-Ͳ ˲ IJ̲
Все Авторефераты
̳ г . . /
Н90  ХФТІ  НУРМАГАМБЕТОВ О.Ю.  ДУАЛЬНО-СИМЕТРИЧНІ МОДЕЛІ СУПЕРГРАВІТАЦІЇ  ХАРКІВ  2012  30  1590  2012-12-17  2012-12-17  library   
М36  ХФТІ  МАЦКЕВИЧ В.Т.  ДИНАМІЧНІ ПРОЦЕСИ В КОНДЕНСОВАНИХ СЕРЕДОВИЩАХ З УРАХУВАННЯМ ОСОБЛИВОСТЕЙ  ХАРКІВ  2013  20  1613  2013-05-13  2013-05-13  library   
С45  ХФТІ  СКРЕСАНОВА І.В.  КОРЕЛЯЦІЙНІ ФУНКЦІЇ ТА УЛЬТРОЗВУКОВІ ДОПЛЕРІВСЬКІ СПЕКТРИ В СЛАБОНЕОДНОРІДНИХ  ХАРКІВ  2013  20  1633  2014-05-12  2014-05-12  library   
І-17  ХФТІ  ІВАШКЕВИЧ Г.І.  НАДБАР ЄРНА ДИНАМІКА У БАГАТОТЯМНИХ ПОТЕНЦІАЛАХ  ХАРКІВ  2013  18  1634  2014-05-12  2014-05-12  library   
Т70  ХФТІ  ТРОФИМЕНКО С.В.  ЮНІЗАЦІЙНІ ВТРАТИ ЕНЕРГІЇ ГАЛЬМІВНЕ ТА ПЕРЕХІДНЕ ВИПРОМІНЮВАННЯ  ХАРКІВ  2014  20  1649  2015-05-18  2015-05-18  library   
К-43  ХФТІ  КИРИЛЛІН І.В.  МЕХАНІЗМИ ВІДХИЛЕННЯ ПУЧКІВ ВИСОКОЕНЕРГЕТИЧНИХ ЗАРЯДЖЕНИХ ЧАСТИНОК  ХАРКІВ  2014  20  1650  2015-05-18  2015-05-18  library   
С-60  ХФТІ  СОКОЛОВСЬКИЙ С.О.  КІНЕТИКА ЕЛЕКТОНІВ І ФАНОНІВТВЕРДОГО ТІЛА З УРУХУВАННЯМ РЕЛАКСАЦІЙНИХ СТУПЕНІВ  ХАРКІВ  2016  24  1710  2016-02-22  2016-02-22  library   
З-14  ХФТІ  ЗАГРЕБЕЛЬНИЙ І.А.  ВЗАЄМОДІЯ З ПЛАЗМОЮ В КОАКСАЛЬНОМУ ХВИЛЕВОДІ МІКРОХВИЛЬОВОГО ВИПРОМІНЮВАННЯ  ХАРКІВ  2016  20  1725  2016-11-28  2016-11-28  library   
Г55  ХФТІ  ГЛУЩЕНКО А.В.  КВАНТОВІ СТАНИ ТА ДИНАМІЧНІ ПРОЦЕСИ В МАГНЕТИКАХ   ХАРКІВ  2019  19  1765  2019-12-04  2019-12-04  library   
К89  ХФТІ  КУЗЬМІН В.В.  ПРИСКОРЕННЯ ЗАРЯДЖЕНИХ ЧАСТИНОК У ЕЛЕКТРОМАГНІТНИХ ПОЛЯХ   ХАРКІВ  2020  23  1789  2021-01-15  2021-01-15  library   
К43  ХФТІ  КИРИЛЛІН І.В.  ОРІЄНТАЦІЙНІ ЕФЕКТИ ПРИ ПРОХОДЖЕННІ РЕЛЯТИВІСТСЬКИХ ЗАРЯДЖДЕНИХ ЧАСТИНОК  ХАРКІВ  202  32  1797  2021-06-15  2021-06-15  library   
М17  ХФТІ  МАКСИМЕНКО О.В.  ВЗАЄМОДІЯ ГВИНТОВИХ ЕЛЕКТРОННИХ ПУЧКІВ З ЕЛЕКТРОМАГНІТНИМИ ПОЛЯМИ  ХАРКІВ  2021  19  1811  2021-12-20  2021-12-20  library   
Б-90  ЦДНТПІН  БУДЗИКА Г.А.  ІСТОРИКО-НАУКОВИЙ АНАЛІЗ ВИВЧЕННЯ АНТАРКТИКИ ВЧЕНИМИ УКРАЇНИ  КИЇВ  2015  20  1679  2015-05-18  2015-05-18  library   
Я66  ЧІПМ  ЯНЧУК О.І.  ЕЛЕКТРИЧНІ ТА ФОТОЕЛЕКТРИЧНІ ВЛАСТИВОСТІ ДІОДНИХ СТРУКТУР НА ОСНОВІ  ЧЕРНІВЦІ  2004  20  1231  2008-05-20  2008-05-20  library   
С34  ЧІПМ  СИДОР О.М.  ДОСЛІДЖЕННЯ ФОТОЧУТЛИВИХ ПОВЕРХНЕВО-БАР"ЄРНИХ СТРУКТУР НА ОСНОВІ  ЧЕРНІВЦІ  2006  20  1328  2008-05-27  2008-05-27  library   
М28  ЧНУ  МАРКОВ А.В.  ФОТОПРИЙМАЧІ ІЧ ВИПРОМІНЮВАННЯ НА ОСНОВІ ТВЕРДИХ РОЗЧИНІВ  ЧЕРНІВЦІ  2002  20  1128  2008-02-05  2008-02-05  library   
М59  ЧНУ  МИКИТЮК П.Д.  ПРИЛАДИ ТЕРМОЕЛЕКТРИЧНОГО ПЕРЕТВОРЕННЯ ТЕПЛОВОЇ ЕНЕРГІЇ  ЧЕРНІВЦІ  2004  19  1240  2008-02-05  2008-02-05  library   
С84  ЧНУ  СТРЕБЕЖЕВ В.М.  ФОТОЧУТЛИВІ ЕЛЕМЕНТИ І ТОНКОПЛІВКОВІ ІНТЕРФЕРЕНЦІЙНІ ФІЛЬТРИ  ЧЕРНІВЦІ  2002  20  1114  2008-04-09  2008-04-09  library   
I-18  ЧНУ  ШВАНЧУК М.М.  ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ПЕРЕТВОРЕНЬ ІНФОРМАТИВНИХ СИГНАЛІВ  ЛЬВІВ  2011  20  1520  2011-12-01  2011-12-01  library   
В62  ЧНУ  ВОВЧУК Д.А.  ЕЛЕМЕНТИ ШИРОКОСМУГОВИХ ЗАСОБІВ ЗВ"ЯЗКУ Н А ОСНОВІ ДЕТЕРМІНОВАНОГО ХАОСУ  ЛЬВІВ  2016  20  1733  2016-11-28  2016-11-28  library   
First Previous [ 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 of 94 ] Next Last
All questions, please direct to librarian.
This site is maintained by me.