-Ͳ ˲ IJ̲
Все Авторефераты
̳ г . . /
Ж-72  ГАО НАНУ  ЖИЛЯЄВ Б.Ю.  ШВИДКА МАЛОМАСШТАБНА ЗМІННІСТЬ ЗІР  КИЇВ  2014  39  1681  2015-05-18  2015-05-18  library   
П 56  ГАО НАНУ  ПОНОМАРЕНКО В.О.  СПЕКТРАЛЬНІ ОСОБЛИВОСТІ ВИБРАНИХ КОМЕТ СІМЕЙСТВА ЮПІТЕРА  КИЇВ  2015  24  1675  2015-05-18  2015-05-18  library   
Б-90  ЦДНТПІН  БУДЗИКА Г.А.  ІСТОРИКО-НАУКОВИЙ АНАЛІЗ ВИВЧЕННЯ АНТАРКТИКИ ВЧЕНИМИ УКРАЇНИ  КИЇВ  2015  20  1679  2015-05-18  2015-05-18  library   
Ж52  ІРЕ  ЖЕЛТОВ В.М.  ЗБУДЖЕННЯ ЕЛЕКТРОМАГНІТНИХ КОЛИВАНЬ В ГЕНЕРАТОРІ ДИФРАКЦІЙНОГО ВИПРОМІНЮВАННЯ  ХАРКІВ  2015  20  1678  2015-05-18  2015-05-18  library   
Ж 12  ГАО НАНУ  ЖАБОРОРВСЬКИЙ В.П.  НОВА РЕАЛІЗАЦІЯ КООРДИНАТ ПОЛЮСА ЗЕМЛІ ЗА ДАНИМИ ЛАЗЕРНИХ СПОСТЕРЕЖЕНЬ ШТУЧНИХ  КИЇВ  2015  21  1677  2015-05-18  2015-05-18  library   
Х-20  ІРЕ  ХАРЧЕНКО Г.О.  СПЕКТРАЛЬНІ ВЛАСТИВОСТІ НЕОДНОРІДНИХ ПРОСТОРОВО-ПЕРІОДИЧНИХ СТРУКТУР  ХАРКІВ  2014  20  1654  2015-05-18  2015-05-18  library   
Х 20  ІРЕ  ХАРЧЕНКО Г.0.  СПЕКТРАЛЬНІ ВЛАСТИВОСТІ НЕОДНОРІДНИХ ПРОСТОРОВО-ПЕРІОДИЧНИХ СТРУКТУР  ХАРКІВ  2014  20  1654  2015-05-18  2015-05-18  library   
Л-34  ІРЕ  ЛЕВАДНИЙ Ю.В.  ПОШИРЕННЯ САНТИМЕТРОВИХ ТА МІЛІМЕТРОВИХ РАДІОХВИЛЬ  ХАРКІВ  2014  16  1653  2015-05-18  2015-05-18  library   
Ц 93  САО РАН  ЦЫБУЛЕВ П.Г.  РАЗВИТИЕ СИСТЕМ РЕГИСТРАЦИИ РАДИОАСТРОНОМИЧЕСКИХ ДАННЫХ И ПОВЫШЕНИЕ  НИЖНИЙ АРХЫЗ  2014  32  1655  2015-05-18  2015-05-18  library   
Т98  ФИАН  ТЮЛЬБАШЕВ С.А.  СВОЙСТВА КОМПАКТНЫХ РАДИОИСТОЧНИКОВ ПО НАБЛЮДЕНИЯМ В МЕТРОВОМ  М.  2014  21  1656  2015-05-18  2015-05-18  library   
Н62  ФИАН  НИКИТИНА Е.Б.  СТРУКТУРА МАГНИТОСФЕРЫ РАДИОПУЛЬСАРОВ ПО ДАННЫМ ОБ УГЛАХ МЕЖДУ ИХ МАГНИТНЫМИ  М.  2014  18  1657  2015-05-18  2015-05-18  library   
Т70  ХФТІ  ТРОФИМЕНКО С.В.  ЮНІЗАЦІЙНІ ВТРАТИ ЕНЕРГІЇ ГАЛЬМІВНЕ ТА ПЕРЕХІДНЕ ВИПРОМІНЮВАННЯ  ХАРКІВ  2014  20  1649  2015-05-18  2015-05-18  library   
П89  САО РАН  ПУСТИЛЬНИК С.А.  ПОИСК И ИССЛЕДОВАНИЕ НЕОБЫЧНЫХ МАЛОМАССИВНЫХ ГАЛАКТИК  НИЖНИЙ АРХЫЗ  2013  31  1664  2015-05-18  2015-05-18  library   
У-44  САО РАН  УКЛЕИН Р.И.  ИССЛЕДОВАНИЕ ГРУПП КАРЛИКОВЫХ ГАЛАКТИК В МЕСТНОМ СВЕРХСКОПЛЕНИИ  НИЖНИЙ АРХЫЗ  2013  20  1665  2015-05-18  2015-05-18  library   
К-43  ХФТІ  КИРИЛЛІН І.В.  МЕХАНІЗМИ ВІДХИЛЕННЯ ПУЧКІВ ВИСОКОЕНЕРГЕТИЧНИХ ЗАРЯДЖЕНИХ ЧАСТИНОК  ХАРКІВ  2014  20  1650  2015-05-18  2015-05-18  library   
Т67  ІРЕ  ТРИЩУК О.Б.  ЗБУДЖЕННЯ КОНІЧНИХ ТА СФЕРО-КОНІЧНИХ СТРУКТУР ЕЛЕМЕНТАРНИМИ ДЖЕРЕЛАМИ  ХАРКІВ  2014  20  1652  2015-05-18  2015-05-18  library   
К56  ХНУ  КОВАЛЬ А.О.  ДЕКАМЕТРОВЕ ВИПРОМІНЮВАННЯ КОРОНИ СПОКІЙНОГО СОНЦЯ  ХАРКІВ  2012  16  1666  2015-05-18  2015-05-18  library   
М 70  ІРЕ  МИЦЕНКО І.М.  ЗАГОРИЗОНТНЕ ПОШИРЕННЯ РАДІОХВИЛЬ ТА СПОСТЕРЕЖЕННЯ   ХАРКІВ  2014  32  1648  2015-05-18  2015-05-18  library   
К17  ХНУ  КАЛІНІЧЕНКО М.М.  МІЖПЛАНЕТНІ МЕРЕХТІННЯ КОСМІЧНИХ ДЖЕРЕЛ   ХАРКІВ  2014  34  1670  2015-05-18  2015-05-18  library   
К46  ІРЕ  КИШКО С.О.  ВЗАЄМОДІЯ НИЗЬКОВОЛЬТНИХ ПОЛІГЛИНТОВИХ ЕЛЕКТРОННИХ ПОТОКІВ  ХАРКІВ  2014  20  1683  2015-05-12  2015-05-12  library   
First Previous [ 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 of 94 ] Next Last
All questions, please direct to librarian.
This site is maintained by me.