-Ͳ ˲ IJ̲
Все Авторефераты
̳ г . . /
Ч-44  ХПИ  ЧЕПУРА В.Ф.  ИССЛЕДОВАНИЕ УСЛОВИЙ РАСПРОСТРАНЕНИЯ УЛЬТРАКОРОТКИХ РАДИОВОЛН В ГОРОДЕ  ХАРЬКОВ  1954  2008-05-12  2008-05-12  library   
Ч-44  САО  ЧЕПУРНОВ А.В.  МНОГОЧАСТОТНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ ФОНОВЫХ ИЗЛУЧЕНИЙ НА РАДИОТЕЛЕСКОПЕ РАТАН-600  Н.АРХЫЗ  1996  25  845  2010-01-08  2010-01-08  library   
Ч-46  НАУ  ЧЕРЕМНИХ С.О.  ДОСЛІДЖЕННЯ СПОРАДИЧНИХ ІУЛЬТРАНИЗЬКОЧАСТОТНИХ ПРОЦЕСІВ   КИЇВ  2015  20  1690  2015-09-28  2015-09-28  library   
Ч-49  САО  ЧЕРЕНКОВ В.Н.  КОМПЛЕКС СРЕДСТВ РАЗВИТИЯ МНОГОУРОВНЕВОЙ ТЕРРИТОРИАЛЬНО-РАСПРЕДЕЛЕННОЙ СИСТЕМЫ  Н.АРХЫЗ  1996  19  846  2010-01-08  2010-01-08  library   
Ч-48  ХНУ  ЧЕРКАШИНА О.Л.  ФІЗИЧНІ ОСНОВИ СТВОРЕННЯ АКУСТООПТИЧНИХ ФІЛЬТРІВ З ВИКОРИСТАННЯМ  ХАРКІВ  2004  17  1239  2008-05-21  2008-05-21  library   
Ч-48  ХНУ  ЧЕРКАШИНА О.Л.  ФІЗИЧНІ ОСНОВИ СТВОРЕННЯ АКУСТООПТИЧНИХ ФІЛЬТРІВ З ВИКОРИСТАННЯМ  ХАРКІВ  2004  17  1247  2008-05-21  2008-05-21  library   
Ч-48  ІТ НАНУ  ЧЕРКЕЗ Р.Г.  ПРОНИКНІ ТЕРМОЕЛЕМЕНТИ З ФУНКЦІОНАЛЬНО-ГРАДІЄНТНИХ МАТЕРІАЛІВ  ЧЕРНІВЦІ  2004  22  1196  2008-05-13  2008-05-13  library   
Ч-48  ІТ НАНУ  ЧЕРКЕЗ Р.Г.  ФІЗИЧНІ МЕТОДИ ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ПРОНИКНИХ ТЕРМОЕЛЕМЕНТІВ  ЧЕРНІВЦІ   2013  40  1612  2013-05-13  2013-05-13  library   
Ч-49  САО  ЧЕРНЕНКОВ В.Н.  КОМПЛЕКС СРЕДСТВ РАЗВИТИЯ МНОГОУРОВНЕВОЙ ТЕРРИТОРИАЛЬНО-РАСПРЕДЕЛЕННОЙ СИСТЕМЫ  НИЖНИЙ АРХЫЗ  1996  20  800  2008-05-13  2008-05-13  library   
Ч-49  ИПА РАН  ЧЕРНЕТЕНКО Ю.А.  ОПРЕДЕЛЕНИЕ НЕКОТОРЫХ АСТРОНОМИЧЕСКИХ ПОСТОЯННЫХ ПО НАБЛЮДЕНИЯМ АСТЕРОИДОВ  С.-Пб.  2008  29  1402  2008-11-26  2008-11-26  library   
Ч-49  МФТИ  ЧЕРНИКОВ А.А.  РАДИОЛОКАЦИОННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ СВОЙСТВ ОТРАЖЕНИЙ ОТ ЯСНОГО НЕБА  М.  1962  10  251  2008-05-12  2008-05-12  library   
Ч-45  ФИАН  ЧЕРНИКОВ П.А.  ОЦЕНКА ФИЗИЧЕСКИХ ПАРАМЕТРОВ АКТИВНЫХ ЯДЕР ГАЛАКТИК  М.  2006  16  1339  2008-06-11  2008-06-11  library   
Ч-49  ИРЭ  ЧЕРНИКОВА Т.Ю.  РЕБЕРНО-ДИЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СТРУКТУРЫ И БАЗОВЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ  М.  1988  22  653  2008-05-13  2008-05-13  library   
Ч-49  ИПА  ЧЕРНИЦОВ А.М.  АЛГОРИТМЫ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ОБЛАСТЕЙ ВОЗМОЖНЫХ ДВИЖЕНИЙ МАЛЫХ ТЕЛ СОЛНЕЧНОЙ СИСТЕМЫ  С.-Пб.  2000  26  1019  2008-05-13  2008-05-13  library   
Ч-49  ХНУРЕ  ЧЕРНОВЦЕВ С.В.  СПЕКТРАЛЬНІ ВЛАСТИВОСТІ ОДНОВИМІРНИХ МАГНІТОКЕРОВАНИХ ФОТОННИХ КРИСТАЛІВ  ХАРКІВ  2008  19  1408  2008-11-26  2008-11-26  library   
Ч-45  ИПА  ЧЕРНЫХ Н.С.  КРЫМСКОЕ ОБОЗРЕНИЕ МАЛЫХ ПЛАНЕТ  С.-Пб.  1999  60  951  2008-05-13  2008-05-13  library   
Ч-49  ХГУ  ЧЕРНЫШОВ И.Ю.  ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ХАОТИЧЕСКОЙ ДИНАМИКИ  ХАРЬКОВ  1989  16  670  2008-05-13  2008-05-13  library   
Ч-49  ХГУ  ЧЕРНЯКОВ Э.И.  НЕКОТОРЫЕ ВОПРОСЫ ТЕОРИИ ИЗЛУЧЕНИЯ ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫХ ВОЛН  ХАРЬКОВ  1966  12  139  2008-05-13  2008-05-13  library   
Ч-45  ЛНУ  ЧЕРПАК В.В.  БАГАТОФУНКЦІОНАЛЬНІ РІДКОКРИСТАЛІЧНІ СЕНСОРИ ФІЗИЧНИХ ВЕЛИЧИН  ЛЬВІВ  2003  16  1187  2008-05-13  2008-05-13  library   
Ч-51  ГАО  ЧЕСНОК Н.Г.  ФОТОМЕТРИЧНА ТА СПЕКТРАЛЬНА ЗМІННІСТЬ ВИПРОМІНЮВАННЯ АКТИВНИХ ЯДЕР ГАЛАКТИК  КИЇВ  2011  20  1534  2011-11-24  2011-11-24  library   
First Previous [ 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 of 94 ] Next Last
All questions, please direct to librarian.
This site is maintained by me.