-Ͳ ˲ IJ̲
Все Авторефераты
̳ г . . /
А95  ХНУ  АХМЕДОВ Р.Д.  ПОЛЯ ІМПУЛЬСНИХ АНТЕН У ЛІНІЙНОМУ ТА НЕЛІНІЙНОМУ СЕРЕДОВИЩАХ  ХАРКІВ  2021  20  1822  2022-01-18  2022-01-18  library   
С32  ХНУ  СЕРДЕГА І.В.  КОЛИВНА ДИНАМІКА ДОМІШКОВИХ НАНОКОМПЛЕКСІВ ПРИ ФОРМУВАННІ ТЕРАГЕРЦОВИХ  ХАРКІВ  2020  22  1824  2022-01-18  2022-01-18  library   
Г87  ГАО  ГРОМАКІНА Т.А.  ФОТОМЕТРІЯ ТА СПЕКТРОФОТОМЕТРІЯ ВИБРАНИХ МАЛИХ ТІЛ ЗОВНІШНЬОЇ  КИЇВ  2019  23  1825  2022-01-18  2022-01-18  library   
С82  ХНУ  ЄГОРОВ В.А.  ПІДВИЩЕННЯ МЕТРОЛОГІЧНИХ ТА ЕКСПЛУАТАЦІЙНИХ ХАРАКТЕРИСТИК ЕЛЕМЕНТІВ  ХАРКІВ  2020  22  1826  2022-01-18  2022-01-18  library   
С44  ХНУ  СКОРИК А.О.  ТОНКА СТРУКТУРА РАДІОВИПРОМІНЮВАННЯ ПУЛЬСАРІВ У ДЕКАМЕТРОВОМУ ДІАПОЗОНІ  ХАРКІВ  2018  1827  2022-02-16  2022-02-16  library   
А45  ХГУ  АЛАНАКЯН Ю.Р.  НЕКОТОРЫЕ ВОПРОСЫ НЕЛИНЕЙНОЙ ТЕОРИИ ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫХ ВОЛН, РАСПРОСТРАНЯЮЩИХСЯ В  М.  1967  10  201  2007-09-20  2007-09-20  library   
Ц15  ОНАЗ  ЦАЛІЄВ Т.М.  АПЕРТУРНІ АНТЕНИ З ДИСКРЕТНОЮ РОБОЧОЮ ПОВЕРХНЕЮ  ОДЕСА  2007  34  1355  2007-09-19  2007-09-19  library   
А36  САО РАН  АЙВАЗЯН В.Т.  ИССЛЕДОВАНИЕ СЛАБЫХ ГАЛАКТИК С УЛЬТРАФИОЛЕТОВЫМ КОНТИНУУМОМ ВТОРОГО БЮРАКАНСКОГО  НИЖНИЙ АРХЫЗ  2002  16  1108  2007-09-20  2007-09-20  library   
А27  ХНУРЕ  АГЕЄВ Д.В.  АВТОМАТИЗОВАНИЙ ПРОГРАМНИЙ КОМПЛЕКС ПРОЕКТУВАННЯ ТОПОЛОГІЧНИХ СТРУКТУР  ХАРКІВ  2002  20  1174  2007-09-20  2007-09-20  library   
А47  ВГУ  АЛЕКСЕЕНКО С.П.  СТАТИСТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ СТАЦИОНАРНЫХ СЛУЧАЙНЫХ ПРОЦЕССОВ В УСЛОВИЯХ  ВОРОНЕЖ  1996  23  798  2007-09-20  2007-09-20  library   
А95  ИОФ РАН  АХМЕДЖАНОВ И.М.  ИНТЕГРАЛЬНО-ОПТИЧЕСКИЕ УСТРОЙСТВА НА ОСНОВЕ УПРАВЛЯЕМЫХ ДИФРАКЦИОННЫХ СТРУКТУР  М.  1987  14  494  2007-09-20  2007-09-20  library   
А36  ФИ АН  АЙРАПЕТОВ А.Ш.  ЧАСТИЧНО НЕЙТРАЛИЗОВАННЫЕ СИЛЬНОТОЧНЫЕ ЭЛЕКТРОННЫЕ ПУЧКИ  М.  1988  24  493  2007-09-20  2007-09-20  library   
А39  ГАО  АКИМОВ Л.А.  ИССЛЕДОВАНИЕ ЗАКОНА ОТРАЖЕНИЯ СВЕТА ЛУННОЙ ПОВЕРХНОСТЬЮ  К.  1989  30  635  2007-09-20  2007-09-20  library   
А45  ИОФ РАН  АЛЕЩЕНКО Ю.А.  ИССЛЕДОВАНИЕ КОЛЕБАТЕЛЬНЫХ ВОЗБУЖДЕНИЙ В ТВЕРДЫХ РАСТВОРАХ  М.  1987  22  495  2007-09-20  2007-09-20  library   
А13  ФИЗ.ИНС-Т  АББАСОВ ИБРАГИМ  ЭЛЕКТРОМАГНИТНОЕ ИЗЛУЧЕНИЕ ДВИЖУЩИХСЯ ИСТОЧНИКОВ В ПРЕЛОМЛЯЮЩЕЙ СРЕДЕ  М.  1988  14  496  2007-09-20  2007-09-20  library   
А65  САО РАН  АНДРИАНОВ С.А.  НАКОПЛЕНИЕ ДАННЫХ, АВТОМАТИЗАЦИЯ АКТИВНОСТИ СОЛНЦА В РАДИОДИАПАЗОНЕ  НИЖНИЙ АРХЫЗ  1988  22  564  2007-09-20  2007-09-20  library   
А13  ФИЗ.ИНС-Т  АБДУЛЛАЕВ А.Ш.  ТЕОРЕТИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ПРОЦЕССОВ ГЕНЕРАЦИИ КВАЗИСТАТИЧЕСКИХ ПОЛЕЙ В ПЛАЗМЕ  М.  1987  11  565  2007-09-20  2007-09-20  library   
А23  ГНИРИ  АГАФОНОВ М.И.  СТРУКТУРА КРАБОВИДНОЙ ТУМАННОСТИ И ЕЕ РАДИОИЗЛУЧЕНИЕ НА МЕТРОВЫХ ВОЛНАХ  ГОРЬКИЙ  1989  16  596  2007-09-20  2007-09-20  library   
А23  ГАО  АГАФОНОВ М.И.  СТРУКТУРА КРАБОВИДНОЙ ТУМАННОСТИ И ЕЕ РАДИОИЗЛУЧЕНИЕ НА МЕТРОВЫХ ВОЛНАХ  ГОРЬКИЙ  1989  16  596  2007-09-21  2007-09-21  library   
А23  ГАО  АГАФОНОВА И.И.  ПРИРОДА И ПРОИСХОЖДЕНИЕ ИРРЕГУЛЯРНЫХ ТЕЛ СИСТЕМЫ ЮПИТЕРА  К.  1986  14  2007-09-21  2007-09-21  library   
First Previous [ 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 of 94 ] Next Last
All questions, please direct to librarian.
This site is maintained by me.