-Ͳ ˲ IJ̲
Все Авторефераты
̳ г . . /
Т81  ГАО  ТУГАЙ А.В.  ВЕЛИКОМАСШТАБНІ РУХИ СПІРАЛЬНИХ ГАЛАКТИК КАТАЛОГУ  КИЇВ  2005  24  1280  2008-04-16  2008-04-16  library   
К30    КАЦ А.В.  КИНЕТИЧЕСКАЯ ТЕОРИЯ НЕЛИНЕЙНЫХ ВЗАИМОДЕЙСТВИЙ В СИСТЕМАХ  ХАРЬКОВ  1994  30  862  2007-11-27  2007-11-27  library   
Т81    ТУЗ В.Р.  РЕЗОНАНСНІ ЯВИЩА У КВАЗІПЕРІОДИЧНИХ ШАРУВАТИХ СИСТЕМАХ (к/д)  ХАРКІВ  2005  17  1682  2015-04-29  2015-04-29  library  РИ НАНУ 
First Previous [ 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 of 94 ] Next Last
All questions, please direct to librarian.
This site is maintained by me.