НАУКОВО-ТЕХНІЧНА БІБЛІОТЕКА РАДІОАСТРОНОМІЧНОГО ІНСТИТУТУ НАН УКРАЇНИ На 
головну
Головна Пошук УДК Книги Журнали Препринти Автореферати Праці
Все Авторефераты
Авторський знак Робота виконана в Автор Назва Місто Рік стор. Інв. № Дата надходження Дата отримання/повернення У кого
М14  ОНАЗ  МАЗУРКОВ М.І.  ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ І МЕТОДИ СИНТЕЗУ ПОВНИХ КЛАСІВ ШУМОПОДІБНИХ  ОДЕСА  2008  36  1381  2008-06-11  2008-06-11  library   
И20  ФИАН  ИВАНОВ П.Б.  АККРЕЦИОННЫЕ И ДИНАМИЧЕСКИЕ ПРОЦЕССЫ В ДВОЙНЫХ СИСТЕМАХ И ГАЛАКТИЧЕСКИХ ЦЕНТРАХ  М.  2007  24  1382  2008-06-11  2008-06-11  library   
М64  САО  МИРОШНИЧЕНКО А.С.  ФОТОМЕТРИЧЕСКИЕ И СПЕКТРАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ ГОРЯЧИХ ЗВЕЗД  НИЖНИЙ АРХЫЗ  2008  32  1383  2008-06-11  2008-06-11  library   
Б86  ХНУ  БОЦУЛА О.В.  НЕСТІЙКОСТІ СТРУМУ В GaAs З УДАРНОЮ ІОНІЗАЦІЄЮ ТА ТУНЕЛЬНИМИ ЕФЕКТАМИ  ХАРКІВ  2007  16  1384  2008-06-11  2008-06-11  library   
М90  ХНУРЕ  МУЗИКА К.М.  ТЕХНОЛОГІЯ СТВОРЕННЯ ЕЛЕКТРОХЕМІЛЮМІНЕСЦЕНТНОГО МІКРОФЛЮЇДНОГО ПРИСТРОЮ  ХАРКІВ  2007  20  1385  2008-06-11  2008-06-11  library   
М85  ХНУ  МОТІЄНКО Р.О.  ОБЕРТАЛЬНІ СПЕКТРИ МОЛЕКУЛ ФУРФУРОЛУ, ГЛІЦИНУ І УРЕТАНУ В МІКРОХВИЛЬОВОМУ ДІАПАЗ  ХАРКІВ  2008  16  1386  2008-06-11  2008-06-11  library   
М72  ХНУ  МЛАДЬОНОВ П.Л.  ДИФРАКЦІЯ ЕЛЕКТРОМАГНІТНИХ ХВИЛЬ НА ПЛОСКИХ ДВОПЕРІОДИЧНИХ РЕШІТКАХ  ХАРКІВ  2008  18  1387  2008-06-11  2008-06-11  library   
В20  КНУ  ВАСЮЧКА В.І.  ОБЕРНЕННЯ ХВИЛЬОВОГО ФРОНТУ ДИПОЛЬНО-ОБМІННИХ СПІНОВИХ ХВИЛЬ  КИЇВ  2007  20  1359  2008-06-11  2008-06-11  library   
Б27  ХНУ  БАСКАКОВ О.І.  МІЛІМЕТРОВІ ТА ІНФРАЧЕРВОНІ СПЕКТРИ МОЛЕКУЛ У ВЗАЄМОДІЮЧИХ КОЛИВАЛЬНИХ СТАНАХ  ХАРКІВ  2007  28  1369  2008-06-11  2008-06-11  library   
С36  ІРЕ  СІЛІН О.О.  ЕЛЕКТРОМАГНІТНІ ПОЛЯ ВИПРОМІНЮВАЧІВ У ЗАДАЧАХ НВЧ ДІЕЛЕКТРОМЕТРІЇ  ХАРКІВ  2007  16  1370  2008-06-11  2008-06-11  library   
Д67  ІРЕ  ДОН Н.Г.  ХВИЛЕВОДНІ ТА ПЕРІОДИЧНІ СТРУКТУРИ, УТВОРЕНІ ХВИЛЕВОДАМИ ДОВІЛЬНОГО  ХАРКІВ  2007  16  1372  2008-06-11  2008-06-11  library   
П37  ХНУ  ПЛАКСІН С.В.  ФІЗИЧНІ ОСНОВИ ПОБУДОВИ ШВИДКОДІЮЧИХ ІНФОРМАЦІЙНО-КЕРУЮЧИХ СИСТЕМ  ХАРКІВ  2007  30  1371  2008-06-11  2008-06-11  library   
Ч-34  ХНУРЕ  ЧЕБОТОВ О.В.  СУМІСНЕ ВИЯВЛЕННЯ,ОЦІНЮВАННЯ ПАРАМЕТРІВ І РОЗПІЗНАВАННЯ РАДІОВИПРОМІНЮВАНЬ  ХАРКІВ  2007  19  1373  2008-06-11  2008-06-11  library   
С89  ІРЕ  СУГАК В.Г.  ГЕОРАДАРНЕ ЗОНДУВАННЯ ЗОНИ АЕРАЦІЇ  ХАРКІВ  2007  36  1380  2008-06-11  2008-06-11  library   
О-56  ХНУ  ОЛЬХОВСЬКИЙ Є.О.  ПОШИРЕННЯ ПОВЕРХНЕВИХ ЕЛЕКТРОМАГНІТНИХ ХВИЛЬ УЗДОВЖ ГРАНИЦІ РОЗПОДІЛУ  ХАРКІВ  2007  19  1378  2008-06-11  2008-06-11  library   
Б86  ХНУ  БОЦУЛА О.В.  НЕСТІЙКОСТІ СТРУМУ В GaAs З УДАРНОЮ ІОНІЗАЦІЄЮ ТА ТУНЕЛЬНИМИ ЕФЕКТАМИ  ХАРКІВ  2007  16  1379  2008-06-11  2008-06-11  library   
Б86  ХНУ  БОЦУЛА О.В.  НЕСТІЙКОСТІ СТРУМУ В GaAs З УДАРНОЮ ІОНІЗАЦІЄЮ ТА ТУНЕЛЬНИМИ ЕФЕКТАМИ  ХАРКІВ  2007  16  1379  2008-06-17  2008-06-17  library   
С59  ИПА  СОКОЛОВ Л.Л.  ТРАЕКТОРИИ ГРАВИТАЦИОННОГО РАССЕЯНИЯ И ИХ АСТРОНОМИЧЕСКИЕ ПРИЛОЖЕНИЯ  С.-Пб.  2007  26  1376  2008-06-17  2008-06-17  library   
О-38  ИПА  ОГНЕВА О.Ф.  ДВИЖЕНИЕ КОМЕТ, СБЛИЖАЮЩИХСЯ С ЮПИТЕРОМ  С.-Пб.  2007  16  1375  2008-06-17  2008-06-17  library   
Х20  ИПА  ХАРИНОВ М.А.  АВТОМАТИЗИРОВАННЫЕ МЕТОДЫ ПРОВЕДЕНИЯ И ОБРАБОТКИ РАДИОМЕТРИЧЕСКИХ  С.-Пб.  2007  14  2008-06-17  2008-06-17  library   
First Previous [ 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 of 94 ] Next Last
All questions, please direct to librarian.
This site is maintained by me.