-Ͳ ˲ IJ̲
Все Авторефераты
̳ г . . /
Э17  ХДУ  ЄГОРОВА Н.П.  РОЗСІЯННЯ ХВИЛЬОВИХ ПУЧКІВ ТА ІМПУЛЬСІВ ПЛОСКИМИ ПОВЕРХНЯМИ  ХАРКІВ  1999  16  916  2008-05-22  2008-05-22  library   
Л38  ХДУ  ЛЕВЧЕНКО О.М.  ТРАНСФОРМАЦІЯ РАДІАЦІЙНИХ ПАРАМАГНІТНИХ ЦЕНТРІВ ТА ОПТИЧНІ ЕФЕКТИ У КРИСТАЛАХ  ХАРКІВ  1998  17  985  2008-05-26  2008-05-26  library   
Л17  ХДУ  ЛАЗОРЕНКО О.В.  РОЗПОВСЮДЖЕННЯ НАДШИРОКОПОЛОСНИХ РАДІОСИГНАЛІВ У НАВКОЛОЗЕМНОМУ ПРОСТОРІ  ХАРКІВ  1998  13  947  2008-05-26  2008-05-26  library   
Л17  ХДУ  ЛАЗОРЕНКО О.В.  РОЗПОВСЮДЖЕННЯ НАДШИРОКОПОЛОСНИХ РАДІОСИГНАЛІВ У НАВКОЛОЗЕМНОМУ ПРОСТОРІ  ХАРКІВ  1998  13  919  2008-05-26  2008-05-26  library   
К64  ХДУ  КОНТАР Е.П.  ОСОБЛИВОСТІ РОЗПОВСЮДЖЕННЯ ТА ВИПРОМІНЮВАННЯ ПУЧКІВ ЕЛЕКТРОНІВ  ХАРКІВ  1999  16  907  2008-05-26  2008-05-26  library   
Я92  ХДУ  ЯЦЕНКО Є.О.  СИСТЕМА ЛІНІЙНИХ АНТЕН В ОДНОВІСНОМУ АНІЗОТРОПНОМУ СЕРЕДОВИЩІ  ХАРКІВ  1999  17  906  2008-05-26  2008-05-26  library   
Я92  ХДУ  ЯЦЕНКО Є.О.  СИСТЕМА ЛІНІЙНИХ АНТЕН В ОДНОВІСНОМУ АНІЗОТРОПНОМУ СЕРЕДОВИЩІ  ХАРКІВ  1999  17  973  2008-05-26  2008-05-26  library   
Ш67  ХДУ  ШКУРАТОВ Ю.Г.  ЗВОРОТНЕ РОЗСІЮВАННЯ НЕПОЛЯРИЗОВАНОГО СВІТЛА ВИПАДКОВО-НЕОДНОРІДНИМИПОВЕРХНЯМИ  ХАРКІВ  1993  19  837  2008-05-26  2008-05-26  library   
П32  ХДУ  ПІВНЕНКО С.М.  ВЗАЄМОДІЯ ОБМЕЖЕНИХ У ПРОСТОРІ НЕСТАЦІОНАРНИХ ПОЛІВ ІЗ ДІЕЛЕКТРИЧНИМИ  ХАРКІВ  1999  17  959  2008-05-27  2008-05-27  library   
О-35  ХДУ  ОВЧАРЕНКО А.О.  ЕФЕКТ СЛАБКОЇ ЛОКАЛІЗАЦІЇ СВІТЛА ПРИ ЗВОРОТНОМУ РОЗСПОВАННІ  ХАРКІВ  1998  18  910  2008-05-27  2008-05-27  library   
А47  ХДУ  АЛЄКСЄЄВ Є.А.  ВИСОКОТОЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ ОБЕРТАЛЬНИХ СПЕКТРІВ МОЛЕКУЛ  ХАРКІВ  1998  12  2010-01-08  2010-01-08  library   
П43  ХДУ  ПОГАРСЬКИЙ С.О.  БАГАТОЕЛЕМЕНТНІ БАГАТОМОДОВІ ФУНКЦІОНАЛЬНІ НВЧ ЕЛЕМЕНТИ  ХАРКІВ   1998  28  2010-01-08  2010-01-08  library   
М31  ХДУ  МАСЛОВ В.І.  ВЛАСТИВОСТІ ТА ЗБУДЖЕННЯ ПЛАЗМОВИХ ПОДВІЙНИХ ШАРІВ  ХАРКІВ  1999  35  956  2011-03-23  2011-03-23  library   
С34  ХДУ  Сидорчук Наталія Віленівна  РОЗСІЯННЯ ЕЛЕКТРОМАГНІТНИХ ХВИЛЬ ДВОЯКОПЕРІОДИЧНИМИ МАГНІТОДІЕЛЕКТРИЧНИМИ СТРУКТ  ХАРКІВ  2006  16  2016-03-04  2016-03-04  library   
К64  ХИГМ  КОНДРАТЬЕВ Б.В.  ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЕ ВОЛНЫ В СПИРАЛЬНОМ ВОЛНОВОДЕ С АНИЗОТРОПНОЙ  ХАРЬКОВ  1965  10  132  2008-01-14  2008-01-14  library   
Ч-58  ХИГМ  ЧИБРИКОВ А.В.  ИССЛЕДОВАНИЕ ШАХТНЫХ ТРЕХЖИЛЬНЫХ СИЛОВЫХ БРОНИРОВАННЫХ КАБЕЛЕЙ  ХАРЬКОВ  1963  21  141  2008-05-12  2008-05-12  library   
М48  ХИРЕ  МЕЛЬЯНОВСКИЙ П.А.  СВОЙСТВА И ПРИНЦИПЫ ПОСТРОЕНИЯ ШИРОКОПОЛОСНЫХ ФАЗИРУЕМЫХ АНТЕНН-РЕШЕТОК  ХАРЬКОВ  1970  10  177  2008-02-05  2008-02-05  library   
Б90  ХИРЭ  БУЗНИЦКАЯ Э.М.  МАТЕМАТИЧЕСКИЕ МОДЕЛИ ГРАММАТИЧЕСКОЙ ОБРАБОТКИ ЕДИНИЦ ТЕКСТА  ХАРЬКОВ  1976  25  361  2007-10-24  2007-10-24  library   
П68  ХИРЭ  ПРЕНЦЛАУ Н.Н.  СИСТЕМЫ СТАБИЛИЗАЦИИ ЧАСТОТЫ И МОЩНОСТИ ГЕНЕРАТОРОВ СВЧ  ХАРЬКОВ  1982  19  414  2008-03-25  2008-03-25  library   
Б69  ХНУ  БЛІОХ К.Ю.  ВЗАЄМОДІЯ ХВИЛЬ У ПАСИВНИХ ТА АКТИВНИХ СЕРЕДОВИЩАХ  ХАРКІВ  2001  16  1066  2007-10-22  2007-10-22  library   
First Previous [ 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 of 94 ] Next Last
All questions, please direct to librarian.
This site is maintained by me.