-Ͳ ˲ IJ̲
Все Авторефераты
̳ г . . /
Т 51  ХНУРЄ  ТОКАРСЬКИЙ П.Л. (д.ф.-м.н.)  ТЕОРІЯ ВИПРОМІНЮВАЛЬНИХ СИСТЕМ ІЗ ДЖОУЛЕВИМИ І ПОЛЯРИЗАЦІЙНИМИ ВТРАТАМИ(д.ф.-м.н  ХАРКІВ  2005  33  1668  2015-02-17  2015-02-17  library   
Т48  ХНУРЄ  ТКАЧОВ В.М.  МЕТОДИ ТА ІНФОРМАЦІЙНА ТЕХНОЛОГІЯ ПЕРЕДАЧІ І ПАРАЛЕЛЬНОЇ ОБРОБКИ ДАНИХ ШВИДКОПЛИ  ХАРКІВ  2015  20  2016-02-08  2016-02-08  library   
Д44  ХПИ  ДИДЕНКО К.И.  НЕКОТОРЫЕ ВОПРОСЫ ТЕОРИИ И РАСЧЕТА АСТАТИЧЕСКИХ КОМПЕНСАЦИОННЫХ ПРИБОРОВ  ХАРЬКОВ  1962  20  248  2007-11-15  2007-11-15  library   
З-43  ХПИ  ЗВЕРЕВ В.А.  ЭЛЕКТРОННОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ ЦЕПЕЙ С НЕЛИНЕЙНЫМИ ЭЛЕМЕНТАМИ  ХАРЬКОВ  1962  14  250  2007-11-16  2007-11-16  library   
П84  ХПИ  ПРОШКИН Е.Г.  ИССЛЕДОВАНИЕ НЕОДНОРОДНОЙ СТРУКТУРЫ СЛОЯ F ИОНОСФЕРЫ  ХАРЬКОВ  1957  135  2008-03-25  2008-03-25  library   
П84  ХПИ  ПРОШКИН Е.Г.  ИССЛЕДОВАНИЕ НЕОДНОРОДНОЙ СТРУКТУРЫ СЛОЯ F ИОНОСФЕРЫ  ХАРЬКОВ  1957  106  2008-03-25  2008-03-25  library   
Р59  ХПИ  РОГАЧЕВ И.С.  ЭЛЕКТРОМАШИННЫЕ ГЕНЕРАТОРЫ УНИПОЛЯРНЫХ ИМПУЛЬСОВ  ХАРЬКОВ  1963  38  243  2008-03-26  2008-03-26  library   
Т52  ХПИ  ТОЛСТОВ В.В.  ИССЛЕДОВАНИЕ ГОРИЗОНТАЛЬНЫХ ДВИЖЕНИЙ НЕОДНОРОДНОСТЕЙ ИОНИЗАЦИИ  ХАРЬКОВ  1959  12  206  2008-04-16  2008-04-16  library   
Ч-44  ХПИ  ЧЕПУРА В.Ф.  ИССЛЕДОВАНИЕ УСЛОВИЙ РАСПРОСТРАНЕНИЯ УЛЬТРАКОРОТКИХ РАДИОВОЛН В ГОРОДЕ  ХАРЬКОВ  1954  2008-05-12  2008-05-12  library   
М25  ХФТІ  МАРКОВ П.І.  ЄЛЕКТРОДИНАМІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПЛАЗМОВИХ ПРОСТОРОВО-ПЕРІОДИЧНИХ  ХАРКІВ  1998  14  929  2008-02-05  2008-02-05  library   
В62  ХФТІ  ВОДЯНИЦЬКИЙ О.А.  ПРО КІНЕТИЧНУ ТЕОРІЮ ПЕРЕНЕСЕННЯ ПОЛІВ КОГЕРЕНТНИМИ РОЗПОДІЛАМИ   ХАРКІВ  2008  20  1409  2008-11-26  2008-11-26  library   
Б95  ХФТІ  БИШКІН М.С.  ПЕРКОЛЯЦІЯ ТА ФАЗОВІ ПЕРЕТВОРЕННЯ В АМФОРНОМУ ВУГЛЕЦІ  ХАРКІВ  2008  17  1411  2008-11-26  2008-11-26  library   
Б82  ХФТІ  БОРИСЕНКО О.О.  ТУНЕЛЬНІ ЕФЕКТИ В АМОРФНИХ ТВЕРДИХ ТІЛАХ  ХАРКІВ  2008  20  1414  2008-11-26  2008-11-26  library   
Л93  ХФТІ  ЛЮБЧЕНКО М.В.  ПОЛЯРИЗАЦІЙНІ ТА ЕЛЕКТРОМАГНІТНІ ВЛАСТИВОСТІ РЕЛЯТИВІСТСЬКИХ ЧАСТИНОК  ХАРКІВ  2008  20  1417  2008-11-26  2008-11-26  library   
К46  ХФТІ  КІЦЕНКО Ю.О.  ТЕОРІЯ РЕЛАКСАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ В АНІЗОТРОПНИХ ТА ІЗОТРОПНИХФОНОННИХ СИСТЕМАХ  ХАРКІВ  2009  20  1444  2009-05-19  2009-05-19  library   
Т19  ХФТІ  ТАНАТАРОВ І.В.  НЕЛОКАЛЬНА ГІДРОДИНАМІКА ТА ВЗАЄМОДІЯ КВАЗІЧАСТИНОК ІЗ МЕЖЕЮ  ХАРКІВ  2009  20  1430  2009-05-27  2009-05-27  library   
Б88  ХФТІ  БРОДСЬКИЙ Р.Є.  СТАТИСТИЧНА ТЕОРІЯ ФРАГМЕНТАЦІЇ ТВЕРДОТІЛЬНИХ СЕРЕДОВИЩ  ХАРКІВ  2009  20  1469  2009-12-07  2009-12-07  library   
Б87  ХФТІ  БРАТЧЕНКО М.І.  КІНЕТИЧНИЙ ОПИС ТА МАТЕМАТИЧНЕ МОДЕЛЮВАННЯ ІМПЛАНТАЦІЇ ЙОНІВ  ХАРКІВ  2010  19  1487  2010-05-17  2010-05-17  library   
Т98  ХФТІ  ТЮТЮННИК Д.М.  КОГЕРЕНТНЕ РОЗСІЮВАННЯ І ВИПРОМІНЮВАННЯ ПРИ ЗІТКНЕННІ ЗГУСТКІВ  ХАРКІВ  2012  22  1579  2012-06-13  2012-06-13  library   
Ф91  ХФТІ  ФРОЛОВ П.О.  ПОБУДОВА ОПЕРАТОРІВ РЕЛЯТИВІСТСЬКИХ ВЗАЄМОДІЙ В МЕЗОН-НУКЛОННИХ СИСТЕМАХ   ХАРКІВ  2012  20  1587  2012-12-17  2012-12-17  library   
First Previous [ 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 of 94 ] Next Last
All questions, please direct to librarian.
This site is maintained by me.