-Ͳ ˲ IJ̲
Все Авторефераты
̳ г . . /
Ш14  ХГУ  ШАВОРІКИН Ю.В.  ИССЛЕДОВАНИЕ РАСПРОСТРАНЕНИЯ ЄЛЕКТРОМАГНИТНІХ ВОЛН В ВЛНОВОДАХ  ХАРЬКОВ  1978  25  2008-05-14  2008-05-14  library   
Ш14  ХГУ  ШАВОРЫКИНА И.Ю.  ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЕ ПОЛЯ В ОГРАНИЧЕННЫХ СРЕДАХ С НЕСТАЦИОНАРНОЙ ПРОВОДИМОСТЬЮ  ХАРЬКОВ  1992  19  836  2008-05-26  2008-05-26  library   
Ш18  ГАО  ШАЛЯПИН В.Н.  ЛИНЗОВЫЙ ЭФФЕКТ ГРАВИТАЦИОННЫХ ПОЛЕЙ ГАЛАКТИКИ И ДРУГИХ ОБЪЕКТОВ  КИЕВ  1991  15  734  2008-05-19  2008-05-19  library   
Ш18  ГАО  ШАЛИГІНА О.С.  ВЛАСТИВОСТІ СТРАТОСФЕРНОГО АЕРОЗОЛЮ У ПОЛЯРНИХ ОБЛАСТЯХ ЮПІТЕРА  КИЇВ  23  1463  2010-01-08  2010-01-08  library   
Ш19  ИОФ  ШАКИР Ю.А.  УПРАВЛЕНИЕ ВРЕМЕННЫМИ ХАРАКТЕРИСТИКАМИ ИЗЛУЧЕНИЯ РЕНГЕРАТИВНЫХ СО2  М.  1989  20  688  2008-05-14  2008-05-14  library   
Ш23  ХГУ  ШАПИРО В.Е.  ДИССИПАТИВНЫЕ ЯВЛЕНИЯ В СИСТЕМАХ,ВЗАИМОДЕЙСТВУЮЩИХ С БЫСТР ОСЦИЛЛИРУЮЩИМИ  ХАРЬКОВ  1985  39  594  2008-05-19  2008-05-19  library   
Ш25  САО  ШАРИНА М.Е.  РАСПРЕДЕЛЕНИЕ И СТРУКТУРА КАРЛИКОВЫХ ГАЛАКТИК  НИЖНИЙ АРХЫЗ  2000  16  994  2008-05-19  2008-05-19  library   
Ш25  ГАО НАНУ  ШАРОВ П.Ю.  РОЗПОДІЛ МАТЕРІЇ ТА ЗНАЧЕННЯ ДЕЯКИХ КОСМОЛОГІЧНИХ ПАРАМЕТРІВ НА ДЕЯКИХ   КИЇВ  2008  21  1440  2009-05-19  2009-05-19  library   
Ш25  ІРЕ  ШАРАБУРА О.М.  ДИФРАКЦІЯ ОСЕСИМЕТРИЧНИХ ЕЛЕКТРОМАГНІТНИХ ХВИЛЬ НА МЕТАЛЕВИХ  ХАРКІВ  2015  20  1703  2016-02-02  2016-02-02  library   
Ш26  ИКИ  ШАРЫКИН Н.К.  ИССЛЕДОВАНИЕ СПЕКТРОВ ИСТОЧНИКОВ КОСМИЧЕСКОГО РАДИОИЗЛУЧЕНИЯ С  М.  1978  14  266  2008-05-14  2008-05-14  library   
Ш28  САО  ШАТИЛОВ В.А.  ОПЕРАТИВНАЯ ОБРАБОТКА НАБЛЮДЕНИЙ СОЛНЦА НА РАТАН-600  НИЖНИЙ АРХЫЗ  1992  17  2008-05-14  2008-05-14  library   
Ш30  ГАО  ШАФИЕВ Р.И.  БАЗИСНЫЕ НАБЛЮДЕНИЯ СЛАБЫХ МЕТЕОРОВ ЭЛЕКТРОННО-ОПТИЧЕСКИМ МЕТОДОМ  КИЕВ  1989  13  593  2008-05-19  2008-05-19  library   
Ш31  КУ ЛЕВЕН  ШЕВЧУК М.В.  СПАЙКИ ТА СТРАЯ ЯК ТОНКА СТРУКТУРА СОНЯЧНОГО ДЕКАМЕТРОВОГО РАДІОВИПРОМІНЮВАННЯ  ЛЕВЕН, БЕЛЬГІЯ  2016  22  1821  2022-01-18  2022-01-18  library   
Ш32  ИОФ  ШАШАРИНА С.Г.  ПРОЦЕССЫ НЕОКЛАССИЧЕСКОГО ПЕРЕНОСА В АКСИАЛЬНО-НЕСИММЕТРИЧНЫХ  М.  1989  18  644  2008-05-19  2008-05-19  library   
Ш32  ИПА  ШАХТ Н.А.  АСТРОМЕТРИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ИЗБРАННЫХ БЛИЗКИХ ЗВЕЗД С ПРЕДПОЛАГАЕМЫМИ  С.-Пб.  2002  32  1127  2008-06-11  2008-06-11  library   
Ш34  ГАО  ШВЕД Г.М.  ПОГЛОЩЕНИЕ И ИЗУЧЕНИЕ В МОЛЕКУЛЯРНЫХ ПОЛОСАХ И ТЕПЛОВОЙ РЕЖИМ В ПЛАНЕТНЫХ  КИЕВ  1988  25  561  2008-05-14  2008-05-14  library   
Ш35  ХГУ  ШВЕЦ А.В.  ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ РАСПРОСТРАНЕНИЯ СНЧ-СДВ  ХАРЬКОВ  1994  16  839  2008-05-21  2008-05-21  library   
Ш37  ХГУ  ШЕВЧЕНКО В.И.  ВОЗБУЖДЕНИЕ И УСТОЙЧИВОСТЬ ВОЛН БОЛЬШОЙ АМПЛИТУДЫ  ХАРЬКОВ  1972  15  318  2008-05-14  2008-05-14  library   
Ш37  ХГУ  ШЕВЧЕНКО В.В.  ИССЛЕДОВАНИЕ МОДУЛЯЦИИ ОПТИЧЕСКОГО ИЗЛУЧЕНИЯ В ЭЛЕКТРООПТИЧЕСКИХ КРИСТАЛЛАХ  ХАРЬКОВ  1983  17  438  2008-05-14  2008-05-14  library   
Ш37  ГАО НАНУ  ШЕВЧЕНКО В.Г.  ФОТОМЕТРІЯ АСТЕРОЇДІВ: ФАЗОВІ ЗАЛЕЖНОСТІ БЛИСКУ, ФОТОМЕТРИЧНА МОДЕЛЬ  КИЇВ  1997  16  1082  2008-05-19  2008-05-19  library   
First Previous [ 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 of 94 ] Next Last
All questions, please direct to librarian.
This site is maintained by me.