-Ͳ ˲ IJ̲
Все Авторефераты
̳ г . . /
Д81  ХГУ  ДУДНИК А.В.  ВЛИЯНИЕ СОЛНЕЧНЫХ ПОТОКОВ И ИОНОВ НА ВОЗБУЖДЕНИЕ ВСПЛЕСКОВ РАДИОИЗЛУЧЕНИЯ(к/д)  Харьков  1990  15  1683  2015-05-05  2015-05-05  library   
К46  ІРЕ  КИШКО С.О.  ВЗАЄМОДІЯ НИЗЬКОВОЛЬТНИХ ПОЛІГЛИНТОВИХ ЕЛЕКТРОННИХ ПОТОКІВ  ХАРКІВ  2014  20  1683  2015-05-12  2015-05-12  library   
К95  ФИА РАН  КУТЬКИН А.М.  ИССЛЕДОВАНИЕ ПЕРЕМЕННОСТИ БЛАЗАРОВ В ШИРОКОМ ДИАПАЗОНЕ ДЛИН ВОЛН  М.  2014  14  1684  2015-05-12  2015-05-12  library   
У51  ФИА РАН  УЛЬЯНОВ А.С.  ИССЛЕДОВАНИЕ БЫСТРОПРОТЕКАЮЩИХ ПРОЦЕССОВ В СПОКОЙНОЙ СОЛНЕЧНОЙ КОРОНЕ  М.  2013  19  1685  2015-05-12  2015-05-12  library   
С85  ХНУ  СТРИЖАЧЕНКО О.В.  ЕЛЕКТРОДИНАМИКА ХВИЛЕВОДНИХ РОЗГАЛУЖЕНЬ ІЗ АНІЗОТРОПНИМ ЗАПОВНЕННЯМ  ХАРКІВ  2014  32  1674  2015-05-12  2015-05-12  library   
С31  ХНУ  СЕНЮТА В.С.  ФОРМУВАННЯ МОД ІЗ ПРОСТОРОВО-НЕОДНОРІДНОЮ ПОЛЯРИЗАЦІЄЮ У ХВИЛЕВІДНИХ  ХАРКІВ  2015  20  1686  2015-05-12  2015-05-12  library   
П25  ХНУ  ПЕНКІН Д.Ю.  ЗБУДЖЕННЯ В ЕЛЕКТРОДИНАМІЧНИХ ОБ"ЄМАХ СТРУКТУРАМИ З ІМПЕДАНСНИМИ   ХАРКІВ  2015  20  1688  2015-06-18  2015-06-18  library   
Д81  ГАО НАНУ  ДУДНИК О.В.  ДИНАМІКА РАДІАЦІЙНИХ ПОЯСІВ І ФОНОВОГО РАДІОВИПРОМІНЮВАННЯ  КИЇВ  2015  40  1676  2015-05-12  2015-05-12  library   
Є-51  ХНУ  ЄЛІСЕЄВ О.О.  ДИФРАКЦІЯ ГАУСОВИХ ХВИЛЬОВИХ ПУЧКІВ НА ПЛОСКИХ ЕКРАНАХ З ПРЯМОКУТНИМИ ОТВОРАМИ  ХАРКІВ  2014  20  1680  2015-05-18  2015-05-18  library   
Г17  ІРЕ  ГАЛУШКО В.Г.  ЧАСТОТНО-КУТОВЕ ЗОНДУВАННЯ ЮНОСФЕРИ  ХАРКІВ  2015  32  1672  2015-05-18  2015-05-18  library   
В-27  ІРЕ  ВЕЛИЧКО О.А.  РОЗСІЮВАННЯ ПЛОСКОЇ ЕЛЕКТРОМАГНІТНОЇ ХВИЛІ БАГАТОШАРОВИМИ ЦІЛІНДРИЧНИМИ  ХАРКІВ  2015  20  1673  2015-05-18  2015-05-18  library   
Ж-72  ГАО НАНУ  ЖИЛЯЄВ Б.Ю.  ШВИДКА МАЛОМАСШТАБНА ЗМІННІСТЬ ЗІР  КИЇВ  2014  39  1681  2015-05-18  2015-05-18  library   
П 56  ГАО НАНУ  ПОНОМАРЕНКО В.О.  СПЕКТРАЛЬНІ ОСОБЛИВОСТІ ВИБРАНИХ КОМЕТ СІМЕЙСТВА ЮПІТЕРА  КИЇВ  2015  24  1675  2015-05-18  2015-05-18  library   
Б-90  ЦДНТПІН  БУДЗИКА Г.А.  ІСТОРИКО-НАУКОВИЙ АНАЛІЗ ВИВЧЕННЯ АНТАРКТИКИ ВЧЕНИМИ УКРАЇНИ  КИЇВ  2015  20  1679  2015-05-18  2015-05-18  library   
Ж52  ІРЕ  ЖЕЛТОВ В.М.  ЗБУДЖЕННЯ ЕЛЕКТРОМАГНІТНИХ КОЛИВАНЬ В ГЕНЕРАТОРІ ДИФРАКЦІЙНОГО ВИПРОМІНЮВАННЯ  ХАРКІВ  2015  20  1678  2015-05-18  2015-05-18  library   
Ж 12  ГАО НАНУ  ЖАБОРОРВСЬКИЙ В.П.  НОВА РЕАЛІЗАЦІЯ КООРДИНАТ ПОЛЮСА ЗЕМЛІ ЗА ДАНИМИ ЛАЗЕРНИХ СПОСТЕРЕЖЕНЬ ШТУЧНИХ  КИЇВ  2015  21  1677  2015-05-18  2015-05-18  library   
Х-20  ІРЕ  ХАРЧЕНКО Г.О.  СПЕКТРАЛЬНІ ВЛАСТИВОСТІ НЕОДНОРІДНИХ ПРОСТОРОВО-ПЕРІОДИЧНИХ СТРУКТУР  ХАРКІВ  2014  20  1654  2015-05-18  2015-05-18  library   
Х 20  ІРЕ  ХАРЧЕНКО Г.0.  СПЕКТРАЛЬНІ ВЛАСТИВОСТІ НЕОДНОРІДНИХ ПРОСТОРОВО-ПЕРІОДИЧНИХ СТРУКТУР  ХАРКІВ  2014  20  1654  2015-05-18  2015-05-18  library   
Л-34  ІРЕ  ЛЕВАДНИЙ Ю.В.  ПОШИРЕННЯ САНТИМЕТРОВИХ ТА МІЛІМЕТРОВИХ РАДІОХВИЛЬ  ХАРКІВ  2014  16  1653  2015-05-18  2015-05-18  library   
Ц 93  САО РАН  ЦЫБУЛЕВ П.Г.  РАЗВИТИЕ СИСТЕМ РЕГИСТРАЦИИ РАДИОАСТРОНОМИЧЕСКИХ ДАННЫХ И ПОВЫШЕНИЕ  НИЖНИЙ АРХЫЗ  2014  32  1655  2015-05-18  2015-05-18  library   
First Previous [ 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 of 94 ] Next Last
All questions, please direct to librarian.
This site is maintained by me.