-Ͳ ˲ IJ̲
Все Авторефераты
̳ г . . /
Ц28  ХГУ  ЦВЫК А.И.  ИССЛЕДОВАНИЕ ИМПУЛЬСНОГО ДИФРАКЦИОННОГО ИЗЛУЧЕНИЯ  ХАРЬКОВ  1977  19  100  2008-04-29  2008-04-29  library   
Ц49  ГАО  ЦЕЗИС М.Л.  РАЗРАБОТКА И ПРИМЕНЕНИЕ ЧИСЛЕННЫХ МЕТОДОВ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ОРБИТ В ЗАДАЧАХ  КИЕВ  1985  18  435  2008-04-29  2008-04-29  library   
Ц55  ХНУ  ЦЕХМІСТРО Р.І.  ФІЗИЧНІ ЗАКОНОМІРНОСТІ ПРОСТОРОВОГО РОЗПОДІЛУ ЕЛЕКТРОМАГНІТНОГО ПОЛЯ  ХАРКІВ  2003  16  1214  2008-05-21  2008-05-21  library   
Ц-56  ІФН НАНУ  ЦИБРІЙ З.Ф.  ФІЗИКО-ТЕХНОЛОГІЧНІ ОСНОВИ РОЗРОБЛЕННЯ   КИЇВ  2021  39  1813  2021-12-20  2021-12-20  library   
Ц57  ФИАН  ЦИВИЛЕВ А.П.  ИЗМЕРЕНИЕ СОДЕРЖАНИЯ ГЕЛИЯ В МЕЖЗВЕЗДНОЙ СРЕДЕ ПО РАДИОРЕКОМБИНАЦИОННЫМ  М.  1997  16  1091  2008-04-29  2008-04-29  library   
Ц61  ГАИ  ЦИМАХОВИЧ Н.П.  ИССЛЕДОВАНИЕ БОЛЬШИХ РАДИОВСПЛЕСКОВ СОЛНЦА  М.  1969  10  152  2008-04-29  2008-04-29  library   
Ц62  ХГУ  ЦИНЦАДЗЕ Г.А.  СПЕКТРЫ ЭЛЕКТРОННОГО ПАРАМАГНИТНОГО РЕЗОНАНСА  ХАРЬКОВ  1967  12  205  2008-04-29  2008-04-29  library   
Ц59  ЛНУ  ЦІЖ М.Б.  ВОАСТИВОСТІ ТА ПАРАМЕТРИ МОДЕЛЕЙ ТЕМНОЇ ЄНЕРГВЇ В ГРАВІТАЦІЇНО-   КИЇВ  2017  26  1748  2017-12-21  2017-12-21  library   
Ц 93  САО РАН  ЦЫБУЛЕВ П.Г.  РАЗВИТИЕ СИСТЕМ РЕГИСТРАЦИИ РАДИОАСТРОНОМИЧЕСКИХ ДАННЫХ И ПОВЫШЕНИЕ  НИЖНИЙ АРХЫЗ  2014  32  1655  2015-05-18  2015-05-18  library   
Ц94  ТГУ  ЦЫДЫПОВ Ч.Ц.  ИССЛЕДОВАНИЕ РАСПОСТРАНЕНИЯ УКВ В УСЛОВИЯХ ГОРИСТОЙ МЕСТНОСТИ  УЛАН-УДЭ  1970  14  157  2008-04-29  2008-04-29  library   
Ц93  ХГУ  ЦЫМБАЛ А.М.  СТАТИСТИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ МЕРЦАНИЙ РАДИОСИГНАЛОВ ИСКУССТВЕННЫХ СПУТНИКОВ ЗЕМЛИ  ХАРЬКОВ  1983  19  436  2008-04-29  2008-04-29  library   
Ч-12  САО  ЧАВУШЯН В.О.  КВАЗИЗВЕЗДНЫЕ ОБЪЕКТЫ ВТОРОГО БЮРАКАНСКОГО ОБЗОРА НЕБА  Н.АРХЫЗ  1995  15  885  2010-01-08  2010-01-08  library   
Ч-17  КНУ  ЧАМОР Т.Г.  ЕЛЕКТРОМАГНІТНО-СПІНОВІ ХВИЛІ І КОЛИВАННЯ МІЛІМЕТРОВОГО ДІАПАЗОНУ  КИЇВ  2006  20  1304  2009-05-19  2009-05-19  library   
Ч-20  ІРЕ НАНУ  ЧАРКІНА О.В.  РАДІОПРОСВІЧУВАННЯ ЮНОСФЕРИ ВИПОМІНЮВАННЯМ ДИСКРЕТНИХ КОСМІЧНИХ ДЖЕРЕЛ  ХАРКІВ  2015  20  1701  2016-02-02  2016-02-02  library   
Ч-34  ХГУ  ЧЕБОТАРЕВ В.И.  ИССЛЕДОВАНИЕ ВОЛНОВОДНО-ЦЕЛЕВЫХ ИЗЛУЧАТЕЛЕЙ И АНТЕННОЙ РЕШЕТКИ  ХАРЬКОВ  1968  14  186  2008-05-12  2008-05-12  library   
Ч-34  ХНУРЕ  ЧЕБОТОВ О.В.  СУМІСНЕ ВИЯВЛЕННЯ,ОЦІНЮВАННЯ ПАРАМЕТРІВ І РОЗПІЗНАВАННЯ РАДІОВИПРОМІНЮВАНЬ  ХАРКІВ  2007  19  1373  2008-06-11  2008-06-11  library   
Ч-34  КНУ  ЧЕВНЮК Л.В.  РОЗПОВСЮДЖЕННЯ СПІНОВИХ ХВИЛЬ В ЕПІТАКСІАЛЬНИХ ПЛІВКАХ ЗАЛІЗО  КИЇВ  2004  16  1197  2008-05-14  2008-05-14  library   
Ч-34  ИОФ  ЧЕВОКИН В.К.  РАЗВИТИЕ МЕТОДОВ И АППАРАТУРЫ ЭЛЕКТРОННО-ОПТИЧЕСКОЙ ФОТОГРАФИИ  М.  1990  43  711  2008-05-13  2008-05-13  library   
Ч-35  ІФН  ЧЕГЕЛЬ В.І.  ВПЛИВ ДІЕЛЕКТРИЧНИХ ХАРАКТЕРИСТИК СЕРЕДОВИЩАХ ТА ЗОВНІШНІХ  КИЇВ  2002  18  1173  2008-05-14  2008-05-14  library   
Ч-43  САО РАН  ЧЕНЦОВ Е.Л.  ОПТИЧЕСКАЯ СПЕТРОСКОПИЯ ЗВЕЗД ЭКСТРЕМАЛЬНО ВЫСОКОЙ СВЕТИМОТИ В ГАЛАКТИКЕ  Н.АРХЫЗ  2004  36  1253  2009-05-19  2009-05-19  library   
First Previous [ 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 of 94 ] Next Last
All questions, please direct to librarian.
This site is maintained by me.