-Ͳ ˲ IJ̲
Все Авторефераты
̳ г . . /
Ц15  ОНАЗ  ЦАЛІЄВ Т.М.  АПЕРТУРНІ АНТЕНИ З ДИСКРЕТНОЮ РОБОЧОЮ ПОВЕРХНЕЮ  ОДЕСА  2007  34  1355  2007-09-19  2007-09-19  library   
Б95  ФИ АН  БЫЧЕНКОВ В.Ю.  КИНЕТИЧЕСКАЯ ТЕОРИЯ ИОННО-ЗВУКОВОЙ ТУРБУЛЕНТНОСТИ ПЛАЗМЫ И ПРОЦЕССОВ  М.  1987  34  506  2007-10-24  2007-10-24  library   
В15  ГАО  ВАЛЕЕВ С.Г.  ОБРАБОТКА НАЗЕМНЫХ И КОСМИЧЕСКИХ НАБЛЮДЕНИЙ ЛУНЫ НАОСНОВЕ ОПТИМАЛЬНЫХ  КИЕВ  1990  34  668  2007-10-26  2007-10-26  library   
В67  ИОФ  ВОЛКОВ А.А.  СУБМИЛЛИМЕТРОВАЯ СПЕКТРОСКОПИЯ КРИСТАЛЛОВ С НЕУСТОЙЧИВОЙ РЕШЕТКОЙ  М.  1989  34  696  2007-10-26  2007-10-26  library   
В36  САО РАН  ВЕРХОДАНОВ О.В.  МЕТОДЫ И РЕЗУЛЬТАТЫ НАБЛЮДАТЕЛЬНОЙ РАДИОКОСМОЛОГИИ  НИЖНИЙ АРХЫЗ  2005  34  1289  2007-10-29  2007-10-29  library   
Д75  ХДУ  ДРОБАХІН О.О.  РАДІОФІЗИЧНІ ПРИНЦИПИ ВИЗНАЧЕННЯ ПАРАМЕТРІВ ОБ*ЄКТІВ ЗА ЗНАЧЕННЯМИ  ХАРКІВ  1999  34  984  2007-11-15  2007-11-15  library   
К26  ГАО  КАРПИНСКИЙ В.Н.  МЕТОДЫ И РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ ФОТОСФЕРЫ СОЛНЦА С ВЫСОКИМ РАЗРЕШЕНИЕМ  КИЕВ  1990  34  678  2007-12-26  2007-12-26  library   
К33  ХГУ  КЕВАНИШВИЛИ Г.Ш.  МЕТОД ОРТОГОНАЛЬНЫХ ФУНКЦИЙ В ТЕОРИИ ДИФРАКЦИИ  ХАРЬКОВ  1982  34  397  2008-01-08  2008-01-08  library   
К64  ЛГУ  КОНЮХОВ М.В.  ГАЗОВЫЕ СОСТАВЛЯЮЩИЕ ГРАВИТАЦИОННОСВЯЗАННЫХ СИСТЕМ  Л.  1987  34  2008-01-14  2008-01-14  library   
Л64  ФТИНТ  ЛИФШИЦ Е.В.  ИССЛЕДОВАНИЕ РЕГУЛЯРНЫХ И СТОХАСТИЧЕСКИХ КОЛЕБАНИЙ ПЛАЗМЫ  ХАРЬКОВ  1969  34  295  2008-01-21  2008-01-21  library   
М71  ГАО НАНУ  МІШЕНІНА Т.В.  ХІМІЧНИЙ СКЛАД F-,G-,K--ЗІР ЯК СПОСТЕРЕЖНИЙ ПРОЯВ ЕВОЛЮЦІЇ ЗІР ТА ГАЛАКТИКИ  КИЇВ  2005  34  1287  2008-02-05  2008-02-05  library   
О-60  ГАО  ОПАНАСЕНКО Н.В.  ОДНОВРЕМЕННАЯ ФОТОМЕТРИЯ И ПОЛЯРИМЕТРИЯ УЧАСТКОВ ЛУННОЙ ПОВЕРХНОСТИ  К.  1993  34  2008-02-20  2008-02-20  library   
П43  САО  ПОГОДИН И.Е.  ИССЛЕДОВАНИЕ УСЛОВИЙ ВОЗНИКНОВЕНИЯ И РАЗВИТИЯ СОЛНЕЧНЫХ ВСПЫШЕК  НИЖНИЙ АРХЫЗ  1990  34  707  2008-03-25  2008-03-25  library   
С12  ЛНУ  САВЕНКО П.О.  МАТЕМАТИЧНІ МОДЕЛІ, ЧИСЕЛЬНО-АНАЛІТИЧНІ Й ЧИСЛЕННІ МЕТОДИ В НЕЛІНІЙНІЙ ТЕОРІЇ  ЛЬВІВ  2005  34  1285  2008-03-28  2008-03-28  library   
С12  ІППММ  САВЕНКО П.О.  ЧИСЕЛЬНІ І ЧИСЕЛЬНО-АНАЛІТИЧНІ МЕТОДИ В НЕЛІНІЙНИХ ОБЕРНЕНИХ ЗАДАЧАХ ТЕОРІЇ  ЛЬВІВ  1998  34  949  2008-04-09  2008-04-09  library   
Ш95  ГАО  ШУЛЬМАН Л.М.  ФИЗИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ ЯДРА КОМЕТЫ  КИЕВ  1986  34  467  2008-05-19  2008-05-19  library   
Я49  ИОФ  ЯКУШИН И.Г.  МНОГОЛУЧЕВОЕ РАССЕЯНИЕ ВОЛНОВЫХ ППОЛЕЙ В СЛУЧАЙНО-НЕОДНОРОДНЫХ  М.  1987  34  479  2008-05-20  2008-05-20  library   
АР  К44  КИСЛЮК В.С.  ОБОБЩЕННАЯ СИСТЕМА АСТРОНОМО-СЕЛЕНОДЕВИЧЕСКИХ ПОСТОЯННЫХ  КИЕВ  1985  34  724  2008-06-02  2008-06-02  library   
З-38  ХНУ  ЗАХОЖАЙ В.А.  СТАТИСТИЧНІ ЗАКОНОМІРНОСТІ В ЗОРЯНИХ СИСТЕМАХ  ХАРКІВ  2007  34  1390  2008-11-26  2008-11-26  library   
Ц15  ОНАЗ  ЦАЛІЄВ Т.А.  АПЕРТУРНІ АНТЕНИ З ДИСКРЕТНОЮ РОБОЧОЮ ПОВЕРХНЕЮ  ОДЕСА  2007  34  1355  2008-11-27  2008-11-27  library   
First Previous [ 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 of 94 ] Next Last
All questions, please direct to librarian.
This site is maintained by me.