-Ͳ ˲ IJ̲
Все Авторефераты
̳ г . . /
К95  ФИА РАН  КУТЬКИН А.М.  ИССЛЕДОВАНИЕ ПЕРЕМЕННОСТИ БЛАЗАРОВ В ШИРОКОМ ДИАПАЗОНЕ ДЛИН ВОЛН  М.  2014  14  1684  2015-05-12  2015-05-12  library   
У51  ФИА РАН  УЛЬЯНОВ А.С.  ИССЛЕДОВАНИЕ БЫСТРОПРОТЕКАЮЩИХ ПРОЦЕССОВ В СПОКОЙНОЙ СОЛНЕЧНОЙ КОРОНЕ  М.  2013  19  1685  2015-05-12  2015-05-12  library   
С85  ХНУ  СТРИЖАЧЕНКО О.В.  ЕЛЕКТРОДИНАМИКА ХВИЛЕВОДНИХ РОЗГАЛУЖЕНЬ ІЗ АНІЗОТРОПНИМ ЗАПОВНЕННЯМ  ХАРКІВ  2014  32  1674  2015-05-12  2015-05-12  library   
С31  ХНУ  СЕНЮТА В.С.  ФОРМУВАННЯ МОД ІЗ ПРОСТОРОВО-НЕОДНОРІДНОЮ ПОЛЯРИЗАЦІЄЮ У ХВИЛЕВІДНИХ  ХАРКІВ  2015  20  1686  2015-05-12  2015-05-12  library   
Д81  ГАО НАНУ  ДУДНИК О.В.  ДИНАМІКА РАДІАЦІЙНИХ ПОЯСІВ І ФОНОВОГО РАДІОВИПРОМІНЮВАННЯ  КИЇВ  2015  40  1676  2015-05-12  2015-05-12  library   
Д81  ХГУ  ДУДНИК А.В.  ВЛИЯНИЕ СОЛНЕЧНЫХ ПОТОКОВ И ИОНОВ НА ВОЗБУЖДЕНИЕ ВСПЛЕСКОВ РАДИОИЗЛУЧЕНИЯ(к/д)  Харьков  1990  15  1683  2015-05-05  2015-05-05  library   
Т81    ТУЗ В.Р.  РЕЗОНАНСНІ ЯВИЩА У КВАЗІПЕРІОДИЧНИХ ШАРУВАТИХ СИСТЕМАХ (к/д)  ХАРКІВ  2005  17  1682  2015-04-29  2015-04-29  library  РИ НАНУ 
Г 15  ІРЕ  ГАЛУШКО В.Г.  ЧАСТОТНО-КУТОВЕ ЗОНДУВАННЯ ІОНОСФЕРИ (ЧКЗІ)  ХАРКІВ  2015  32  1672  2015-04-27  2015-04-27  library  РИ НАНУ 
Б 90  ХНУ   БУБНОВ І. М. (к.ф.-м.н.)  ШИРОКОСМУГОВЕ КОСМІЧНЕ РАДІОВИПРОМІНЮВАННЯ ТА ЙОГО РЕЄСТРАЦІЯ НА НИЗЬКИХ ЧАСТОТА  ХАРКІВ  2015  18  1671  2015-03-23  2015-03-23  library  РИ НАНУ 
Т 51  ХНУРЄ  ТОКАРСЬКИЙ П.Л. (д.ф.-м.н.)  ТЕОРІЯ ВИПРОМІНЮВАЛЬНИХ СИСТЕМ ІЗ ДЖОУЛЕВИМИ І ПОЛЯРИЗАЦІЙНИМИ ВТРАТАМИ(д.ф.-м.н  ХАРКІВ  2005  33  1668  2015-02-17  2015-02-17  library   
М 60  ХНУ  МИЛОСТНА К.Ю. (к.ф.-м.н.)  РАДІОВИПРОМІНЮВАННЯ ГРОЗОВИХ РОЗРЯДІВ В АТМОСФЕРАХ ПЛАНЕТ (к.ф.-м.н.)  ХАРКІВ  2014  19  1647  2015-02-04  2015-02-04  library  РИ НАНУ 
Е72  АКЦ ФИАН  ЕРМАШ А.А.  СЕЙФЕРТОВСКИЕ ГАЛАКТИКИ ПЕРВОГО ТИПА С УЗКИМИ ЛИНИЯМИ  МОСКВА  2014  24  1658  2014-12-03  2014-12-03  library   
Є-51  ХНУ  ЄЛІСЕЄВ О.О.  ДИФРАКЦІЯ ГАУСОВИХ ХВИЛЬОВИХ ПУЧКІВ НА ПЛОСКИХ ЕКРАНАХ   ХАРКІВ  2014  20  1659  2014-12-03  2014-12-03  library   
Г61  ІРЕ  ГОЛОВАЩЕНКО Р.В.  ВІСЕСИМЕТРИЧНІ РЕЗОНАТОРИ НА МОДАХ ШЕПУЧОЇ ГАЛЕРЕЇ  ХАРКІВ  2014  20  1660  2014-12-03  2014-12-03  library   
Б12  ГАО  БАБИК Ю.В.  РОЗПОДІЛ ВИДОМОЇ ТА ПРИХОВАНОЇ МАСИ В РЕНГЕНІВСЬКИХ СКУПЧЕННЯХ  КИЇВ  2014  23  1661  2014-12-03  2014-12-03  library   
А23  ГАО  АГАПІТОВ О.В.  РЕЗОНАНСНІ ЕФЕКТИ ВЗАЄМОДІЇ ХВИЛЯ-ЧАСТИНКА В НАВКОЛОЗЕМНОМУ КОСМІЧНОМУ ПРОСТОРІ  КИЇВ  2014  36  1662  2014-12-03  2014-12-03  library   
Р82  ФТІНТ  РУБАНСЬКИЙ В.Ю.  СКЛОПОДІБНИЙ СТАН У ТВЕРДОМУ ГЕЛІЇ  ХАРКІВ  2014  20  1663  2014-12-03  2014-12-03  library   
В26  КНУ  ВЕКЛИЧ А.М.  ФІЗИЧНІ ВЛАСТИВОСТІ ТЕРМІЧНОЇ БАГАТОКОМПОНЕНТНОЇ ПЛАЗМИ З ДОМІШКАМИ ПАРІВ   КИЇВ  2013  36  1618  2014-11-26  2014-11-26  library   
А47  ХНУ  АЛЄКСЕЄВ Є.А. (д.ф.-м.н.)  ВИСОКОТОЧНІ РАДІОСПЕКТРОМЕТРИ ТА РАДІОСПЕКТРОСКОПІЯ АСТРОФІЗИЧНИХ І (д.ф.-м.н.)  ХАРКІВ  2013  32  1629  2014-11-26  2014-11-26  library  РИ НАНУ 
К56  ХНУ  КОВАЛЬ А.О.  ДЕКАМЕТРОВЕ ВИПРОМІНЮВАННЯ КОРОНИ СПОКІЙНОГО СОНЦЯ  ХАРКІВ  2012  16  1619  2014-11-26  2014-11-26  library   
First Previous [ 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 of 94 ] Next Last
All questions, please direct to librarian.
This site is maintained by me.