-Ͳ ˲ IJ̲
Все Авторефераты
̳ г . . /
Ш83  ІЯД НАНУ  ШПИРКО С.Г.  КВАНТОВИЙ ХАОС У ЕЛЕКТРОН-ФОНОННИХ СИСТЕМАХ  ОДЕСА  2016  26  1744  2016-12-26  2016-12-26  library   
Л 15  УФУ  ЛАДЕЙЩИКОВ Д.А.  ИССЛЕДОВАНИЕ ПРОСТРАНСТВЕННО-КИНЕМАТИЧЕСКОЙ СТРУКТУРЫ  ЕКАТЕРИНБУРГ  2016  17  1738  2016-12-26  2016-12-26  library   
П12  ИА РАН  ПАВЛЮЧЕНКОВ Я.Н.  ИЗЛУЧЕНИЕ МОЛЕКУЛ И ПЫЛИ В ДОЗВЕЗДНЫХ И ПРОТОЗВЕЗДНЫХ ОБЪЕКТАХ  МОСКВА  2016  22  1737  2016-12-26  2016-12-26  library   
М15  САО РАН  МАКАРОВ Д.И.  ПРСТРОЕНИЕ КАРТЫ БЛИЗКОЙ ВСЕЛЕННОЙ  НИЖНИЙ АРХЫЗ  2016  30  1745  2017-12-21  2017-12-21  library   
Ш31  КУ ЛЕВЕН  ШЕВЧУК М.В.  СПАЙКИ ТА СТРАЯ ЯК ТОНКА СТРУКТУРА СОНЯЧНОГО ДЕКАМЕТРОВОГО РАДІОВИПРОМІНЮВАННЯ  ЛЕВЕН, БЕЛЬГІЯ  2016  22  1821  2022-01-18  2022-01-18  library   
Б 90  ХНУ   БУБНОВ І. М. (к.ф.-м.н.)  ШИРОКОСМУГОВЕ КОСМІЧНЕ РАДІОВИПРОМІНЮВАННЯ ТА ЙОГО РЕЄСТРАЦІЯ НА НИЗЬКИХ ЧАСТОТА  ХАРКІВ  2015  18  1671  2015-03-23  2015-03-23  library  РИ НАНУ 
Г 15  ІРЕ  ГАЛУШКО В.Г.  ЧАСТОТНО-КУТОВЕ ЗОНДУВАННЯ ІОНОСФЕРИ (ЧКЗІ)  ХАРКІВ  2015  32  1672  2015-04-27  2015-04-27  library  РИ НАНУ 
С31  ХНУ  СЕНЮТА В.С.  ФОРМУВАННЯ МОД ІЗ ПРОСТОРОВО-НЕОДНОРІДНОЮ ПОЛЯРИЗАЦІЄЮ У ХВИЛЕВІДНИХ  ХАРКІВ  2015  20  1686  2015-05-12  2015-05-12  library   
П25  ХНУ  ПЕНКІН Д.Ю.  ЗБУДЖЕННЯ В ЕЛЕКТРОДИНАМІЧНИХ ОБ"ЄМАХ СТРУКТУРАМИ З ІМПЕДАНСНИМИ   ХАРКІВ  2015  20  1688  2015-06-18  2015-06-18  library   
Д81  ГАО НАНУ  ДУДНИК О.В.  ДИНАМІКА РАДІАЦІЙНИХ ПОЯСІВ І ФОНОВОГО РАДІОВИПРОМІНЮВАННЯ  КИЇВ  2015  40  1676  2015-05-12  2015-05-12  library   
Г17  ІРЕ  ГАЛУШКО В.Г.  ЧАСТОТНО-КУТОВЕ ЗОНДУВАННЯ ЮНОСФЕРИ  ХАРКІВ  2015  32  1672  2015-05-18  2015-05-18  library   
В-27  ІРЕ  ВЕЛИЧКО О.А.  РОЗСІЮВАННЯ ПЛОСКОЇ ЕЛЕКТРОМАГНІТНОЇ ХВИЛІ БАГАТОШАРОВИМИ ЦІЛІНДРИЧНИМИ  ХАРКІВ  2015  20  1673  2015-05-18  2015-05-18  library   
П 56  ГАО НАНУ  ПОНОМАРЕНКО В.О.  СПЕКТРАЛЬНІ ОСОБЛИВОСТІ ВИБРАНИХ КОМЕТ СІМЕЙСТВА ЮПІТЕРА  КИЇВ  2015  24  1675  2015-05-18  2015-05-18  library   
Б-90  ЦДНТПІН  БУДЗИКА Г.А.  ІСТОРИКО-НАУКОВИЙ АНАЛІЗ ВИВЧЕННЯ АНТАРКТИКИ ВЧЕНИМИ УКРАЇНИ  КИЇВ  2015  20  1679  2015-05-18  2015-05-18  library   
Ж52  ІРЕ  ЖЕЛТОВ В.М.  ЗБУДЖЕННЯ ЕЛЕКТРОМАГНІТНИХ КОЛИВАНЬ В ГЕНЕРАТОРІ ДИФРАКЦІЙНОГО ВИПРОМІНЮВАННЯ  ХАРКІВ  2015  20  1678  2015-05-18  2015-05-18  library   
Ж 12  ГАО НАНУ  ЖАБОРОРВСЬКИЙ В.П.  НОВА РЕАЛІЗАЦІЯ КООРДИНАТ ПОЛЮСА ЗЕМЛІ ЗА ДАНИМИ ЛАЗЕРНИХ СПОСТЕРЕЖЕНЬ ШТУЧНИХ  КИЇВ  2015  21  1677  2015-05-18  2015-05-18  library   
П25  ХНУ  ПЕНКІН Д.Ю.  ЗБУДЖЕННЯ ХВИЛЬ В ЕЛЕКТРОДИНАМІЧНИХ ОБ ЄМАХ СТРУКТУРАМИ   ХАРКІВ  2015  20  1688  2015-09-28  2015-09-28  library   
П50  ІРЕ  ПОЛЕВОЙ С.Ю.  ЕЛЕКТРОМАГНІТНІ ВЛАСТИВОСТІ ОДНООСНИХ ГІРОТРОПНИХ МЕТАМАТЕРІАЛІВ  ХАРКІВ  2015  20  1687  2015-05-25  2015-05-25  library   
А72  РИ НАНУ  АНТЮФЕЕВ О.В.  БІОПОЛЯРНІ МОЛЕКУЛЯРНІ ПОТОКИ В ОБЛАСТЯХ ЗОРЕУТВОРЕННЯ IRAS 05345+3157, IRAS   ХАРКІВ  2015    1692  2015-09-21  2015-09-21  library   
В19  САО  ВАСИЛЬЕВ Е.О.  ПРОЦЕССЫ ЭНЕРГО-И МАССООБМЕНА МЕЖДУ ГАЛАКТИКАМИ И ОКОЛОГАЛАКТИЧЕСКОЙ СРЕДОЙ  НИЖНИЙ АРХЫЗ  2015  25  1689  2015-09-28  2015-09-28  library   
First Previous [ 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 of 94 ] Next Last
All questions, please direct to librarian.
This site is maintained by me.