24  library   
Г67  ХАІ  ГОРА О.М.  МЕТОДИ Й МОДЕЛІ ОБРОБКИ ІНФОРМАЦІЇ У СИСТЕМАХ ПЕРЕДАЧІ ПОЛЬОТНИХ ДАНИХ  ХАРКІВ  2011  20  1550  2011-11-24  2011-11-24  library   
Ф76  КНУ  ФОМІНА А.П.  КОГЕРЕНТНЕ КОЛЕКТИВНЕ НАДВИПРОМІНЮВАННЯ НЕРЕЛЯТИВІСТСЬКИХ ЕЛЕКТРОНІВ  КИЇВ  2004  18  1549  2011-11-24  2011-11-24  library   
М23  ЛНУ  МАНЬКОВСЬКИЙ С.В.  ДОСЛІДЖЕННЯ ПАРАМЕТРИЧНИХ ПІДСИЛЮВАЧІВ НА ПІДСТАВІ ФОРМУВАННЯ  ЛЬВІВ  2011  19  1546  2011-11-24  2011-11-24  library   
К75  ІРЕ  КОЧЕТОВ Б.А.  НЕСТАЦІОНАРНЕ ЕЛЕКТРОМАГНІТНІ ПОЛЯ В ПОПЕРЕЧНО-НЕОДНОРІДНИХ  ХАРКІВ  2011  19  1545  2011-11-24  2011-11-24  library   
М69  ХГУ  МИХАЙЛОВСКИЙ А.И.  СТАТИСТИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ УГЛОВ И МОДУЛЯЦИЯ   ХАРЬКОВ  1993  19  859  2011-03-23  2011-03-23  library   
First Previous [ 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 of 94 ] Next Last
All questions, please direct to librarian.
This site is maintained by me.