НАУКОВО-ТЕХНІЧНА БІБЛІОТЕКА РАДІОАСТРОНОМІЧНОГО ІНСТИТУТУ НАН УКРАЇНИ На 
головну
Головна Пошук УДК Книги Журнали Препринти Автореферати Праці
Все Авторефераты
Авторський знак Робота виконана в Автор Назва Місто Рік стор. Інв. № Дата надходження Дата отримання/повернення У кого
В15  САО  ВАЛЕЕВ А.Ф.  ПОИСК И ИССЛЕДОВАНИЕ МАССИВНЫХ ЗВЕЗД НА ФИНАЛЬНЫХ СТАДИЯХ  Н.АРХЫЗ  2010  16  1497  2010-12-24  2010-12-24  library   
В16  ФИ АН  ВАЛЬТЦ И.Е.  СТАТИСТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ АБСОРБЦИОННЫХ СПЕКТРОВ КВАЗАРОВ  М.  1992  24  2007-10-26  2007-10-26  library   
В17  ІПМ  ВАНІН В.А.  МАТЕМАТИЧНЕ МОДЕЛЮВАННЯ АЕРОЕЛЕКТРОДИНАМІЧНИХ НЕСТАЦІОНАРНИХ ПРОЦЕСІВ НА ОСНОВІ  ХАРКІВ  2005  36  1292  2007-10-24  2007-10-24  library   
В17  САО  ВАНСЯВИЧЮС В.В.  МНОГОЦВЕТНАЯ ЭЛЕКТРОНОГРАФИЧЕСКАЯ ФОТОМЕТРИЯ ЗВЕЗД  НИЖНИЙ АРХЫЗ  1991  16  2007-10-26  2007-10-26  library   
В18  ІРЕ НАНУ  ВАРЯНИЦЯ-РОЩУПКІНА Л.А.  ПРОСТОРОВО-ЧАСОВІ ТРАНСФОРМАЦІЇ ІМПУЛЬСНОЇ ЕЛЕКТРОМАГНІТНОЇ ХВИЛІ ПРИ ДИФРАКЦІЇ  ХАРКІВ  2015  20  1702  2016-02-02  2016-02-02  library   
В19  ГАО НАНУ  ВАСИЛЬЄВА І.Е.  ДОСЛІДЖЕННЯ СПЕКТРАЛЬНОЇ ГУСТИНИ ЕНЕРГЕТИЧНОЇЯСКРАВОСТІ СОНЯЧНОГО ВИПРОМІНЮВАННЯ  КИЇВ  1996  16  758  2007-10-24  2007-10-24  library   
В19  ИПА РАН  ВАСИЛЬЕВ М.В.  СОЗДАНИЕ И ИСПЛЗОВАНИЕ УНИВЕРСАЛЬНОГО ПРОГРАММНОГО КОМПЛЕКСА  С.-Пб  1999  22  950  2007-10-24  2007-10-24  library   
В19  РГУ  ВАСИЛЬЕВ Е.О.  НАБЛЮДАТЕЛЬНЫЕ ПРОЯВЛЕНИЯ АКТИВНОСТИ ПЕРВЫХ ЗВЕЗД И ГАЛАКТИК В РАННЕЙ ВСЕЛЕННОЙ  РОСТОВ-НА-ДОНУ  2004  14  1239  2007-10-29  2007-10-29  library   
В19  ХГУ  ВАСИЛЬЕВА Т.Д.  МАТЕМАТИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ ИЗЛУЧЕНИЯ ВИБРАТОРА, РАСПОЛОЖЕННОГО ВБЛИЗ ЭКРАНА  ХАРЬКОВ  1992  18  826  2008-05-21  2008-05-21  library   
В19  ГАО  ВАСИЛЬЄВ С.В.  ПОЛЯРИМЕТРІЯ АСТЕРОЇДІВ:UBVRI СПОСТЕРЕЖЕННЯ,БАНК ДАНИХ ТА СТАТИСТИЧНИЙ АНАЛІЗ  ХАРКІВ  1996  17  722  2008-06-09  2008-06-09  library   
В19  ИПФ РАН  ВАСЮНИН А.И.  РАЗВИТИЕ ТЕОРИИ ЧИСЛЕННОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ МОЛЕКУЛЯРНОГО СОСТАВА МЕЖЗВЕЗДНОЙ СРЕДЫ  М.  2008  18  2009-05-19  2009-05-19  library   
В19  КНУ  ВАСИЛЕНКО В.О.  СКАНУЮЧА БЛИЖНЬОПОЛЬОВА ОПТИЧНА МІКРОСКОПІЯ ПОВЕРХНІ НАПІВПРОВІДНИКА  КИЇВ  2009  19  1458  2009-06-02  2009-06-02  library   
В19  САО  ВАСИЛЬЕВ Е.О.  ПРОЦЕССЫ ЭНЕРГО-И МАССООБМЕНА МЕЖДУ ГАЛАКТИКАМИ И ОКОЛОГАЛАКТИЧЕСКОЙ СРЕДОЙ  НИЖНИЙ АРХЫЗ  2015  25  1689  2015-09-28  2015-09-28  library   
В19  НАНУ ГАО  ВАСИЛЕНКО А.А.  ОСОБЛИВОСТІ СПЕКТРІВ РЕНТГЕНІВСЬКОГО ВИПРОМІНЮВАННЯ АКТИВНИХ   КИЇВ  2015  24  1695  2015-12-21  2015-12-21  library   
В20  САО  ВАСЮК В.А.  ПРИМЕНЕНИЕ ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНОЙ СПЕКЛ-ИНТЕРФЕРОМЕТРИИ ДЛЯ АНАЛИЗА  НИЖНИЙ АРХЫЗ  1997  23  921  2008-05-26  2008-05-26  library   
В20  КНУ  ВАСЮЧКА В.І.  ОБЕРНЕННЯ ХВИЛЬОВОГО ФРОНТУ ДИПОЛЬНО-ОБМІННИХ СПІНОВИХ ХВИЛЬ  КИЇВ  2007  20  1359  2008-06-11  2008-06-11  library   
В23  ХНУ  ВАЩИШИН Р.В.  ВИЗНАЧЕННЯ КУТОВОЇ СТРУКТУРИ РАДІОВИПРОМІНЮВАННЯ КОСМІЧНИХ РАДІОДЖЕРЕЛ  ХАРКІВ  2004  16  1232  2008-05-21  2008-05-21  library   
В25  ХНУ  ВДОВИЧЕНКО Р.В.  СТРУКТУРНІ ВЛАСТИВОСТІ ПОВЕРХНІ ВЕНЕРИ ЗА ДАНИМИ РАДІОЛОКАЦІЙНОЇ  ХАРКІВ  2001  20  1046  2007-10-24  2007-10-24  library   
В26  КНУ  ВЕКЛИЧ А.М.  ФІЗИЧНІ ВЛАСТИВОСТІ ТЕРМІЧНОЇ БАГАТОКОМПОНЕНТНОЇ ПЛАЗМИ З ДОМІШКАМИ ПАРІВ   КИЇВ  2013  36  1618  2014-11-26  2014-11-26  library   
В27  ІРЕ  ВЕЛИЧКО Л.Г.  ОБЕРНЕНІ ЗАДАЧІ ДИФРАКЦІЇ ДЛЯ ПЛОСКИХ ПЕРІОДИЧНИХ СТРУКТУР  ХАРКІВ  1997  17  1084  2007-10-24  2007-10-24  library   
First Previous [ 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 of 94 ] Next Last
All questions, please direct to librarian.
This site is maintained by me.