-Ͳ ˲ IJ̲
Все Авторефераты
̳ г . . /
Ч-58  ХИГМ  ЧИБРИКОВ А.В.  ИССЛЕДОВАНИЕ ШАХТНЫХ ТРЕХЖИЛЬНЫХ СИЛОВЫХ БРОНИРОВАННЫХ КАБЕЛЕЙ  ХАРЬКОВ  1963  21  141  2008-05-12  2008-05-12  library   
Ч-58  ГАО  ЧИГЛАДЗЕ Р.А.  ИССЛЕДОВАНИЕ ПОЛЯРИЗАЦИОННЫХ СВОЙСТВ ГАЛИЛЕЕВЫХ СПУТНИКОВ ЮПИТЕРА  КИЕВ  1989  11  705  2008-05-13  2008-05-13  library   
Ч-71  ТГУ  ЧИХЛАДЗЕ М.Н.  ДИФРАКЦИЯ ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫХ ВОЛН НА ПЕРИОДИЧЕСКИХ РЕШЕТКАХ  ТБИЛИСИ  1986  12  466  2008-05-13  2008-05-13  library   
Ч-75  ГАО  ЧОЛИЙ В.Я.  СРАВНЕНИЕ И ОБЪЕДИНЕНИЕ РАЗЛИЧНЫХ РЯДОВ ОПРЕДЕЛЕНИЙ ПАРАМЕТРОВ  КИЕВ  1991  14  2008-05-13  2008-05-13  library   
Ч-75  ГАО  ЧОЛІЙ В.Я.  МОДЕЛІ ГЛОБАЛЬНОЇ ГОДИНАМИКИ ТА ЇХ ТЕСТУВАННЯ ЗА ДАНИМИ СУПУТНИКОВИХ   КИЇВ  2021  32  1804  2021-09-14  2021-09-14  library   
Ч-75  ГАО  ЧОРНИЙ В.Г.  ФОТОМЕТРІЯ МАЛИХ АСТЕРОЇДІВ ГОЛОВНОГО ПОЯСУ.ОБЕРТАННЯТА ПОДВІЙНІСТЬ  КИЇВ  2018  28  1762  2019-12-16  2019-12-16  library   
Ч-75  ГАО  ЧОРНІЙ Ю.Б.  ПРОСТОРОВИЙ РОЗПОДІЛ ГАЛАКТИК І КВАЗАРІВ ТА СПЕКТР ПОТУЖНОСТІ  КИЇВ  1997  16  926  2008-05-13  2008-05-13  library   
Ч-75  ГАО  ЧОРНОГОР С.М.  СТАН НИЗЬКОТЕМПЕРАТУРНИХ ШАРІВ В СОНЯЧНИХ СПАЛАХОВИХ ПЕТЛЯХ  КИЇВ  2004  20  1219  2008-05-14  2008-05-14  library   
Ч-75  ИРЭ  ЧОХОНЕЛИДЗЕ М.Т.  ДИАФРАГМЕННЫЕ СТРУКТУРЫ В ЛИНИИ ПОВЕРХНОСТНОЙ ВОЛНЫ  М.  1991  24  672  2008-05-13  2008-05-13  library   
Ч-82  КГУ  ЧУБАШЕВА С.И.  ЧИСЛЕННЫЕ МЕТОДЫ РЕШЕНИЯ ОДНОГО КЛАССА ОПТИМИЗАЦИОННЫХ ЗАДАЧ  К.  1964  14  437  2008-05-13  2008-05-13  library   
Ч-83  ГГУ  ЧУГУНОВ Ю.В.  ИСТОЧНИКИ ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫХ ВОЛН В АНИЗОТРОПНЫХ СРЕДАХ  ГОРЬКИЙ  1970  12  42  2008-05-13  2008-05-13  library   
Ч-90  КНУ  ЧУМАК А.В.  ПАРАМЕТРИЧНЕ ВІДНОВЛЕННЯ СИГНАЛУ ПРУЖНО РОЗСІЯНИХ СПІНОВИХ ХВИЛЬ  КИЇВ  2008  19  1413  2008-11-26  2008-11-26  library   
Ч-90  ХГУ  ЧУМАЧЕНКО В.П.  ТЕОРИЯ И ПРИЛОЖЕНИЯ МЕТОДА ПРОИЗВЕДЕНИЯ ОБЛАСТЕЙ В ЗАДАЧАХ ДИФРАКЦИИ ВОЛН  ХАРЬКОВ  1990  38  719  2008-05-13  2008-05-13  library   
Ч-90  ХДТУ  ЧУМАЧЕНКО С.В.  СТАЦІОНАРНІ КОЛИВАННЯ І НЕСТАЦІОНАРНІ ЕЛЕКТРОМАГНІТНІ ПОЛЯ В ЦИЛІНДРИЧНИХ  ХАРКІВ  1999  17  945  2008-05-13  2008-05-13  library   
Ч-92  ИРЭ  ЧУПРИН А.Д.  ЭЛЕКТРОДИНАМИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА РЕЗОНАТОРОВ С ПОЛУПРОЗРАЧНЫМИ СТЕНКАМИ  М.  1987  18  797  2008-05-13  2008-05-13  library   
Ч-93  ИПА  ЧУРКИН В.А.  ВРАЩЕНИЕ НЕУПРУГОЙ ЗЕМЛИ  С.-Пб.  2000  26  1003  2008-05-13  2008-05-13  library   
Ш12  ОНУ  ШАБАС Н.Л.  ФІЗИЧНІ ПАРАМЕТРИ ПЛАЗМОВИХ ХВОСТІВ КОМЕТ 1Р/ГАЛЕЯ  ОДЕСА  2002  18  1157  2008-05-14  2008-05-14  library   
Ш13  САО РАН  ШАБЛОВИНСКАЯ Е.С.  ИССЛЕДОВАНИЕ ЦЕНТРАЛЬНЫХ ОБЛАСТЕЙ АКТИВНЫХ ГАЛАКТИК ПО НАБЛЮДЕНИЯМ  НИЖНИЙ АРХЫЗ  2021  14  1805  2021-12-20  2021-12-20  library   
Ш14  ХГУ  ШАВОРІКИН Ю.В.  ИССЛЕДОВАНИЕ РАСПРОСТРАНЕНИЯ ЄЛЕКТРОМАГНИТНІХ ВОЛН В ВЛНОВОДАХ  ХАРЬКОВ  1978  25  2008-05-14  2008-05-14  library   
Ш14  ХГУ  ШАВОРЫКИНА И.Ю.  ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЕ ПОЛЯ В ОГРАНИЧЕННЫХ СРЕДАХ С НЕСТАЦИОНАРНОЙ ПРОВОДИМОСТЬЮ  ХАРЬКОВ  1992  19  836  2008-05-26  2008-05-26  library   
First Previous [ 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 of 94 ] Next Last
All questions, please direct to librarian.
This site is maintained by me.