-Ͳ ˲ IJ̲
Все Авторефераты
̳ г . . /
Е-72  НГТУ  ЕРОШИН В.В.  ПРИМЕНЕНИЕ МЕТОДА КОЛЛОКАЦИЙ ДЛЯ РАСЧЕТА ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ УСТРОЙСТВ СВЧ  Н.НОВГОРОД  2010  19  1496  2010-12-24  2010-12-24  library   
У75  НГТУ  УСКОВ О.В.  ОТКРЫТЫЕ НЕОДНОРОДНЫЕ ДИЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ И МЕТАЛЛОДИЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ НАПРАВЛЯЮЩИЕ   Н.НОВГОРОД  2010  17  1495  2010-12-24  2010-12-24  library   
Р98  ЮФУ  РЯБОВА М.В.  МОДЕЛИРОВАНИЕ ХИМИЧЕСКОЙ И ФОТОМЕТРИЧЕСКОЙ ЭВОЛЮЦИИ ШАРОВЫХ СКОПЛЕНИЙ  Н.АРХЫЗ  2010  18  1494  2010-12-24  2010-12-24  library   
Л87  ІРЕ  ЛУЦЕНКО В.І.  РОЗСІЯННЯ РАДІОХВИЛЬ МОРЕМ І ВИЯВЛЕННЯ МАЛОШВИДКІСНИХ  ХАРКІВ  2009  33  1493  2010-05-17  2010-05-17  library   
К90  ІРЕ  КУЛЕШОВ О.М.  ФОРМУВАННЯ ТА ТРАНСПОРТУВАННЯ НЕРЕЛЯТИВІСТСЬКИХ ЕЛЕКТРОННИХ  ХАРКІВ  2010  20  1492  2010-05-17  2010-05-17  library   
С51  ІРЕ  СМОТРОВА О.І.  ЕЛЕКТРОМАГНІТНІПОЛЯ ТА ПОРОГИ ВИПРОМІНЮВАННЯ В ОДИНОЧНИХ  ХАРКІВ  2010  20  1491  2010-05-17  2010-05-17  library   
Я-92  ІРЕ  ЯЦЕВИЧ О.І.  МОНІТОРІНГ ШУМАНІВСЬКОГО РЕЗОНАНСУ І МОДЕЛІ ДЖЕРЕЛ  ХАРКІВ  2009  16  1490  2010-05-17  2010-05-17  library   
Л17  ХНУ  ЛАЗОРЕНКО О.В.  СУЧАСНИЙ АНАЛІЗ ТА ОБРОБКА НАДШИРОКОСМУГОВИХ ПРОЦЕСІВ  ХАРКІВ  2009  36  1489  2010-05-17  2010-05-17  library   
Т88  ІТФ  ТУРКІН А.А.  ТЕОРІЯ ФАЗОВИХ ПЕРЕТВОРЕНЬ У НЕУПОРЯДКОВАНИХСПЛАВАХ  ХАРКІВ  2010  36  1488  2010-05-17  2010-05-17  library   
Б87  ХФТІ  БРАТЧЕНКО М.І.  КІНЕТИЧНИЙ ОПИС ТА МАТЕМАТИЧНЕ МОДЕЛЮВАННЯ ІМПЛАНТАЦІЇ ЙОНІВ  ХАРКІВ  2010  19  1487  2010-05-17  2010-05-17  library   
Л64  ІК НАНУ  ЛИТВИН О.О.  МАТЕМАТИЧНЕ МОДЕЛЮВАННЯ В МАЛОРАКУРСНІЙ КОМП "ЮТЕРНІЙ ТОМОГРАФІЇ  КИЇВ  2008  20  1486  2010-05-17  2010-05-17  library   
С67  САО РАН  СОТНИКОВА Ю.В.  ИССЛЕДОВАНИЕ ПОЛНОЙ ВБОРКИ ВНЕГАЛАКТИЧЕСКИХ РАДИОИСТОЧНИКОВ  НИЖНИЙ НОВГОРОД  2009  21  1485  2010-05-17  2010-05-17  library   
Т47  ХНУ  ТИШКОВЕЦЬ В.П.  БАГАТОКРАТНЕ РОЗСІЯННЯ ЕЛЕКТРОМАГНІТНИХ ХВИЛЬ ДИСКРЕТНИМИ ВИПАДКОВИМИ   ХАРКІВ  2009  32  1484  2010-05-17  2010-05-17  library   
С30  САО РАН  СЕМЕНОВА Т.А.  ИССЛЕДОВАНИЕ НЕКОТОРІХ ФОНОВІХ СОСТАВЛЯЮЩИХ РАДИОИЗЛУЧЕНИЯ  НИЖНИЙ АРХЫЗ  2009  21  1484  2010-05-17  2010-05-17  library   
Л-17  ХНУ  ЛАЗОРЕНКО О.В.  СУЧАСНИЙ АНАЛІЗ ТА ОБРОБКА НАДШИРОКОСМУГОВИХ ПРОЦЕСІВ  ХАРКІВ  2009  36  1483  2010-05-17  2010-05-17  library   
П13  ІРЕ  ПАЗЮРА С.О.  ФІЗИЧНІ ПРОЦЕСИ В ІОНОСФЕРНІЙ ПЛАЗМІ   ХАРКІВ  2009  18  1482  2010-05-17  2010-05-17  library   
К90  ГАО НАНУ  КУЛІНІ Ю.А.  ВЕЛИКОМАСШТАБНА СТРУКТУРА В МОДЕЛЯХ ВСЕСВІТУ З ТЕМНОЮ ЕНЕРГІЄЮ  КИЇВ  2009  26  1480  2010-05-17  2010-05-17  library   
К89  ІРЕ НАНУ  КУЗЬМИЧОВ І.К.  ВІДКРИТІ ЕЛЕКТРОДИНАМИЧНІ СИСТЕМИ З ВНУТРІШНІМИ НЕОДНОРІДНОТЯМИ  ХАРКІВ  2009  32  1479  2010-05-17  2010-05-17  library   
П29  ХНУ  ПЕТРОВА С.А. (д.ф.-м.н.)  ФІЗИКА СПОСТЕРЕЖУВАНИХ ОСОБЛИВОСТЕЙ РАДІОВИПРОМІНЮВАННЯ ПУЛЬСАРІВ  ХАРКІВ  2009  32  1478  2010-01-08  2010-01-08  library  РИ НАНУ 
К43  ИАРАН  КИРСАНОВА М.С.  ХИМИЯ И ДИНАМИКА ГАЗА ВБЛИЗИ МОЛОДЫХ МАССИВНЫХ ЗВЕЗД  М.  2009  20  1477  2010-01-08  2010-01-08  library   
First Previous [ 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 of 94 ] Next Last
All questions, please direct to librarian.
This site is maintained by me.