-Ͳ ˲ IJ̲
Все Авторефераты
̳ г . . /
Г48  ХНУРЕ  ГІМПІЛЕВИЧ Ю.Б.  РОЗВИТОК ТЕОРІЇ І ТЕХНІКИ ВБУДОВАНОГО КОНТРОЛЮ ПАРАМЕТРІВ  ХАРКІВ  2004  36  1249  2007-10-29  2007-10-29  library   
Г35  САО РАН  ГЕОРГИЕВ Ц.Б.  ФОТОМЕТРИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ БЛИЗКИХ ГАЛАКТИК  НИЖНИЙ АРХЫЗ  1997  36  1088  2007-11-06  2007-11-06  library   
І-45  ЛНУ  ІЛЬЧУК Г.А.  ФІЗИЧНІ ОСНОВИ ПРОЦЕССІВ РОСТУ ЗПАРОВОЇ ФАЗИ МОНОКРИСТАЛІВ І ЕПІТАКСІЙНИХ ШАРІВ  ЛЬВІВ  2002  36  1154  2007-11-27  2007-11-27  library   
К27  ХНУРЕ  КАРТАШОВ В.М.  РОЗВИТОК ТЕОРІЇ ТАУДОСКОНАЛЕННЯ СИСТЕМ РАДІОАКУСТИЧНОГО І АКУСТИЧНОГО  ХАРКІВ  2003  36  1183  2007-12-26  2007-12-26  library   
К49  ИПА  КЛИОНЕР С.А.  ПОСТУПАТЕЛЬНОЕ И ВРАЩАТЕЛЬНОЕ ДВИЖЕНИЕ НЕБЕСНЫХ ТЕЛ  С.-Пб.  2000  36  1014  2008-01-09  2008-01-09  library   
К66  САО  КОПЫЛОВ А.И.  ИЗУЧЕНИЕ КРАТНЫХ СКОПЛЕНИЙ ГАЛАКТИК  НИЖНИЙ АРХЫЗ  1991  36  2008-01-17  2008-01-17  library   
М23  ГАО  МОРОЖЕНКО Н.Н.  СТРУКТУРА И СОСТОЯНИЕ ПЛАЗМЫ СПОКОЙНЫХ ПРОТУБЕРАНЦЕВ  КИЕВ  1985  36  408  2008-02-15  2008-02-15  library   
П30  ГАО  ПЕТРОВ П.П.  АКТИВНІСТЬ МОЛМДИХ ЗІРОК СОНЯЧНОЇ МАСИ  КИЇВ  2005  36  1283  2008-03-21  2008-03-21  library   
С34  КГТУ  СИДОРОВ И.Н.  МЕТОД ГРАНИЧНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ В ЗАДАЧАХ СТАТИКИ И НЕСТАЦИОНАРНОЙ ТЕРМОУПРУГОСТИ  КАЗАНЬ  1999  36  963  2008-04-09  2008-04-09  library   
Т46  ИОФ  ТИХОДЕЕВ С.Г.  ДИАГРАММНЫЕ МЕТОДЫ В ТЕОРИЯХ РЕЛАКСАЦИОННЫХ ПРОЦЕССОВ  М.  1987  36  554  2008-04-16  2008-04-16  library   
Т46  ИОФ  ТИХОДЕЕВ С.Г.  ДИАГРАМНЫЕ МЕТОДЫ В ТЕОРИЯХ РЕЛАКСАЦИОННЫХ ПРОЦЕССОВ И НЕЛИНЕЙНО-ОПТИЧЕСКИХ ЯВЛЕ  М.  1987  36  554  2008-04-16  2008-04-16  library   
Ц27  ГАО  ЦВЄТКОВ Л.І.  МІКРОХВИЛЬОВА АКТИВНІСТЬ СОНЦЯ: ФІЗИЧНІ ПРОЦЕСИ В ПЕРЕХІДНІЙ ЗОНІ  КИЇВ  1998  36  908  2008-04-29  2008-04-29  library   
И85  ФИАН  ИСТОМИН Я.Н.  ТЕОРИЯ МАГНИТОСФЕРЫ ПУЛЬСАРОВ  М.  1989  36  632  2008-05-07  2008-05-07  library   
Ю78  ГАО  ЮРОВСЬКИЙ Ю.Ф.  МІЛІСЕКУНДНІ ПУЛЬСАЦІЇ РАДІОВИПРОМІНЮВАННЯ СОНЦЯ: ФІЗИЧНІ ВЛАСТИВОСТІ ТА ПОХОДЖЕ  КИЇВ  2001  36  1048  2008-05-20  2008-05-20  library   
М14  ОНАЗ  МАЗУРКОВ М.І.  ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ І МЕТОДИ СИНТЕЗУ ПОВНИХ КЛАСІВ ШУМОПОДІБНИХ  ОДЕСА  2008  36  1381  2008-06-11  2008-06-11  library   
С89  ІРЕ  СУГАК В.Г.  ГЕОРАДАРНЕ ЗОНДУВАННЯ ЗОНИ АЕРАЦІЇ  ХАРКІВ  2007  36  1380  2008-06-11  2008-06-11  library   
Н74  ГАО НАНУ  НОВОСЯДЛИЙ Б.С.  ВЕЛИКОМАСШТАБНА СТРУКТУРА ТА ПАРАМЕТРИ КОСМОЛОГІЧНОЇ МОДЕЛІ   КИЇВ  2007  36  1393  2008-11-27  2008-11-27  library   
Ш-46  ГАО  ШЕМІНОВА В.А.  СТРУКТУРА, ДИНАМІКА ТА ЕВОЛЮЦІЯ ДРІБНОМАСШТАБНИХ МАГНІТНИХ ЕЛЕМЕНТІВ У ФОТОСФЕРІ  КИЇВ  2007  36  2009-05-19  2009-05-19  library   
Ч-43  САО РАН  ЧЕНЦОВ Е.Л.  ОПТИЧЕСКАЯ СПЕТРОСКОПИЯ ЗВЕЗД ЭКСТРЕМАЛЬНО ВЫСОКОЙ СВЕТИМОТИ В ГАЛАКТИКЕ  Н.АРХЫЗ  2004  36  1253  2009-05-19  2009-05-19  library   
Л-17  ХНУ  ЛАЗОРЕНКО О.В.  СУЧАСНИЙ АНАЛІЗ ТА ОБРОБКА НАДШИРОКОСМУГОВИХ ПРОЦЕСІВ  ХАРКІВ  2009  36  1483  2010-05-17  2010-05-17  library   
First Previous [ 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 of 94 ] Next Last
All questions, please direct to librarian.
This site is maintained by me.