-Ͳ ˲ IJ̲
Все Авторефераты
̳ г . . /
Л25  ФИАН  ЛАРЧЕНКОВА Т.И.  ВЛИЯНИЕ НЕОДНОРОДНОСТЕЙ ГРАВИТАЦИОННЫХ ПОЛЕЙ НА НАБЛЮДАЕМЫЕ   МОСКВА  2021  26  1800  2021-06-15  2021-06-15  library   
Б23  ХНУ  БАННІКОВА О.Ю.  ТЕРОЇДАЛЬНІ СТРУКТУРИ В АСТРОФІЗИЧНИХ ОБ ЄКТАХ  ХАРКІВ  2020  40  1785  2021-06-15  2021-06-15  library   
О-53  САО РАН  ОПАРИН Д.В.  ИЗУЧЕНИЕ ВОЗДЕЙСТВИЯ ЗВЕЗДООБРАЗОВАНИЯ НА ИОНИЗОВАННЫЙ ГАЗ  НИЖНИЙ АРХЫЗ  2020  14  1784  2021-06-15  2021-06-15  library   
Є-71  ХНУ  ЄРІН С.М.  НИЗЬКОЧАСТОТНЕ КОСМІЧНЕ РАДІОВИПРОМІНЮВАННЯ ЯК ОБ"ЄКТ СПОСТЕРЕЖЕННЯ ШИРОКОСМУГОВ  ХАРКІВ  2020  27  1790  2021-01-15  2021-01-15  library   
К89  ХФТІ  КУЗЬМІН В.В.  ПРИСКОРЕННЯ ЗАРЯДЖЕНИХ ЧАСТИНОК У ЕЛЕКТРОМАГНІТНИХ ПОЛЯХ   ХАРКІВ  2020  23  1789  2021-01-15  2021-01-15  library   
О47  НУ ЛП  ОЗІРКОВСЬКИЙ Л.Д.  РОЗВИТОК ТЕОРИТИЧНИХ ЗАСАД ОЦІНЮВАННЯ ФУНКЦІОНАЛЬНОЇ БЕЗПЕЧНОСТІ  ЛЬВІВ  2020  40  1788  2021-01-15  2021-01-15  library   
П75  ГАО  ПРИСЯЖНИЙ А.І.  ФІЗИЧНІ УМОВИ У НЕОДНОРІДНІЙ ЗАМАГНІЧЕНІЙ ФОТОСФЕРІ СОНЦЯ  КИЇВ  2020  28  1787  2021-01-15  2021-01-15  library   
М32  ХНУ  МАСЛОВСЬКИЙ О.А.  РАДІОЛОКАЦІЙНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ НАЗЕМНИХ ОБЄКТІВ  ХАРКІВ  2020  24  1786  2021-01-15  2021-01-15  library   
Л68  ФИАН  ЛОБОДА И.П.  МЕЛКОМАСШТАБНЫЕ ТРАНЗИЕНТНЫЕ ЯВЛЕНИЯ В НИЖНЕЙ КОРОНЕ СОЛНЦА  МОСКВА   2019  24  1778  2020-01-14  2020-01-14  library   
Ч-75  ГАО  ЧОРНИЙ В.Г.  ФОТОМЕТРІЯ МАЛИХ АСТЕРОЇДІВ ГОЛОВНОГО ПОЯСУ.ОБЕРТАННЯТА ПОДВІЙНІСТЬ  КИЇВ  2018  28  1762  2019-12-16  2019-12-16  library   
К-90  НАУ  КУЛІЧЕНКО М.О.  КАТАЛОГ ЕЛЕМЕНТІВ ГЕЛІОЦЕНТРИЧНИХ ОРБІТ МЕТЕОРОЇДІВ  КИЇВ  2019  20  1766  2019-12-16  2019-12-16  library   
М74  НАУ  МОЗГОВА А.М.  РЕЧОВИННИЙ СКЛАД ВИБРАНИХ МЕТЕОРІВ  КИЇВ  2018  20  1759  2019-12-16  2019-12-16  library   
С30  НУ ЛП  СЕМЕНОВ А.О.  МЕТОДИ І ПРИСТРОЇ ГЕНЕРУВАННЯ ТА ФОРМУВАННЯ СИГНАЛІВ З РЕГУЛЯРНОЮ  ЛЬВІВ  2019  39  1767  2019-12-16  2019-12-16  library   
Н56  НУ ЛП  НЕСТОР Н.І.  СТАТИСТИЧНЕ МОДЕЛЮВАННЯ ТЕХНОЛОГІЧНИХ ПРОЦЕСІВ ВИРПОБНИЦТВА  ЛЬВІВ  2018  23  1768  2019-12-16  2019-12-16  library   
В71  ГАО  ВОЛЬВИЧ Л.М.  ЗМІННІ ГАЛАКТИЧНІ ТА ПОЗАГАЛАКТИЧНІ ДЖЕРЕЛА СМ И ММ ВИПРОМІНЮВАННЯ  КИЇВ  2018  26  1761  2019-12-16  2019-12-16  library   
Т59  ГАО  ТОРБАНЮК О.О.  СЕРЕДНЯ ПРОЗОРІСТЬ МІЖГАЛАКТИЧНОГО СЕРЕДОВИЩА ЗА ДАНИМИ  КИЇВ  2018  28  1760  2019-12-16  2019-12-16  library   
К69  ГАО  КОРСУН П.П.  ФІЗИЧНІ ВЛАСТИВОСТІ ВІДДАЛЕНИХ КОМЕТ ЗА РЕЗУЛЬТАТАМИ СПОСТЕРЕЖЕНЬ  КИЇВ  2018  38  1763  2019-12-16  2019-12-16  library   
Л-17  ДНУ  ЛАЗУЧЕНКОВ Д.М.  УДОСКАНАЛЕННЯ ЗОНДОВИХ МЕТОДІВ ДЛЯ ВИЗНАЧЕННЯ ПАРМЕТРІВ  ДНІПРО  2018  20  1776  2019-12-16  2019-12-16  library   
Н48  КПІ  НЕКРАСОВА М.В.  ГІБРИДНА ІНЕРЦІАЛЬНА НАВІГАЦІЙНА СИСТЕМА   КИЇВ  2019  24  1774  2019-12-16  2019-12-16  library   
А52  НУ ЛП  АЛТУНІН С.І.  ПІДВИЩЕННЯ ЗАВОДОСТІЙКОСТІ ПРОГРАМНО КЕРОВАНИХ ПРИСТРОЇВ СИНХРОНІЗАЦІЇ  ЛЬВІВ  2019  24  1777  2019-12-16  2019-12-16  library   
First Previous [ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 of 94 ] Next Last
All questions, please direct to librarian.
This site is maintained by me.