-Ͳ ˲ IJ̲
Все Авторефераты
̳ г . . /
Т59  ГАО  ТОРБАНЮК О.О.  СЕРЕДНЯ ПРОЗОРІСТЬ МІЖГАЛАКТИЧНОГО СЕРЕДОВИЩА ЗА ДАНИМИ  КИЇВ  2018  28  1760  2019-12-16  2019-12-16  library   
К69  ГАО  КОРСУН П.П.  ФІЗИЧНІ ВЛАСТИВОСТІ ВІДДАЛЕНИХ КОМЕТ ЗА РЕЗУЛЬТАТАМИ СПОСТЕРЕЖЕНЬ  КИЇВ  2018  38  1763  2019-12-16  2019-12-16  library   
Л-17  ДНУ  ЛАЗУЧЕНКОВ Д.М.  УДОСКАНАЛЕННЯ ЗОНДОВИХ МЕТОДІВ ДЛЯ ВИЗНАЧЕННЯ ПАРМЕТРІВ  ДНІПРО  2018  20  1776  2019-12-16  2019-12-16  library   
С44  ХНУ  СКОРИК А.О.  ТОНКА СТРУКТУРА РАДІОВИПРОМІНЮВАННЯ ПУЛЬСАРІВ У ДЕКАМЕТРОВОМУ ДІАПОЗОНІ  ХАРКІВ  2018  1827  2022-02-16  2022-02-16  library   
Д57  ГАО НАНУ  ДОБРИЧЕВА Д.В.  МОРФОЛОГІЧНИЙ СКЛАД ТА БІМОДАЛЬНІСТЬ ПОКАЗНИКІВ КОЛЬОРУ ГАЛАКТИК НОВОЇ ВТБІРКИ  КИЇВ  2017  24  1746  2017-12-21  2017-12-21  library   
Г56  КНУ  ГНАТИК Р.Б.  ДЖЕРЕЛА.Д, ЕНЕРГЕТИЧНИЙ СПЕКТР ТА ХІМІЧНИЙ ВМІСТ КОСМЫЧНИХ ПРОМЕНІВ  КИЇВ  2017  23  1747  2017-12-21  2017-12-21  library   
Ц59  ЛНУ  ЦІЖ М.Б.  ВОАСТИВОСТІ ТА ПАРАМЕТРИ МОДЕЛЕЙ ТЕМНОЇ ЄНЕРГВЇ В ГРАВІТАЦІЇНО-   КИЇВ  2017  26  1748  2017-12-21  2017-12-21  library   
Р83  ФИАН  РУДНИЦКИЙ А.Г.  ЗОНДИРОВАНИЕ КОСМИЧЕСКОЙ ПЛАЗМЫ ГИГАНТСКИМИ ИМПУЛЬСАМИ ПУЛЬСАРА  М.  2017  22  1749  2017-12-21  2017-12-21  library   
П27  САО РАН  ПЕРЕПЕЛИЦЫНА Ю.А.  ИЗУЧЕНИЕ КАРЛИКОВЫХ ГАЛАКТИК В БЛИЖАЙШИХ ВОЙДАХ  НИЖНИЙ АРХЫЗ  2017  23  1750  2017-12-21  2017-12-21  library   
Л63  ФИАН  ЛИСАКОВ М.М.  ИССЛЕДОВАНИЕ ВСПЫШЕЧНОЙ АКТИВНОСТИ КВАЗАРА ЗС 273 НА НАЗЕМНЫХ И КОСМИЧЕСКИХ   М.  2017  22  1751  2017-12-21  2017-12-21  library   
К13  ІРЕ НАНУ  КАДИГРОБ Д.В.  ПОВЕРХНЕВІ ТА ХВИЛЕВОДНІ ДЖОЗЕФСОНІВСЬКІ ПЛАЗМОВІ МОДИ  ХАРКІВ  2017  20  1752  2017-12-21  2017-12-21  library   
А65  ФИАН  АНДРИАНОВ А.С.  ИССЛЕДОВАНИЕ СТРУКТУРЫ ЛОКАЛЬНОЙ МЕЖЗВЕЗДНОЙ ПЛАЗМЫ  М.  2017  20  1753  2017-12-21  2017-12-21  library   
М67  ФГАОУ КФУ  МИТРОФАНОВА А.А.  ИССЛЕДОВАНИЕ ТЕСНЫХ ДВОЙНЫХ СИСТЕМ РАЗНЫХ ТИПОВ НА ОСНОВЕ МОДЕЛИРОВАНИЯ  НИЖНИЙ АРХЫЗ  2017  16  1754  2017-12-21  2017-12-21  library   
А47  ФГБУН  АЛЕКСЕЕВА С.А.  ОПРЕДЕЛЕНИЕ СОДЕРЖАНИЯ УГЛЕРОДА И НАТРИЯ У ЗВЕЗД  М.  2017  23  1755  2017-12-21  2017-12-21  library   
П27  САО РАН  ПЕРЕПЕЛИЦЫНА Ю.А.  ИЗУЧЕНИЕ КАРЛИКОВЫХ ГАЛАКТИК В БЛИЖАЙШИХ ВОЙДАХ  НИЖНИЙ АРХЫЗ  2017  23  1756  2017-12-21  2017-12-21  library   
Ш38  ХНУ  ШЕВЧЕНКО В.Г.  ІНТЕГРАЛЬНА ФОТОМЕТРІЯ АСТЕРОЇДІВ СПОСТЕРЕЖЕННЯ ТА ЧИСЕЛЬНЕ МОДЕЛЮВАННЯ  КИЇВ  2017  40  1757  2017-12-21  2017-12-21  library   
Ш38  ГАО  ШЕВЧЕНКО В.Г.  ІНТЕГРАЛЬНА ФОТОМЕТРІЯ АСТЕРОЇДІВ СПОСТЕРЕЖЕННЯ ТА ЧИСЕЛЬНЕ МОДЕЛЮВАННЯ  КИЇВ  2017  40  1757  2019-12-04  2019-12-04  library   
С-60  ХФТІ  СОКОЛОВСЬКИЙ С.О.  КІНЕТИКА ЕЛЕКТОНІВ І ФАНОНІВТВЕРДОГО ТІЛА З УРУХУВАННЯМ РЕЛАКСАЦІЙНИХ СТУПЕНІВ  ХАРКІВ  2016  24  1710  2016-02-22  2016-02-22  library   
В65  ГАО НАНУ  ВОВК К.Б.  ПРОЯВИ ЄВОЛЮЦІЇ МАСИВНИХ ЗІР В СПЕКТРАХ ГАЛАКТИК ІЗ ЗОРЕУТВОРЕННЯМ  КИЇВ  2016  20  1711  2016-03-02  2016-03-02  library   
З-18  ГАО НАНУ  ЗАЙЦЕВ С.В.  ВІД ЄМНА ПОЛЯРИЗАЦІЯ РОЗСІЯНОГО ВИПРОМІНЮВАННЯ ВИБРАНИХ БЕЗАТМОСФЕРНИХ ТІЛ  КИЇВ  2016  24  1712  2016-03-02  2016-03-02  library   
First Previous [ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 of 94 ] Next Last
All questions, please direct to librarian.
This site is maintained by me.