НАУКОВО-ТЕХНІЧНА БІБЛІОТЕКА РАДІОАСТРОНОМІЧНОГО ІНСТИТУТУ НАН УКРАЇНИ На 
головну
Головна Пошук УДК Книги Журнали Препринти Автореферати Праці
Все Авторефераты
Авторський знак Робота виконана в Автор Назва Місто Рік стор. Інв. № Дата надходження Дата отримання/повернення У кого
К84  ГАО  КРУЧИНЕНКО В.Г.  НАГРЕВАНИЕ И РАЗРУШЕНИЕ МЕТЕОРНЫХ ТЕЛ. ТЕОРИЯ, МОДЕЛЬНЫЕ РАСЧЕТЫ И РЕЗУЛЬТАТЫ НА  КИЕВ  1990  32  667  2008-01-16  2008-01-16  library   
К91  ХГУ  КУНЧЕНКО Ю.П.  НЕЛИНЕЙНАЯ ОЦЕНКА ПАРАМЕТРОВ НЕГАУССОВСКИХ РАДИОФИЗИЧЕСКИХ СИГНАЛОВ  ХАРЬКОВ  1988  32  586  2008-01-16  2008-01-16  library   
М27  МГУ  МАРКЕЕВ А.П.  НЕКОТОРЫЕ ЗАДАЧИ ТЕОРИИ ГАМИЛЬТОНОВЫХ СИСТЕМ И ИХ ПРИЛОЖЕНИЯ К НЕБЕСНОЙ МЕХАНИКЕ  М.  1975  32  2008-01-30  2008-01-30  library   
М62  ИПА РАН  МИНГАЛИЕВ М.Г.  МНОГОЧАСТОТНІЕ ИССЛЕДОВАНИЯ ВНЕГАЛАКТИЧЕСКИХ ОБЬЕКТОВ НА РАТАН-600  С.-Пб.  2003  32  1178  2008-02-05  2008-02-05  library   
М48  ГАО  МЕЛЬНИК В.М.  РОЗПОВСЮДЖЕННЯ ТА ВИПРОМІНЮВАННЯ ПУЧКІВ ЕЛЕКТРОНІВ В КОСМІЧНІЙ ПЛАЗМІ  КИЇВ  2000  32  1027  2008-02-12  2008-02-12  library   
П26  ИПА РАН  ПЕТРОВ Н.И.  НЕБЕСНОМЕХАНИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ МИГРАЦИИ И ПОИСКА МАЛЫХ ТЕЛ  С.-Пб.  2004  32  1245  2008-03-21  2008-03-21  library   
П32  МГУ  ПИЛЬНИК Г.П.  ВСЕМИРНОЕ ВРЕМЯ ИПРОБЛЕМЫ ФИЗИКИ ЗЕМЛИ  М.  1979  32  118  2008-03-21  2008-03-21  library   
С79  НИРФИ  СТЕПАНОВ А.В.  ТЕОРИЯ РАДИОИЗЛУЧЕНИЯ КОРОНАЛЬНЫХ АРОК  ГОРЬКИЙ  1985  32  649  2008-04-16  2008-04-16  library   
Т65  ИКИ  ТРАХТЕНГЕРЦ В.Ю.  ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ВОЛН И ЧАСТИЦ В ИОНОСФЕРЕ И МАГНИТОСФЕРЕ ЗЕМЛИ  М.  1977  32  284  2008-04-16  2008-04-16  library   
Ф12  САО РАН  ФАБРИКА С.Н.  СТРУИ И АККРЕЦИОННЫЕ ДИСКИ В ДВОЙНЫХ ЗВЕЗДАХ  НИЖНИЙ АРХЫЗ  1998  32  928  2008-04-18  2008-04-18  library   
Х23  ГАО  ХАРЧЕНКО Н.В.  АСТРОМЕТРИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ ГЛАВНОГО МЕРИДОНАЛЬНОГО  КИЕВ  1990  32  718  2008-04-25  2008-04-25  library   
Я94  ХДУ  ЯЦУК Л.П.  РОЗСІЮВАННЯ ХВИЛЕВОДНИХ ХВИЛЬ НА ЩІЛИННИХ І ВІБРАТОРНО-ЩІЛИННИХ  ХАРКІВ  1998  32  936  2008-05-21  2008-05-21  library   
Я47  ХНУ  ЯКОВЕНКО І.В.  ЕЛЕКТРОМАГНІТНІ КОЛИВАННЯ ТА ХВИЛІ НВЧ-ДІАПАЗОНУ В НЕОДНОРІДНИХ  ХАРКІВ  2003  32  1190  2008-05-26  2008-05-26  library   
Ш95  ХГУ  ШУЛЬГА С.М.  РОЗПОВСЮДЖЕННЯ ЕЛЕКТРОМАГНІТНИХ ХВИЛЬ У НЕРЕГУЛЯРНИХ КОМПОЗИЦІЙНИХ  ХАРКІВ  2004  32  1251  2008-05-26  2008-05-26  library   
Г82  ІРЕ  ГРИБОВСЬКИЙ О.В.  ВЛАСТИВОСТІ СТАТИЧНИХ ТА ДИФРАКЦІЙНИХ ПОЛІВ ПОБЛИЗУ ПЛОСКИХ ЕКРАНІВ СКІНЧЕНОЇ  ХАРКІВ  2006  32  1334  2008-05-27  2008-05-27  library   
С24  САО  СВЕРТИЛОВ С.И.  ХАРАКТЕРИСТИКИ РЕНТГЕНОВСКИХ ДВОЙНЫХ ЗВЕЗД, ПУЛЬСАРОВ И ГАММА-ВСПЛЕСКОВ  НИЖНИЙ АРХЫЗ  2006  32  1329  2008-05-27  2008-05-27  library   
Л85  ГАО  ЛУПІШКО Д.Ф.  ФОТОМЕТРІЯ ІПОЛЯРИМЕТРІЯ СПОСТЕРЕЖЕНЬ ТА АНАЛІЗ ДАНИХ  ХАРКІВ  1991  32  957  2008-06-02  2008-06-02  library   
Л85  НАНУ  ЛУПІШКО Д.Ф.  ФОТОМЕТРІЯ І ПОЛЯРИМЕТРІЯ АСТЕРОЇДІВ: РЕЗУЛЬТАТИ СПОСТЕРЕЖЕНЬ  ХАРКІВ  1999  32  915  2008-06-02  2008-06-02  library   
А66  ГАО  АНДРОНОВ І.Л.  БУДОВА ТА ЕВОЛЮЦІЯ МАГНІТНИХ ТІСНИХ ПОДВІЙНИХ СИСТЕМ  КИЇВ  1995  32  812  2008-06-02  2008-06-02  library   
К93  ІРЕ  КУРИЛЯК Д.Б.  РОЗРОБЛЕННЯ АНАЛІТИКО-ЧИСЛОВИХ МЕТОДІВ РОЗВ"ЯЗУВАННЯ КРАЙОВИХ  ХАРКІВ  2002  32  1125  2008-06-10  2008-06-10  library   
First Previous [ 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 of 94 ] Next Last
All questions, please direct to librarian.
This site is maintained by me.