-Ͳ ˲ IJ̲
Все Авторефераты
̳ г . . /
С81  ГАО  СТОДІЛКА М.І.  ОБЕРНЕНІ ЗАДАЧІ ПЕРЕНОСУ ВИПРОМІНЮВАННЯ ТА ДІАГНОСТИКА АТМОСФЕРИ СОНЦЯ  КИЇВ  2008  34  2009-05-19  2009-05-19  library   
З-38  ХНУ  ЗАХОЖАЙ В.А.  СТАТИСТИЧНІ ЗАКОНОМІРНОСТІ В ЗОРЯНИХ СИСТЕМАХ  ХАРКІВ  2007  34  1377  2009-12-08  2009-12-08  library   
АР  ФИАН  КАЛЕНСКИЙ С В   МАЗЕРНОЕ И ТЕПЛОВОЕ РАДИОИЗЛУЧЕНИЕ МОЛЕКУЛ В ОКРЕСНОСТЯХ ПРОТОЗВЕЗД НА РАННИХ   М.  2011  34  1530  2011-11-24  2011-11-24  library   
К17  ХНУ   КАЛІНІЧЕНКО М.М. (д.ф.-м.н)  МЕЖПЛАНЕТНІ МЕРЕХТІННЯ КОСМІЧНИХ ДЖЕРЕЛ У ДЕКАМЕТРОВОМУ ДІАПАЗОНІ РАДІОХВИЛЬ   ХАРКІВ  2014  34  1670  2008-01-08  2008-01-08  library  РИ НАНУ 
К17  ХНУ  КАЛІНІЧЕНКО М.М.  МІЖПЛАНЕТНІ МЕРЕХТІННЯ КОСМІЧНИХ ДЖЕРЕЛ   ХАРКІВ  2014  34  1670  2015-05-18  2015-05-18  library   
Б34  АКЦ ФИАН  БАЯДИНА О.С.  СВОЙСТВА МОЛЕКУЛЯРНОГО МАЗЕРНОГО ИЗЛУЧЕНИЯ В ГАЗОПЫЛЕВЫХ КОМПЛЕКСАХ   М.  2016  34  1717  2016-04-22  2016-04-22  library   
В12  ФИ АН  ВАВИЛОВ Ю.Н.  ОБРАЗОВАНИЕМЮОНОВ ПРЯМОГО РОЖДЕНИЯ ВЫСОКОЭНЕРГИЧНЫМИ АДРОНАМИ  М.  1987  35  570  2007-10-26  2007-10-26  library   
К56  ФИ АН  КОВАЛЕВ Ю.А.  НЕСТАЦИОНАРНОЕ РАДИОИЗЛУЧЕНИЕ КВАЗАРОВ И ГАЛАКТИК  М.  2002  35  1132  2008-01-08  2008-01-08  library   
К89  ХГУ  КУЗЕМА А.С.  САСС-АНАЛИЗАТОРЫ С АКСИАЛЬНО-СИММЕТРИЧНЫМИ ПРИЗМАМИ  ХАРЬКОВ  1992  35  2008-01-16  2008-01-16  library   
К91  МГУ  КУНИЦЫН В.Е.  РАДИОТОМОГРАФИЯ И ЗОНДИРОВАНИЕ ИОНОСФЕРЫ  М.  1991  35  2008-01-16  2008-01-16  library   
М74  МГУ  МОДЕНОВ В.П.  НЕСАМОСОПРЯЖЕННЫЕ КРАЕВЫЕ ЗАДАЧИ ТЕОРИИ ВОЛНОВОДОВ  М.  1990  35  717  2008-02-15  2008-02-15  library   
С40  ХГУ  СИРЕНКО Ю.К.  СПЕКТРАЛЬНЫЕ МЕТОДЫ В ТЕОРИИ РЕЗОНАНСНОГО РАССЕЯНИЯ ВОЛН ПЕРИОДИЧЕСКИМИ РЕШЕТКАМ  ХАРЬКОВ  1987  35  546  2008-04-11  2008-04-11  library   
М31  ХДУ  МАСЛОВ В.І.  ВЛАСТИВОСТІ ТА ЗБУДЖЕННЯ ПЛАЗМОВИХ ПОДВІЙНИХ ШАРІВ  ХАРКІВ  1999  35  956  2011-03-23  2011-03-23  library   
Б53  САО РАН  БЕСКИН Г.М.  ИССЛЕДОВАНИЕ БЫСТРОЙ ПЕРЕМЕННОСТИ РЕЛЯТИВИСТСКИХ И НЕСТАЦИОНАРНЫХ ОБЪЕКТОВ  Н.АРХЫЗ  2012  35  1575  2012-06-12  2012-06-12  library   
П16  ФТІНТ  ПАНКРАТОВ Л.С.  УСЕРЕДНЕННЯ НЕЛІНІЙНИХ ЗАДАЧ МАТЕМАТИЧНОЇ ФІЗИКИ  ХАРКІВ  2013  35  1628  2013-11-13  2013-11-13  library   
П16  ФТІНТ  ПАНКРАТОВ Л.С.  УСЕРЕДНЕННЯ НЕЛІНІЙНИХ ЗАДАЧ МАТЕМАТИЧНОЇ ФІЗИКИ  ХАРКІВ  2013  35  1645  2014-05-13  2014-05-13  library   
А65  НУЛП  АНДЖЕЙ Б.  АНАЛІЗ І СИНТЕЗ НЕЛІНІЙНИХ ПРИСТРОЇВ І ЗАСОБІВ ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЇ  ЛЬВІВ  2005  36  1290  2007-10-04  2007-10-04  library   
В17  ІПМ  ВАНІН В.А.  МАТЕМАТИЧНЕ МОДЕЛЮВАННЯ АЕРОЕЛЕКТРОДИНАМІЧНИХ НЕСТАЦІОНАРНИХ ПРОЦЕСІВ НА ОСНОВІ  ХАРКІВ  2005  36  1292  2007-10-24  2007-10-24  library   
В42  ГАО НАНУ  ВІДЬМАЧЕНКО А.П.  ПЕРІОДИЧНІ ЗМІНИ ПАРАМЕТРІВ АТМОСФЕР ЮПІТЕРА І САТУРНА  КИЇВ  1999  36  982  2007-10-24  2007-10-24  library   
В67  ІРЕ  ВОЛКОВ В.М.  РОЗВИТОК ТЕОРІЇ І ПРАКТИКИФУНКЦІОНАЛЬНОГО ПРОЕКТУВАННЯ МІКРОХВИЛЬОВИХ ЗАСОБІВ  ХАРКІВ  2005  36  1226  2007-10-29  2007-10-29  library   
First Previous [ 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 of 94 ] Next Last
All questions, please direct to librarian.
This site is maintained by me.