-Ͳ ˲ IJ̲
Все Авторефераты
̳ г . . /
Ц 93  САО РАН  ЦЫБУЛЕВ П.Г.  РАЗВИТИЕ СИСТЕМ РЕГИСТРАЦИИ РАДИОАСТРОНОМИЧЕСКИХ ДАННЫХ И ПОВЫШЕНИЕ  НИЖНИЙ АРХЫЗ  2014  32  1655  2015-05-18  2015-05-18  library   
М 70  ІРЕ  МИЦЕНКО І.М.  ЗАГОРИЗОНТНЕ ПОШИРЕННЯ РАДІОХВИЛЬ ТА СПОСТЕРЕЖЕННЯ   ХАРКІВ  2014  32  1648  2015-05-18  2015-05-18  library   
Л69  ІРЕ  ЛОГВІНОВ Ю.Ф.  ПОШИРЕННЯ РАДІОХВИЛЬ НАД ЗБУРЕНОЮ ВОДНОЮ ПОВЕРХНЕЮ ПРИ МАЛИХ КУТАХ КОВЗАННЯ  ХАРКІВ  2016  32  1728  2016-11-28  2016-11-28  library   
К43  ХФТІ  КИРИЛЛІН І.В.  ОРІЄНТАЦІЙНІ ЕФЕКТИ ПРИ ПРОХОДЖЕННІ РЕЛЯТИВІСТСЬКИХ ЗАРЯДЖДЕНИХ ЧАСТИНОК  ХАРКІВ  202  32  1797  2021-06-15  2021-06-15  library   
Ч-75  ГАО  ЧОЛІЙ В.Я.  МОДЕЛІ ГЛОБАЛЬНОЇ ГОДИНАМИКИ ТА ЇХ ТЕСТУВАННЯ ЗА ДАНИМИ СУПУТНИКОВИХ   КИЇВ  2021  32  1804  2021-09-14  2021-09-14  library   
Б24  ФТІНТ  БАР*ЯХТАР І.В.  КІНЕТИЧНІ І ДИСИПАТИВНІ ЕФЕКТИ В НЕЛІНІЙНИХ МОДЕЛЬНИХ СИСТЕМАХ  ХАРКІВ  1999  33  974  2007-10-22  2007-10-22  library   
В36  САО РАН  ВЕРХОДАНОВ О.В.  МЕТОДЫ АНАЛИЗА ДАННЫХ В ЗАДАЧАХ НАБЛЮДАТЕЛЬНОЙ РАДИОКОСМОЛОГИИ  НИЖНИЙ АРХЫЗ  2004  33  1257  2007-10-29  2007-10-29  library   
Д64  ХНУРЕ  ДОЛЖИКОВ В.В.  СТАТИСТИЧНИЙ АНАЛІЗ І СИНТЕЗ ВИПРОМІНЮЮЧИХ СИСТЕМ  ХАРКІВ  2005  33  1281  2007-11-15  2007-11-15  library   
К44  ІРЕ  КІСЕЛЬОВ В.К.  ФІЗИЧНЕ МОДЕЛЮВАННЯ ЕЛЕКТРОМАГНІТНОГО РОЗСІЮВАННЯ ВКВАЗІОПТИЧНИХ  ХАРКІВ  2002  33  1115  2008-01-09  2008-01-09  library   
М47  ХНУ  МЕЛЕЖИК П.М.  ТЕОРІЯ ВЛАСНИХ І ВИМУШЕНИХ ЕЛЕКТРОМАГНІТНИХ КОЛИВАНЬ У ВІДКРИТИХ СТРУКТУРАХ  ХАРКІВ  2001  33  1049  2008-02-12  2008-02-12  library   
Н19  ХГУ  НАЗАРЧУК З.Т.  ЧИСЛЕННОЕ РЕШЕНИЕ ДВУМЕРНЫХ ЗАДАЧ ДИФРАКЦИИ МЕТОДОМ СИНГУЛЯРНЫХ ИНТЕГРАЛЬНЫХ  ХАРЬКОВ  1989  33  660  2008-02-19  2008-02-19  library   
Р88  ФМІ  РУСИН Б.П.  СИНТЕЗ, ОБРОБКА ТА РОЗПІЗНАВАННЯ СКЛАДНОСТРУКТУРОВАНИХ ЗОБРОАЖЕНЬ  ЛЬВІВ  1998  33  925  2008-03-27  2008-03-27  library   
С31  МГУ  СУЧКОВ А.А.  СТРОЕНИЕ И ЭВОЛЮЦИЯ ГАЛАКИКИ  М.  1979  33  124  2008-04-11  2008-04-11  library   
Т77  САО  ТРУШКИН С.А.  ГАЛАКТИЧЕСКИЕ НЕТЕПЛОВЫЕ РАДИОИСТОЧНИКИ, МНОГОЧАСТОТНЫЕ ОБЗОРЫ  НИЖНИЙ АРХЫЗ  1998  33  1105  2008-04-16  2008-04-16  library   
Є60  ХНУ  ЄМЕЦЬ Б.Г.  ЕФЕКТИ ВЗАЄМОДІЇ НИЗЬКОІНТЕНСИВНИХ ЕЛЕКТРОМАГНІТНИХ ХВИЛЬ  ХАРКІВ  2004  33  1229  2008-05-21  2008-05-21  library   
Ш37  ХНУ  ШЕВЧЕНКО В.В.  ІМПУЛЬСНО-ПЕРІОДИЧНІ ДЖЕРЕЛА ПОТУЖНОГО ВИПРОМІНЮВАННЯ СУБМІКРОННОГО  ХАРКІВ  2004  33  1230  2008-05-26  2008-05-26  library   
С41  ІРЕ  СИТНІК О.В.  ІДЕНТИФІКАЦІЯ СТАНУ ПРИРОДНИХ СЕРЕДОВИЩ І ОБ"ЄКТІВ ПРИ ЇХ СПОСТЕРЕЖЕННІ  ХАРКІВ  2005  33  1277  2008-05-27  2008-05-27  library   
У73  ФИАН  УРЮПИН С.А.  САМОСАГЛАСОВАННАЯ ТЕОРИЯ НЕРАВНОВЕСНЫХ РАСПРЕДЕЛЕНИЙ ЧАСТИЦ В ТУРБУЛЕНТНОЙ ПЛАЗМ  М.  1992  33  842  2010-01-08  2010-01-08  library   
Л87  ІРЕ  ЛУЦЕНКО В.І.  РОЗСІЯННЯ РАДІОХВИЛЬ МОРЕМ І ВИЯВЛЕННЯ МАЛОШВИДКІСНИХ  ХАРКІВ  2009  33  1493  2010-05-17  2010-05-17  library   
Т 51  ХНУРЄ  ТОКАРСЬКИЙ П.Л. (д.ф.-м.н.)  ТЕОРІЯ ВИПРОМІНЮВАЛЬНИХ СИСТЕМ ІЗ ДЖОУЛЕВИМИ І ПОЛЯРИЗАЦІЙНИМИ ВТРАТАМИ(д.ф.-м.н  ХАРКІВ  2005  33  1668  2015-02-17  2015-02-17  library   
First Previous [ 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 of 94 ] Next Last
All questions, please direct to librarian.
This site is maintained by me.