-Ͳ ˲ IJ̲
Все Авторефераты
̳ г . . /
К-60  ГАО  КОЛЕСНІКОВ С.В.  ОСОБЛИВОСТІ ПОЛЯРИЗОВАННОГ ВИПРОМІНЮВАННЯ НЕБЕСНИХ ТІЛ РІЗНОЇ  КИЇВ  2021  36  1808  2021-12-20  2021-12-20  library   
Д79  ХНУ  ДОМІН О.М.  ВИПРОМІНЮВАННЯ І РОЗПОВСЮДЖЕННЯ НЕСТАЦІОНАРНИХ ЕЛЕКТРОМАГНІТНИХ  ХАРКІВ  2021  44  1814  2022-01-18  2022-01-18  library   
А72  ХНУ  АНТОНЄНКО Є.О.  СИСТЕМА ІМПЕДАНСНОЇ СПЕКТРОСКОПІЇ БІОЛОГІЧНИХ РІДИН І СУСПЕНЗІЙ  ХАРКІВ  2021  23  1817  2022-01-18  2022-01-18  library   
Ш37  ХНУ  ШЕВЦОВА А.І.  МІРА ОБЕРТАННЯ РАДІОВИПРОМІНЮВАННЯ ПУЛЬСАРІВ У ДЕКАМЕТРОВОМУ ДІАПАЗОНІ  ХАРКІВ  2021  25  1818  2022-01-18  2022-01-18  library   
А95  ХНУ  АХМЕДОВ Р.Д.  ПОЛЯ ІМПУЛЬСНИХ АНТЕН У ЛІНІЙНОМУ ТА НЕЛІНІЙНОМУ СЕРЕДОВИЩАХ  ХАРКІВ  2021  20  1822  2022-01-18  2022-01-18  library   
Є-71  ХНУ  ЄРІН С.М.  НИЗЬКОЧАСТОТНЕ КОСМІЧНЕ РАДІОВИПРОМІНЮВАННЯ ЯК ОБ"ЄКТ СПОСТЕРЕЖЕННЯ ШИРОКОСМУГОВ  ХАРКІВ  2020  27  1790  2021-01-15  2021-01-15  library   
К89  ХФТІ  КУЗЬМІН В.В.  ПРИСКОРЕННЯ ЗАРЯДЖЕНИХ ЧАСТИНОК У ЕЛЕКТРОМАГНІТНИХ ПОЛЯХ   ХАРКІВ  2020  23  1789  2021-01-15  2021-01-15  library   
О47  НУ ЛП  ОЗІРКОВСЬКИЙ Л.Д.  РОЗВИТОК ТЕОРИТИЧНИХ ЗАСАД ОЦІНЮВАННЯ ФУНКЦІОНАЛЬНОЇ БЕЗПЕЧНОСТІ  ЛЬВІВ  2020  40  1788  2021-01-15  2021-01-15  library   
П75  ГАО  ПРИСЯЖНИЙ А.І.  ФІЗИЧНІ УМОВИ У НЕОДНОРІДНІЙ ЗАМАГНІЧЕНІЙ ФОТОСФЕРІ СОНЦЯ  КИЇВ  2020  28  1787  2021-01-15  2021-01-15  library   
М32  ХНУ  МАСЛОВСЬКИЙ О.А.  РАДІОЛОКАЦІЙНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ НАЗЕМНИХ ОБЄКТІВ  ХАРКІВ  2020  24  1786  2021-01-15  2021-01-15  library   
В12  ГАО НАНУ  ВАВИЛОВА І.Б.  АСТРОІНФОРМАТИКА ВЕЛИКОМАСШТАНИХ СТРУКТУР ВСЕСВІТУ  КИЇВ  2020  40  1782  2021-06-15  2021-06-15  library   
К29  ЛНУ  КАГАЛО І.О.  ПІДВИЩЕННЯ ЕЛЕКТРОЕФЕКТИВНОСТІ ТА ЯКОСТІ РБСЛУГОВУВАННЯ МЕРЕЖ  ЛЬВІВ  2020  20  1780  2021-06-15  2021-06-15  library   
0-47  ЛНУ  ОЗІРКОВСЬКИЙ Л.Д.  РОЗВИТОК ТЕОРИТИЧНИХ ЗАСАД ОЦІНЮВАННЯ ФУНКЦІОНАЛЬНОЇ БЕЗПЕЧНОСТІ  ЛЬВІВ  2020  40  1788  2021-06-15  2021-06-15  library   
П39  САО РАН  ПЛОХОТНИЧЕНКО В.Л.  АППАРАТУРА И МЕТОДЫ ДЛЯ ИССЛЕДОВАНИЯ ОПТИЧЕСКОЙ ПЕРЕМЕННОСТИ  С.Пб  2020  49  1781  2021-06-15  2021-06-15  library   
Б23  ХНУ  БАННІКОВА О.Ю.  ТЕРОЇДАЛЬНІ СТРУКТУРИ В АСТРОФІЗИЧНИХ ОБ ЄКТАХ  ХАРКІВ  2020  40  1785  2021-06-15  2021-06-15  library   
О-53  САО РАН  ОПАРИН Д.В.  ИЗУЧЕНИЕ ВОЗДЕЙСТВИЯ ЗВЕЗДООБРАЗОВАНИЯ НА ИОНИЗОВАННЫЙ ГАЗ  НИЖНИЙ АРХЫЗ  2020  14  1784  2021-06-15  2021-06-15  library   
Ф44  ХНУ  ФЕСЕНКО В.І.  ЕЛЕКТРОМАГНІТНІ ХВИЛІ У БАГАТОКОМПОНЕНТНИХ ШТУЧНИХ КОМПОЗИТНИХ МАТЕРІАЛАХ  ХАРКІВ  2020  36  1816  2022-01-18  2022-01-18  library   
В12  ГАО НАНУ  ВАВИЛОВА І.Б.  АСТРОІНФОРМАТИКА ВЕЛИКОМАСШТАНИХ СТРУКТУР ВСЕСВІТУ  КИЇВ  2020  40  1820  2022-01-18  2022-01-18  library   
С32  ХНУ  СЕРДЕГА І.В.  КОЛИВНА ДИНАМІКА ДОМІШКОВИХ НАНОКОМПЛЕКСІВ ПРИ ФОРМУВАННІ ТЕРАГЕРЦОВИХ  ХАРКІВ  2020  22  1824  2022-01-18  2022-01-18  library   
С82  ХНУ  ЄГОРОВ В.А.  ПІДВИЩЕННЯ МЕТРОЛОГІЧНИХ ТА ЕКСПЛУАТАЦІЙНИХ ХАРАКТЕРИСТИК ЕЛЕМЕНТІВ  ХАРКІВ  2020  22  1826  2022-01-18  2022-01-18  library   
First Previous [ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 of 94 ] Next Last
All questions, please direct to librarian.
This site is maintained by me.