НАУКОВО-ТЕХНІЧНА БІБЛІОТЕКА РАДІОАСТРОНОМІЧНОГО ІНСТИТУТУ НАН УКРАЇНИ На 
головну
Головна Пошук УДК Книги Журнали Препринти Автореферати Праці
Все Авторефераты
Авторський знак Робота виконана в Автор Назва Місто Рік стор. Інв. № Дата надходження Дата отримання/повернення У кого
Г82  ІРЕ  ГРИБОВСЬКИЙ О.В.  ВЛАСТИВОСТІ СТАТИЧНИХ ТА ДИФРАКЦІЙНИХ ПОЛІВ ПОБЛИЗУ ПЛОСКИХ ЕКРАНІВ СКІНЧЕНОЇ  ХАРКІВ  2006  32  1334  2008-05-27  2008-05-27  library   
С24  САО  СВЕРТИЛОВ С.И.  ХАРАКТЕРИСТИКИ РЕНТГЕНОВСКИХ ДВОЙНЫХ ЗВЕЗД, ПУЛЬСАРОВ И ГАММА-ВСПЛЕСКОВ  НИЖНИЙ АРХЫЗ  2006  32  1329  2008-05-27  2008-05-27  library   
Л85  ГАО  ЛУПІШКО Д.Ф.  ФОТОМЕТРІЯ ІПОЛЯРИМЕТРІЯ СПОСТЕРЕЖЕНЬ ТА АНАЛІЗ ДАНИХ  ХАРКІВ  1991  32  957  2008-06-02  2008-06-02  library   
Л85  НАНУ  ЛУПІШКО Д.Ф.  ФОТОМЕТРІЯ І ПОЛЯРИМЕТРІЯ АСТЕРОЇДІВ: РЕЗУЛЬТАТИ СПОСТЕРЕЖЕНЬ  ХАРКІВ  1999  32  915  2008-06-02  2008-06-02  library   
А66  ГАО  АНДРОНОВ І.Л.  БУДОВА ТА ЕВОЛЮЦІЯ МАГНІТНИХ ТІСНИХ ПОДВІЙНИХ СИСТЕМ  КИЇВ  1995  32  812  2008-06-02  2008-06-02  library   
К93  ІРЕ  КУРИЛЯК Д.Б.  РОЗРОБЛЕННЯ АНАЛІТИКО-ЧИСЛОВИХ МЕТОДІВ РОЗВ"ЯЗУВАННЯ КРАЙОВИХ  ХАРКІВ  2002  32  1125  2008-06-10  2008-06-10  library   
Ш32  ИПА  ШАХТ Н.А.  АСТРОМЕТРИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ИЗБРАННЫХ БЛИЗКИХ ЗВЕЗД С ПРЕДПОЛАГАЕМЫМИ  С.-Пб.  2002  32  1127  2008-06-11  2008-06-11  library   
Ф54  ОНПУ  ФІЛОНЕНКО А.Д.  РАДІОВИПРОМІНЮВАННЯ КАСКАДНИХ ЗЛИВ І ДЕТЕКТУВАННЯ КОСМІЧНИХ  ОДЕСА  2006  32  1352  2008-06-11  2008-06-11  library   
М64  САО  МИРОШНИЧЕНКО А.С.  ФОТОМЕТРИЧЕСКИЕ И СПЕКТРАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ ГОРЯЧИХ ЗВЕЗД  НИЖНИЙ АРХЫЗ  2008  32  1383  2008-06-11  2008-06-11  library   
Ш-35  ІРЕ  ШВЕЦЬ О.В.  ННЧ-ДНЧ РАДІОЗОНДУВАННЯ ПОРОЖНИНИ ЗЕМЛЯ-ІОНОСФЕРА  ХАРКІВ  2008  32  1419  2008-11-26  2008-11-26  library   
М31  ХНУ  МАСЛОВ В.О.  ФОРМУВАННЯ І СЕЛЕКЦІЯ ПОПЕРЕЧНИХ МОД У ЛАЗЕРНИХ РЕЗОНАТОРАХ  ХАРКІВ  2008  32  1420  2008-11-26  2008-11-26  library   
Б74  ИПА РАН  БОГОМОЛОВ Я.Л., КОЧЕТОВ А.В.,  ВОЗБУЖДЕНИЕ НЕЛИНЕЙНЫХ ПОВЕРХНОСТНЫХ ВОЛН ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫМИ ПУЧКАМИ  ГОРЬКИЙ  1990  32  240  2008-12-01  2008-12-01  library   
С82  ХНУ  СТОРОЖЕНКО І.П.  ГЕНЕРАЦІЯ МІЛІМЕТРОВИХ ХВИЛЬ ВАРИЗОННИМИ СТРУКТУРАМИ НАПІВПРОВІДНИКІВ  ХАРКІВ  2009  32  1443  2009-05-19  2009-05-19  library   
С82  ХНУ  СТОРОЖЕНКО І.П.  ГЕНЕРАЦІЯ МІЛІМЕТРОВИХ ХВИЛЬ ВАРИЗОННИМИ СТРУКТУРАМИ  ХАРКІВ  2009  32  1448  2009-05-27  2009-05-27  library   
К56  ГАО  КОВТЮХ В.В.  ФІЗИКО -ХІМІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПУЛЬСУЮЧИХ НАДГІГАНТІВ І НЕЗМІННИХ ЗІР   КИЇВ  2009  32  1460  2009-12-08  2009-12-08  library   
П29  ХНУ  ПЕТРОВА С.А. (д.ф.-м.н.)  ФІЗИКА СПОСТЕРЕЖУВАНИХ ОСОБЛИВОСТЕЙ РАДІОВИПРОМІНЮВАННЯ ПУЛЬСАРІВ  ХАРКІВ  2009  32  1478  2010-01-08  2010-01-08  library  РИ НАНУ 
К89  ІРЕ НАНУ  КУЗЬМИЧОВ І.К.  ВІДКРИТІ ЕЛЕКТРОДИНАМИЧНІ СИСТЕМИ З ВНУТРІШНІМИ НЕОДНОРІДНОТЯМИ  ХАРКІВ  2009  32  1479  2010-05-17  2010-05-17  library   
Т47  ХНУ  ТИШКОВЕЦЬ В.П.  БАГАТОКРАТНЕ РОЗСІЯННЯ ЕЛЕКТРОМАГНІТНИХ ХВИЛЬ ДИСКРЕТНИМИ ВИПАДКОВИМИ   ХАРКІВ  2009  32  1484  2010-05-17  2010-05-17  library   
К-57  ХНУ  КОГУТ О.Є.  ВИМУШЕНІ КОЛИВАННЯ ШЕПОЧУЧОЇ ГАЛЕРЕЇ В ДІЕЛЕКТРИЧНИХ РЕЗОНАТОРАХ  ХАРКІВ  2010  32  1516  2011-01-14  2011-01-14  library   
З-47  САО  ЗАЙНАЛОВ С.К.  СПЕКТРОМЕТРИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ НЕСТАЦИОНАРНЫХ   БАКУ  1995  32  789  2011-03-23  2011-03-23  library   
First Previous [ 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 of 94 ] Next Last
All questions, please direct to librarian.
This site is maintained by me.