-Ͳ ˲ IJ̲
Все Авторефераты
̳ г . . /
У-44  САО РАН  УКЛЕИН Р.И.  ИССЛЕДОВАНИЕ ГРУПП КАРЛИКОВЫХ ГАЛАКТИК В МЕСТНОМ СВЕРХСКОПЛЕНИИ  НИЖНИЙ АРХЫЗ  2013  20  1665  2015-05-18  2015-05-18  library   
К-43  ХФТІ  КИРИЛЛІН І.В.  МЕХАНІЗМИ ВІДХИЛЕННЯ ПУЧКІВ ВИСОКОЕНЕРГЕТИЧНИХ ЗАРЯДЖЕНИХ ЧАСТИНОК  ХАРКІВ  2014  20  1650  2015-05-18  2015-05-18  library   
Т67  ІРЕ  ТРИЩУК О.Б.  ЗБУДЖЕННЯ КОНІЧНИХ ТА СФЕРО-КОНІЧНИХ СТРУКТУР ЕЛЕМЕНТАРНИМИ ДЖЕРЕЛАМИ  ХАРКІВ  2014  20  1652  2015-05-18  2015-05-18  library   
К56  ХНУ  КОВАЛЬ А.О.  ДЕКАМЕТРОВЕ ВИПРОМІНЮВАННЯ КОРОНИ СПОКІЙНОГО СОНЦЯ  ХАРКІВ  2012  16  1666  2015-05-18  2015-05-18  library   
М 70  ІРЕ  МИЦЕНКО І.М.  ЗАГОРИЗОНТНЕ ПОШИРЕННЯ РАДІОХВИЛЬ ТА СПОСТЕРЕЖЕННЯ   ХАРКІВ  2014  32  1648  2015-05-18  2015-05-18  library   
К17  ХНУ  КАЛІНІЧЕНКО М.М.  МІЖПЛАНЕТНІ МЕРЕХТІННЯ КОСМІЧНИХ ДЖЕРЕЛ   ХАРКІВ  2014  34  1670  2015-05-18  2015-05-18  library   
П50  ІРЕ  ПОЛЕВОЙ С.Ю.  ЕЛЕКТРОМАГНІТНІ ВЛАСТИВОСТІ ОДНООСНИХ ГІРОТРОПНИХ МЕТАМАТЕРІАЛІВ  ХАРКІВ  2015  20  1687  2015-05-25  2015-05-25  library   
П25  ХНУ  ПЕНКІН Д.Ю.  ЗБУДЖЕННЯ В ЕЛЕКТРОДИНАМІЧНИХ ОБ"ЄМАХ СТРУКТУРАМИ З ІМПЕДАНСНИМИ   ХАРКІВ  2015  20  1688  2015-06-18  2015-06-18  library   
А72  РИ НАНУ  АНТЮФЕЕВ О.В.  БІОПОЛЯРНІ МОЛЕКУЛЯРНІ ПОТОКИ В ОБЛАСТЯХ ЗОРЕУТВОРЕННЯ IRAS 05345+3157, IRAS   ХАРКІВ  2015    1692  2015-09-21  2015-09-21  library   
П25  ХНУ  ПЕНКІН Д.Ю.  ЗБУДЖЕННЯ ХВИЛЬ В ЕЛЕКТРОДИНАМІЧНИХ ОБ ЄМАХ СТРУКТУРАМИ   ХАРКІВ  2015  20  1688  2015-09-28  2015-09-28  library   
В19  САО  ВАСИЛЬЕВ Е.О.  ПРОЦЕССЫ ЭНЕРГО-И МАССООБМЕНА МЕЖДУ ГАЛАКТИКАМИ И ОКОЛОГАЛАКТИЧЕСКОЙ СРЕДОЙ  НИЖНИЙ АРХЫЗ  2015  25  1689  2015-09-28  2015-09-28  library   
Ч-46  НАУ  ЧЕРЕМНИХ С.О.  ДОСЛІДЖЕННЯ СПОРАДИЧНИХ ІУЛЬТРАНИЗЬКОЧАСТОТНИХ ПРОЦЕСІВ   КИЇВ  2015  20  1690  2015-09-28  2015-09-28  library   
А33  КНУ  ЛЕБІДЬ А.В.  СПЕКТРОСКОПІЯ ПЛАЗМИ ЕЛЕКТРОДУГОВОГО РОЗРЯДУ МІЖ КОМПОЗИТНИМИ  КИЇВ  2015  20  1691  2015-09-28  2015-09-28  library   
Г60  ХНУ  ГОЛЕВИЧ О.Б.  АНСАМБЛІ ШИРОКОСМУГОВИХ ХАОТИЧНИХ ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙНИХ СИГНАЛІВ  ОДЕСА  2015  20  1693  2015-10-05  2015-10-05  library   
М47  НАНУ ГАО  МЕЛЕХ Б.Я.  МОДЕЛЮВАННЯ СВІТІННЯ НЕБУЛЯРНИХ СЕРЕДОВИЩ  КИЇВ  2015  39  1694  2015-12-21  2015-12-21  library   
В19  НАНУ ГАО  ВАСИЛЕНКО А.А.  ОСОБЛИВОСТІ СПЕКТРІВ РЕНТГЕНІВСЬКОГО ВИПРОМІНЮВАННЯ АКТИВНИХ   КИЇВ  2015  24  1695  2015-12-21  2015-12-21  library   
С19  НАНУ ГАО  СЛЮСАР В.М.  МІКРОЛІНЗУВАННЯ ВІДДАЛЕНИХДЖЕРЕЛ В БАГАТОЧАСТИНКОВИХ ГРАВІТАЦІЙНО-ЛІНЗОВИХ   КИЇВ  2015  28  1696  2015-12-21  2015-12-21  library   
Б93  ХНУ  БУТРИМ О.Ю.  ЗАСТОСУВАННЯ МОДОВИХ РОЗКЛАДАНЬ У ШИРОКОСМУГОВИХ ЗАДАЧАХ  ХАРКІВ  2015  36  1697  2015-12-21  2015-12-21  library   
Ш25  ІРЕ  ШАРАБУРА О.М.  ДИФРАКЦІЯ ОСЕСИМЕТРИЧНИХ ЕЛЕКТРОМАГНІТНИХ ХВИЛЬ НА МЕТАЛЕВИХ  ХАРКІВ  2015  20  1703  2016-02-02  2016-02-02  library   
Ч-20  ІРЕ НАНУ  ЧАРКІНА О.В.  РАДІОПРОСВІЧУВАННЯ ЮНОСФЕРИ ВИПОМІНЮВАННЯМ ДИСКРЕТНИХ КОСМІЧНИХ ДЖЕРЕЛ  ХАРКІВ  2015  20  1701  2016-02-02  2016-02-02  library   
First Previous [ 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 of 94 ] Next Last
All questions, please direct to librarian.
This site is maintained by me.