-Ͳ ˲ IJ̲
Все Авторефераты
̳ г . . /
Т88  ІТФ  ТУРКІН А.А.  ТЕОРІЯ ФАЗОВИХ ПЕРЕТВОРЕНЬ У НЕУПОРЯДКОВАНИХСПЛАВАХ  ХАРКІВ  2010  36  1488  2010-05-17  2010-05-17  library   
Л17  ХНУ  ЛАЗОРЕНКО О.В.  СУЧАСНИЙ АНАЛІЗ ТА ОБРОБКА НАДШИРОКОСМУГОВИХ ПРОЦЕСІВ  ХАРКІВ  2009  36  1489  2010-05-17  2010-05-17  library   
Ф33  ГАО  ФЕДОРОВ Ю.І.  КІНЕТИКА КОСМІЧНИХ ПРОМЕНІВ У ГЕЛІОСФЕРНИХ МАГНІТНИХ ПОЛЯХ  КИЇВ  2011  36  1538  2011-12-01  2011-12-01  library   
Н56  ХНУ  НЕСТЕРЕНКО М.В.  ЗБУДЖЕННЯ ЕЛЕКТРОМАГНІТНИХ ПОЛІВ ІМПЕДАНСНИМИ ВІБРАТОРАМИ  ХАРКІВ  2012  36  1569  2012-06-11  2012-06-11  library   
Ф33  ГАО  ФЕДОРОВ П.М.  КАТАЛОГ ХРМ ЯК НЕЗАЛЕЖНА РЕАЛІЗАЦІЯ ПОЗАГАЛАКТИЧНОЇ ОПОРНОЇ СИСТЕМИ КООРДИНАТ   КИЇВ  2012  36  1572  2012-06-11  2012-06-11  library   
Ш66  ЛНУ  ШКЛЯРСЬКИЙ В.І.  ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ТА МЕТОДИ ПОБУДОВИ СКАНУВАЛЬНИХ ТЕЛЕВІЗІЙНИХ ОПТИЧНИХ МІКРОСКО  ЛЬВІВ  2012  36  1588  2012-12-17  2012-12-17  library   
Б53  САО РАН  БЕСКИН Г.М.  ИССЛЕДОВАНИЕ БІСТРОЙ ПЕРЕМЕННОСТИ РЕЛЯТИВИСТСКИХ И НЕСТАЦИОНАРНЫХ ОБЪЕКТОВ  Н.АРХЫЗ  2012  36  1591  2012-12-17  2012-12-17  library   
Р83  ХНУРЕ  РУЖЕНЦЕВ М.В.  РОЗВИТОК ТЕОРІЇ ТА УДОСКОНАЛЕННЯРАДІОМЕТРИЧНИХ СИСТЕМ  ХАРКІВ  2012  36  1598  2012-12-24  2012-12-24  library   
Т81  ХНУ  ТУЗ В.Р.  ПІДСИЛЕННЯ ПОЛЯРИЗАЦІЙНИХ ТА НЕЛІНІЙНИХ ЕФЕКТІВ У ПЕРІОДИЧНИХ СТРУКТУРАХ(д/д)  ХАРКІВ  2013  36  1632  2014-05-12  2014-05-12  library  РИ НАНУ 
А23  ГАО НАНУ  АГАПІТОВ О.В.  РЕЗОНАНСНІ ЕФЕКТИ ВЗАЄМОДІЇ ХВИЛЯ -ЧАСТИНКА В НАВКОЛОЗЕМНОМУ КОСМІЧНОМУ ПРОСТОРІ  КИЇВ  2014  36  1643  2014-05-13  2014-05-13  library   
В26  КНУ  ВЕКЛИЧ А.М.  ФІЗИЧНІ ВЛАСТИВОСТІ ТЕРМІЧНОЇ БАГАТОКОМПОНЕНТНОЇ ПЛАЗМИ З ДОМІШКАМИ ПАРІВ   КИЇВ  2013  36  1618  2014-11-26  2014-11-26  library   
А23  ГАО  АГАПІТОВ О.В.  РЕЗОНАНСНІ ЕФЕКТИ ВЗАЄМОДІЇ ХВИЛЯ-ЧАСТИНКА В НАВКОЛОЗЕМНОМУ КОСМІЧНОМУ ПРОСТОРІ  КИЇВ  2014  36  1662  2014-12-03  2014-12-03  library   
Б93  ХНУ  БУТРИМ О.Ю.  ЗАСТОСУВАННЯ МОДОВИХ РОЗКЛАДАНЬ У ШИРОКОСМУГОВИХ ЗАДАЧАХ  ХАРКІВ  2015  36  1697  2015-12-21  2015-12-21  library   
К-60  ГАО  КОЛЕСНІКОВ С.В.  ОСОБЛИВОСТІ ПОЛЯРИЗОВАННОГ ВИПРОМІНЮВАННЯ НЕБЕСНИХ ТІЛ РІЗНОЇ  КИЇВ  2021  36  1808  2021-12-20  2021-12-20  library   
Ф44  ХНУ  ФЕСЕНКО В.І.  ЕЛЕКТРОМАГНІТНІ ХВИЛІ У БАГАТОКОМПОНЕНТНИХ ШТУЧНИХ КОМПОЗИТНИХ МАТЕРІАЛАХ  ХАРКІВ  2020  36  1816  2022-01-18  2022-01-18  library   
К89  ИОФ  КУЗЬМИН Г.П.  ИМПУЛЬСНЫЕ СО-ЛАЗЕРЫ С ПЛАЗМЕННЫМИ ЭЛЕКТРОДАМИ  М.  1989  37  585  2008-01-16  2008-01-16  library   
П50  ХГУ  ПОЛИЩУК И.М.  ДИФРАКЦИОННАЯ ТЕОРИЯ ИЗЛУЧАЮЩИХ СИСТЕМ И ПРОБЛЕМА ИХ СИНТЕЗА  ХАРЬКОВ  1986  37  654  2008-03-25  2008-03-25  library   
Р64  ГАО НАНУ  РОЗЕНБУШ В.К.  ВЛАСТИВОСТІ РОЗСІЯНОГО ВИПРОМІНЮВАННЯ МАЛИХ ТІЛ СОНЯЧНОЇ СИСТЕМИ  КИЇВ  2007  37  2009-05-19  2009-05-19  library   
Н56  ХНУ  НЕСТЕРЕНКО М.В.  ВОЗБУЖДЕНИЕ ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫХ ПОЛЕЙ ИМПЕДАНСНЫМИ ВИБРАТОРАМИ И ЩЕЛЕВЫМИ   ХАРЬКОВ  2012  37  1568  2012-06-05  2012-06-05  library   
А95  ХГУ  АХМЕТШИН А.М.  ШИРОКОПОЛОСНАЯ СВЧ ИНТРОСКОПИЯ ПАРАМЕТРОВ СЛОИСТЫХ ДИЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СТРУКТУР  ХАРЬКОВ  1989  38  666  2007-10-04  2007-10-04  library   
First Previous [ 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 of 94 ] Next Last
All questions, please direct to librarian.
This site is maintained by me.