-Ͳ ˲ IJ̲
Все Авторефераты
̳ г . . /
Ш38  ХНУ  ШЕВЧЕНКО В.Г.  ІНТЕГРАЛЬНА ФОТОМЕТРІЯ АСТЕРОЇДІВ СПОСТЕРЕЖЕННЯ ТА ЧИСЕЛЬНЕ МОДЕЛЮВАННЯ  КИЇВ  2017  40  1757  2017-12-21  2017-12-21  library   
С91  РІ НАНУ  СУХАРЕВ А.Л.  ОСОБЛИВОСТІ ЗМІННОСТІ ПОТОКІВ ПОЗАГАЛАКТИЧНИХ РАДІОДЖЕРЕЛ ЗА ДАНИМИ ДОВГОТРИВАЛО  ОДЕСА  2016  23  1739  2016-12-26  2016-12-26  library   
Ш83  ІЯД НАНУ  ШПИРКО С.Г.  КВАНТОВИЙ ХАОС У ЕЛЕКТРОН-ФОНОННИХ СИСТЕМАХ  ОДЕСА  2016  26  1744  2016-12-26  2016-12-26  library   
Л 15  УФУ  ЛАДЕЙЩИКОВ Д.А.  ИССЛЕДОВАНИЕ ПРОСТРАНСТВЕННО-КИНЕМАТИЧЕСКОЙ СТРУКТУРЫ  ЕКАТЕРИНБУРГ  2016  17  1738  2016-12-26  2016-12-26  library   
П12  ИА РАН  ПАВЛЮЧЕНКОВ Я.Н.  ИЗЛУЧЕНИЕ МОЛЕКУЛ И ПЫЛИ В ДОЗВЕЗДНЫХ И ПРОТОЗВЕЗДНЫХ ОБЪЕКТАХ  МОСКВА  2016  22  1737  2016-12-26  2016-12-26  library   
Ш55  ХНУ  Хе ШИ  РОЗСІЯННЯ ЕЛЕКТРОМАГНІТНИХ ХВИЛЬ НА ВІДОКРЕМЛЕНИХ І ПЕРІОДИЧНИХ  ХАРКІВ  2016  18  1735  2016-11-28  2016-11-28  library   
З-14  ХФТІ  ЗАГРЕБЕЛЬНИЙ І.А.  ВЗАЄМОДІЯ З ПЛАЗМОЮ В КОАКСАЛЬНОМУ ХВИЛЕВОДІ МІКРОХВИЛЬОВОГО ВИПРОМІНЮВАННЯ  ХАРКІВ  2016  20  1725  2016-11-28  2016-11-28  library   
Г85  ФТІНТ  ГРИЦЕНКО І.А.  РЕЖИМИ ЛАМІНАРНОЇ ТА ТУРБУЛЕНТНОЇ ТЕЧІЇ ГЕЛІЮ ТА ЙОГО ІЗОТОПИЧНОГО РОЗЧИНУ  ХАРКІВ  2016  20  1727  2016-11-28  2016-11-28  library   
Л69  ІРЕ  ЛОГВІНОВ Ю.Ф.  ПОШИРЕННЯ РАДІОХВИЛЬ НАД ЗБУРЕНОЮ ВОДНОЮ ПОВЕРХНЕЮ ПРИ МАЛИХ КУТАХ КОВЗАННЯ  ХАРКІВ  2016  32  1728  2016-11-28  2016-11-28  library   
Ф12  НЛУ  ФАБІРОВСЬКИЙ С.Є.  ПІДВИЩЕННЯ РОЗДІЛЬНОЇ ЗДАТНОСТІ СЕНСОРІВ ДЛЯ СИСТЕМ МОНІТОРІНГУ  ЛЬВІВ  2016  21  1732  2016-11-28  2016-11-28  library   
В62  ЧНУ  ВОВЧУК Д.А.  ЕЛЕМЕНТИ ШИРОКОСМУГОВИХ ЗАСОБІВ ЗВ"ЯЗКУ Н А ОСНОВІ ДЕТЕРМІНОВАНОГО ХАОСУ  ЛЬВІВ  2016  20  1733  2016-11-28  2016-11-28  library   
Н84  ІРЕ  НОСАТЮК С.О.  ЗБУДЖЕННЯ МОД ШЕПОЧУЧОЇ ГАЛЕРЕЇ В ЕКРАНОВАНИХ КВАЗІОПТИЧНИХ ДІЕЛЕКТРИЧНИХ   ХАРКІВ  2016  20  1734  2016-11-28  2016-11-28  library   
В96  ХНУ  В"ЮНИК В.І.  МЕТОДИ КООРДИНАТНОЇ ТРАНСФОРМАЦІЇ У СТВОРЕННІ НЕСИНГУЛЯРНИХ АНІЗОТРОПНИХ   ХАРКІВ  2016  23  1736  2016-11-28  2016-11-28  library   
А46  ФТИ КФУ  АЛЕНТЬЕВ Д.В.  ПОИСК БЫСТРЫХ ПУЛЬСАЦИЙ В АТМОСФЕРАХ ХОЛОДНЫХ АР ЗВЕЗД  НИЖНИЙ АРХЫЗ  2016  1729  2016-11-28  2016-11-28  library   
В49  САО РАН  ВИНОКУРОВ А.С.  НАБЛЮДАТЕЛЬНЫЕ ПРОЯВЛЕНИЯ УЛЬТРАЯРКИХ РЕНТГЕНОВСКИХ ИСТОЧНИКОВ  НИЖНИЙ АРХЫЗ  2016  19  1730  2016-11-28  2016-11-28  library   
М30  САО РАН  МАРЬЕВА О.В.  СПЕКТРОСКОПИЧЕСКИЕ ПРОЯВЛЕНИЯ ЭВОЛЮЦИИ МАССИВНЫХ ЗВЕЗД  НИЖНИЙ АРХЫЗ  2016  23  1731  2016-11-28  2016-11-28  library   
Т47  ИПФ РАН  ТИТЧЕНКО Ю.А.  ДИАГНОСТИКА ПОВЕРХНОСТНОГО ВОЛНЕНИЯ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ УЛЬТРОЗВУКОВЫХ  НИЖНИЙ НОВГОРОД  2016  23  1724  2016-06-08  2016-06-08  library   
Г98  БДМУ  ГУЦУЛ О.В.  ФІЗИЧНІ ОСНОВИ ПРИЛАДІВ ДЛЯ ВИМІРЮВАННЯ ЕЛЕКТРОФІЗИЧНИХ ТА РЕОЛОГІЧНИХ   ЧЕРНІВЦІ  2016  27  1725  2016-06-08  2016-06-08  library   
С49  ХНУ  СЛЮСАРЕВ І.Г.  ТРОЯНЦІ ЮПІТЕРА ТА ГРУПА ГІЛЬДИ:  КИЇВ  2015  20  1720  2016-05-25  2016-05-25  library   
И44  РІНАНУ  ІЛЮШИН В.В.  РАДІОСПЕКТРОСКОПІЯ НЕЖОРСТКИХ МОЛЕКУЛ У МІЛІМЕТРОВОМУ ТА СУБМІЛІМЕТРОВОМУ   ХАРКІВ  2015    1721  2016-05-19  2016-05-19  library   
First Previous [ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 of 94 ] Next Last
All questions, please direct to librarian.
This site is maintained by me.