-Ͳ ˲ IJ̲
Все Авторефераты
̳ г . . /
П12  ГАО  ПАВЛЕНКО Я.В.  ФОРМУВАННЯ ЛІНІЙ ЛІТІЮ ПРИ ВІДМОВІ ВІД ЛТР В АТМОСФЕРАХ ЗІР ПІЗНІХ  КИЇВ  1996  25  723  2008-06-09  2008-06-09  library   
С31  ХНУ  СЕНЮТА В.С.  ФОРМУВАННЯ МОД ІЗ ПРОСТОРОВО-НЕОДНОРІДНОЮ ПОЛЯРИЗАЦІЄЮ У ХВИЛЕВІДНИХ  ХАРКІВ  2015  20  1686  2015-05-12  2015-05-12  library   
В68  ХНУ  ВОЛОДЕНКО О.В.  ФОРМУВАННЯ ПОПЕРЕЧНИХ МОД В ХВИЛЕВІДНИХ КВАЗІОПТИЧНИХ РЕЗОНАТОРАХ  ХАРКІВ  2008  17  1405  2008-11-26  2008-11-26  library   
С91  ГАО НАНУ  СУХОРУКОВ А.В.  ФОРМУВАННЯ ПРОФІЛІВ ІНТЕНСИВНОСТІ СПЕКТРАЛЬНИХ ЛІНІЙ  КИЇВ  2013  25  1601  2013-03-27  2013-03-27  library   
К88  ІРЕ  КУДРЯШОВ В.В.  ФОРМУВАННЯ РАДІОМЕТРИЧНИХ ЗОБРАЖЕНЬ ЗА ДОАОМОГОЮ БІСТАТИЧНОГО РАДІОМЕТРА  ХАРКІВ  2013  19  1621  2013-12-04  2013-12-04  library   
К90  ІРЕ  КУЛЕШОВ О.М.  ФОРМУВАННЯ ТА ТРАНСПОРТУВАННЯ НЕРЕЛЯТИВІСТСЬКИХ ЕЛЕКТРОННИХ  ХАРКІВ  2010  20  1492  2010-05-17  2010-05-17  library   
С 77  ФИАН  СТАВРОВСКИЙ Д.Б.  ФОТОДИССОЦИОННЫЙ XeF-ЛАЗЕР  М.  1987  23  578  2008-04-16  2008-04-16  library   
Н31  ИОФ  НАСАЛЬСКИЙ С.П.  ФОТОИНДУЦИРОВАННОЕ КОРОТКОЖИВУЩЕЕ ПОГЛОЩЕНИЕ  М.  1989  12  2012-03-14  2012-03-14  library   
М64  САО  МИРОШНИЧЕНКО А.С.  ФОТОМЕТРИЧЕСКИЕ И СПЕКТРАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ ГОРЯЧИХ ЗВЕЗД  НИЖНИЙ АРХЫЗ  2008  32  1383  2008-06-11  2008-06-11  library   
Г35  САО РАН  ГЕОРГИЕВ Ц.Б.  ФОТОМЕТРИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ БЛИЗКИХ ГАЛАКТИК  НИЖНИЙ АРХЫЗ  1997  36  1088  2007-11-06  2007-11-06  library   
Б44  КРАО  БЕЛЯКИНА Т.С.  ФОТОМЕТРИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ СИМБИОТИЧЕСКИХ ЗВЕЗД  М.  1971  55  2007-10-22  2007-10-22  library   
Г13  САОРАН  ГАБДЕЕВ М.М.  ФОТОМЕТРИЧЕСКИЕ, СПЕКТРАЛЬНЫЕ И ПОЛЯРИМЕТРИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ  НИЖНИЙ АРХЫЗ  2016  14  1715  2016-03-21  2016-03-21  library   
Ф27  САО  ФАТХУЛЛИН Т.А.  ФОТОМЕТРИЧЕСКОЕ И СПЕКТРАЛЬНОЕ ИССЛЕДОВАНИЯ РОДИТЕЛЬСКИХ ГАЛАКТИК  НИЖНИЙ АРХЫЗ  2003  15  1207  2008-04-18  2008-04-18  library   
К55  САО РАН  КОПЫЛОВА Ф.Г.  ФОТОМЕТРИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ СИСТЕМ СКОПЛЕНИЙ ГАЛАКТИК  НИЖНИЙ АРХЫЗ  2001  14  1072  2008-01-09  2008-01-09  library   
Ч-51  ГАО  ЧЕСНОК Н.Г.  ФОТОМЕТРИЧНА ТА СПЕКТРАЛЬНА ЗМІННІСТЬ ВИПРОМІНЮВАННЯ АКТИВНИХ ЯДЕР ГАЛАКТИК  КИЇВ  2011  20  1534  2011-11-24  2011-11-24  library   
П12  ГАО  ПАВЛЕНКО О.П.  ФОТОМЕТРИЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ ДЕЯКИХ МАГНІТНИХ ТА РЕНТГЕНІВСЬКИХ НОВИХ  КИЇВ  1993  15  799  2008-03-21  2008-03-21  library   
А47  ОДУ  АЛЕКСЕЄВ І.Ю.  ФОТОМЕТРИЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ ЗАПЛЯМОВАННИХ ЧЕРВОНИХ КАРЛИКОВИХ ЗІРОК  ОДЕСА  2000  14  998  2007-10-03  2007-10-03  library   
К56  ГАО НАНУ  БОВЧАЛЮК В.П.  ФОТОМЕТРИЧНІ ТА ЛІДАРНІ ДОСЛІДЖЕННЯ АЕРОЗОЛІВ В АТМОСФЕРІ  КИЇВ  2019  23  1815  2022-01-18  2022-01-18  library   
М15  САО РАН  МАКАРОВА Л.Н.  ФОТОМЕТРИЯ И ОПРЕДЕЛЕНИЕ РАССТОЯНИЙ ДО БЛИЗКИХ КАРЛИКОВЫХ ГАЛАКТИК  НИЖНИЙ АРХЫЗ  2000  11  1024  2008-01-21  2008-01-21  library   
Б44  ГАО НАНУ  БЕЛЬСКАЯ И.Н.  ФОТОМЕТРИЯ И ПОЛЯРИМЕТРИЯ АСТЕРОИДОВ М-ТИПА  КИЕВ  1987  10  823  2008-06-02  2008-06-02  library   
First Previous [ 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 of 94 ] Next Last
All questions, please direct to librarian.
This site is maintained by me.