-Ͳ ˲ IJ̲
Все Авторефераты
̳ г . . /
Є-51  ХНУ  ЄЛІСЕЄВ О.О.  ДИФРАКЦІЯ ГАУСОВИХ ХВИЛЬОВИХ ПУЧКІВ НА ПЛОСКИХ ЕКРАНАХ З ПРЯМОКУТНИМИ ОТВОРАМИ  ХАРКІВ  2014  20  1680  2015-05-18  2015-05-18  library   
Б-90  ЦДНТПІН  БУДЗИКА Г.А.  ІСТОРИКО-НАУКОВИЙ АНАЛІЗ ВИВЧЕННЯ АНТАРКТИКИ ВЧЕНИМИ УКРАЇНИ  КИЇВ  2015  20  1679  2015-05-18  2015-05-18  library   
Ж52  ІРЕ  ЖЕЛТОВ В.М.  ЗБУДЖЕННЯ ЕЛЕКТРОМАГНІТНИХ КОЛИВАНЬ В ГЕНЕРАТОРІ ДИФРАКЦІЙНОГО ВИПРОМІНЮВАННЯ  ХАРКІВ  2015  20  1678  2015-05-18  2015-05-18  library   
Ж 12  ГАО НАНУ  ЖАБОРОРВСЬКИЙ В.П.  НОВА РЕАЛІЗАЦІЯ КООРДИНАТ ПОЛЮСА ЗЕМЛІ ЗА ДАНИМИ ЛАЗЕРНИХ СПОСТЕРЕЖЕНЬ ШТУЧНИХ  КИЇВ  2015  21  1677  2015-05-18  2015-05-18  library   
Д81  ГАО НАНУ  ДУДНИК О.В.  ДИНАМІКА РАДІАЦІЙНИХ ПОЯСІВ І ФОНОВОГО РАДІОВИПРОМІНЮВАННЯ  КИЇВ  2015  40  1676  2015-05-12  2015-05-12  library   
П 56  ГАО НАНУ  ПОНОМАРЕНКО В.О.  СПЕКТРАЛЬНІ ОСОБЛИВОСТІ ВИБРАНИХ КОМЕТ СІМЕЙСТВА ЮПІТЕРА  КИЇВ  2015  24  1675  2015-05-18  2015-05-18  library   
С85  ХНУ  СТРИЖАЧЕНКО О.В.  ЕЛЕКТРОДИНАМИКА ХВИЛЕВОДНИХ РОЗГАЛУЖЕНЬ ІЗ АНІЗОТРОПНИМ ЗАПОВНЕННЯМ  ХАРКІВ  2014  32  1674  2015-05-12  2015-05-12  library   
В-27  ІРЕ  ВЕЛИЧКО О.А.  РОЗСІЮВАННЯ ПЛОСКОЇ ЕЛЕКТРОМАГНІТНОЇ ХВИЛІ БАГАТОШАРОВИМИ ЦІЛІНДРИЧНИМИ  ХАРКІВ  2015  20  1673  2015-05-18  2015-05-18  library   
Г 15  ІРЕ  ГАЛУШКО В.Г.  ЧАСТОТНО-КУТОВЕ ЗОНДУВАННЯ ІОНОСФЕРИ (ЧКЗІ)  ХАРКІВ  2015  32  1672  2015-04-27  2015-04-27  library  РИ НАНУ 
Г17  ІРЕ  ГАЛУШКО В.Г.  ЧАСТОТНО-КУТОВЕ ЗОНДУВАННЯ ЮНОСФЕРИ  ХАРКІВ  2015  32  1672  2015-05-18  2015-05-18  library   
Б 90  ХНУ   БУБНОВ І. М. (к.ф.-м.н.)  ШИРОКОСМУГОВЕ КОСМІЧНЕ РАДІОВИПРОМІНЮВАННЯ ТА ЙОГО РЕЄСТРАЦІЯ НА НИЗЬКИХ ЧАСТОТА  ХАРКІВ  2015  18  1671  2015-03-23  2015-03-23  library  РИ НАНУ 
К17  ХНУ   КАЛІНІЧЕНКО М.М. (д.ф.-м.н)  МЕЖПЛАНЕТНІ МЕРЕХТІННЯ КОСМІЧНИХ ДЖЕРЕЛ У ДЕКАМЕТРОВОМУ ДІАПАЗОНІ РАДІОХВИЛЬ   ХАРКІВ  2014  34  1670  2008-01-08  2008-01-08  library  РИ НАНУ 
К17  ХНУ  КАЛІНІЧЕНКО М.М.  МІЖПЛАНЕТНІ МЕРЕХТІННЯ КОСМІЧНИХ ДЖЕРЕЛ   ХАРКІВ  2014  34  1670  2015-05-18  2015-05-18  library   
Ш48  ХГУ  Шепелєв В.О. (к.ф.-м.н.)  КУТОВА СТРУКТУРА ПОЗАГАЛАКТИЧНИХ РАДІОДЖЕРЕЛ ЗА РЕЗУЛЬТАТАМИ ІНТЕРФЕРОМЕТРИЧНИХ   Харьков  2010  17  1669  2013-04-22  2013-04-22  library  РИ НАНУ 
Т 51  ХНУРЄ  ТОКАРСЬКИЙ П.Л. (д.ф.-м.н.)  ТЕОРІЯ ВИПРОМІНЮВАЛЬНИХ СИСТЕМ ІЗ ДЖОУЛЕВИМИ І ПОЛЯРИЗАЦІЙНИМИ ВТРАТАМИ(д.ф.-м.н  ХАРКІВ  2005  33  1668  2015-02-17  2015-02-17  library   
З-22  ІРЕ  ЗАЛІЗОВСЬКИЙ А.В.  НАДДАЛЕКЕ ПОШИРЕННЯ ВЧ РАДІОСИГНАЛІВ ТА ТРОПОСФЕРНО-ІОНОСФЕРНА ВЗАЄМОДІЯ(д.ф-м.н  ХАРКІВ  2014  32  1667  2010-01-08  2010-01-08  library  РИ НАНУ 
К56  ХНУ  КОВАЛЬ А.О.  ДЕКАМЕТРОВЕ ВИПРОМІНЮВАННЯ КОРОНИ СПОКІЙНОГО СОНЦЯ  ХАРКІВ  2012  16  1666  2015-05-18  2015-05-18  library   
У-44  САО РАН  УКЛЕИН Р.И.  ИССЛЕДОВАНИЕ ГРУПП КАРЛИКОВЫХ ГАЛАКТИК В МЕСТНОМ СВЕРХСКОПЛЕНИИ  НИЖНИЙ АРХЫЗ  2013  20  1665  2015-05-18  2015-05-18  library   
П89  САО РАН  ПУСТИЛЬНИК С.А.  ПОИСК И ИССЛЕДОВАНИЕ НЕОБЫЧНЫХ МАЛОМАССИВНЫХ ГАЛАКТИК  НИЖНИЙ АРХЫЗ  2013  31  1664  2015-05-18  2015-05-18  library   
Р82  ФТІНТ  РУБАНСЬКИЙ В.Ю.  СКЛОПОДІБНИЙ СТАН У ТВЕРДОМУ ГЕЛІЇ  ХАРКІВ  2014  20  1663  2014-12-03  2014-12-03  library   
First Previous [ 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 of 94 ] Next Last
All questions, please direct to librarian.
This site is maintained by me.