-Ͳ ˲ IJ̲
Все Авторефераты
̳ г . . /
З-38  ХНУ  ЗАХОЖАЙ В.А.  СТАТИСТИЧНІ ЗАКОНОМІРНОСТІ В ЗОРЯНИХ СИСТЕМАХ  ХАРКІВ  2007  34  1377  2009-12-08  2009-12-08  library   
П29  ХНУ  ПЕТРОВА С.А. (д.ф.-м.н.)  ФІЗИКА СПОСТЕРЕЖУВАНИХ ОСОБЛИВОСТЕЙ РАДІОВИПРОМІНЮВАННЯ ПУЛЬСАРІВ  ХАРКІВ  2009  32  1478  2010-01-08  2010-01-08  library  РИ НАНУ 
Л-17  ХНУ  ЛАЗОРЕНКО О.В.  СУЧАСНИЙ АНАЛІЗ ТА ОБРОБКА НАДШИРОКОСМУГОВИХ ПРОЦЕСІВ  ХАРКІВ  2009  36  1483  2010-05-17  2010-05-17  library   
Т47  ХНУ  ТИШКОВЕЦЬ В.П.  БАГАТОКРАТНЕ РОЗСІЯННЯ ЕЛЕКТРОМАГНІТНИХ ХВИЛЬ ДИСКРЕТНИМИ ВИПАДКОВИМИ   ХАРКІВ  2009  32  1484  2010-05-17  2010-05-17  library   
Л17  ХНУ  ЛАЗОРЕНКО О.В.  СУЧАСНИЙ АНАЛІЗ ТА ОБРОБКА НАДШИРОКОСМУГОВИХ ПРОЦЕСІВ  ХАРКІВ  2009  36  1489  2010-05-17  2010-05-17  library   
А72  ХНУ  АНТЮФЕЕВА М.С.  ЕЛЕКТРОМАГНІТНІ КОЛИВАННЯ В РЕЗОНАТОРІ, ЯКИЙ ЗАПОВНЕНО НЕСТАЦІОНАНИМ  ХАРКІВ  2010  19  1501  2010-12-24  2010-12-24  library   
Б48  ХНУ  БЕРДНИК С.Л.  ВИПРОМІНЮВАННЯ ЕЛЕКТРОМАГНІТНИХ ХВИЛЬ ЩІЛИНАМИ В ОДНОМОДОВОМУ  ХАРКІВ  2010  20  1506  2010-12-27  2010-12-27  library   
К-57  ХНУ  КОГУТ О.Є.  ВИМУШЕНІ КОЛИВАННЯ ШЕПОЧУЧОЇ ГАЛЕРЕЇ В ДІЕЛЕКТРИЧНИХ РЕЗОНАТОРАХ  ХАРКІВ  2010  32  1516  2011-01-14  2011-01-14  library   
С50  ХНУ  СМИРНОВ Г.В.  СТРУКТУРА КВАЗАРА В ГРАВІТАЦІЙНО - ЛІНЗОВІЙ СИСТЕМІ  ХАРКІВ  2011  18  1526  2011-11-24  2011-11-24  library   
Л39  ХНУ  ЛЕГЕНЬКИЙ М.М.  РОЗПОВСЮДЖЕННЯ ТА ВИПРОМІНЮВННЯ ІМПУЛЬСНИХ СИГНАЛІВ В ДІЕЛЕКТРИЧНИХ ХВИЛЕВОДАХ  ХАРКІВ  2011  19  1531  2011-11-24  2011-11-24  library   
К14  ХНУ  КАЗАНСЬКИЙ О.В.  ВИПРОМІНЮВАННЯ ТА РОЗСІЯННЯ ШИРОКОСМУГОВИХ ІМПУЛЬСІВ СКЛАДНИМИ СТРУКТУРАМИ  ХАРКІВ  2011  20  1532  2011-11-24  2011-11-24  library   
С50  ХНУ  СМИРНОВ Г.В.  СТРУКТУРА КВАЗАРА В ГРАВІТАЦІЙНО - ЛІНЗОВІЙ СИСТЕМІ  ХАРКІВ  2011  18  1517  2011-12-01  2011-12-01  library   
К57  ХНУ  КОГУТ О.Є.  ВИМУШЕНІ КОЛИВАННЯ ШЕПОЧУЧОЇ ГАЛЕРЕЇ В ДІЕЛЕКТРИЧНИХ РЕЗОНАТОРАХ МІЛІМЕТРОВОГО  ХАРКІВ  2010  32  1554  2012-05-30  2012-05-30  library   
Л39  ХНУ  ЛЕГЕНЬКИЙ М.М.  РОЗПОВСЮДЖЕННЯ ТА ВИПРОМІНЮВАННЯ ІМПУЛЬСНИХ СИГНАЛІВ  ХАРКІВ  2011  19  1556  2012-05-30  2012-05-30  library   
О-35  ХНУ  ОВЧАРЕНКО К.О.  ДИФРАКЦІЯ ЕЛЕКТРОМАГНІТНИХ ХВИЛЬ НА ПЛАСКИХ ПЕРІОДИЧНИХ НАНОСТРУКТУРАХ  ХАРКІВ  2011  19  1557  2012-05-30  2012-05-30  library   
Б93  ХНУ  БУТУЗОВА М.С. (к.ф.-м.н.)  ФІЗИЧНІ ПАРАМЕТРИ КІЛОПАРСЕКОВИХ ДЖЕТІВ КВАЗАРІВ, ВИЗНАЧЕНІ ЗА РАДІО  ХАРКІВ  2012  16  1564  2012-06-05  2012-06-05  library   
М74  ХНУ  МАЙБОРОДА Д.В.  ЕЛЕКТРОДИНАМІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ ГІБРІДНИХ МЕТАЛЕВО-ДІЕЛЕКТРИЧНИХ СТРУКТУР  ХАРКІВ  2012  18  1565  2012-06-05  2012-06-05  library   
Н56  ХНУ  НЕСТЕРЕНКО М.В.  ВОЗБУЖДЕНИЕ ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫХ ПОЛЕЙ ИМПЕДАНСНЫМИ ВИБРАТОРАМИ И ЩЕЛЕВЫМИ   ХАРЬКОВ  2012  37  1568  2012-06-05  2012-06-05  library   
Н56  ХНУ  НЕСТЕРЕНКО М.В.  ЗБУДЖЕННЯ ЕЛЕКТРОМАГНІТНИХ ПОЛІВ ІМПЕДАНСНИМИ ВІБРАТОРАМИ  ХАРКІВ  2012  36  1569  2012-06-11  2012-06-11  library   
Б48  ХНУ  БЕРДІНА Л.А. (к.ф.-м.н.)  ЕФЕКТ МІКРОЛІНЗУВАННЯ В ГРАВІТАЦІЙНИХ ПОЛЯХ СУБЗІРКОВИХ  ХАРКІВ  2012  19  1573  2012-06-11  2012-06-11  library  РИ НАНУ 
First Previous [ 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 of 94 ] Next Last
All questions, please direct to librarian.
This site is maintained by me.