-Ͳ ˲ IJ̲
Все Авторефераты
̳ г . . /
Ш37  МГУ  ШЕВЧЕНКО В.В.  ФИЗИЧЕСКОЕ КАРТИРОВАНИЕ ЛУНЫ ПО ФОТОМЕТРИЧЕСКИМ ДАННЫМ  М.  1969  12  172  2008-05-19  2008-05-19  library   
Ш37  ХНУ  ШЕВЧЕНКО В.В.  ІМПУЛЬСНО-ПЕРІОДИЧНІ ДЖЕРЕЛА ПОТУЖНОГО ВИПРОМІНЮВАННЯ СУБМІКРОННОГО  ХАРКІВ  2004  33  1230  2008-05-26  2008-05-26  library   
Ш37  ХНУ  ШЕВЦОВА А.І.  МІРА ОБЕРТАННЯ РАДІОВИПРОМІНЮВАННЯ ПУЛЬСАРІВ У ДЕКАМЕТРОВОМУ ДІАПАЗОНІ  ХАРКІВ  2021  25  1818  2022-01-18  2022-01-18  library   
Ш38  ХНУ  ШЕВЧЕНКО В.Г.  ІНТЕГРАЛЬНА ФОТОМЕТРІЯ АСТЕРОЇДІВ СПОСТЕРЕЖЕННЯ ТА ЧИСЕЛЬНЕ МОДЕЛЮВАННЯ  КИЇВ  2017  40  1757  2017-12-21  2017-12-21  library   
Ш38  ГАО  ШЕВЧЕНКО В.Г.  ІНТЕГРАЛЬНА ФОТОМЕТРІЯ АСТЕРОЇДІВ СПОСТЕРЕЖЕННЯ ТА ЧИСЕЛЬНЕ МОДЕЛЮВАННЯ  КИЇВ  2017  40  1757  2019-12-04  2019-12-04  library   
Ш42  ЛГУ  ШЕЛОМЕНЦЕВ В.В.  РЛЬ МЕЖПЛОНЕТНЫХ МАГНИНЫХ ПОЛЕЙ В ГЕНЕРАЦИИ И МОДУЛЯЦИИ  Л.  1979  22  314  2008-05-14  2008-05-14  library   
Ш46  ГАО  ШЕМИНОВА В.А.  ПОЛЕ СКОРОСТЕЙФРАУНГОФЕРОВЫХ ЛИНИЙ В СПЕКТРЕ СОЛНЦА КАК ЗВЕЗДЫ  КИЕВ  1985  14  439  2008-05-14  2008-05-14  library   
Ш48  ФТИНТ  ШЕПЕЛЕВ А.Г.  ИССЛЕДОВАНИЕ АНИЗОТРОПИИ ЩЕЛИ В ЭНЕРГЕТИЧЕСКОМ СПЕКТРЕ  ХАРЬКОВ  1966  16  178  2008-05-14  2008-05-14  library   
Ш48  ХГУ  ШЕПИЛКО Е.В.  ВОЗБУЖДЕНИЕ И ДИФРАКЦИЯ ЭЛЕКТРОМАГНИТНОГО ПОЛЯ НА БЕСКОНЕЧНОПРОТЯЖЕННЫХ ТЕЛАХ  ХАРЬКОВ  1979  24  119  2008-05-14  2008-05-14  library   
Ш48  ХГУ  Шепелєв В.О. (к.ф.-м.н.)  КУТОВА СТРУКТУРА ПОЗАГАЛАКТИЧНИХ РАДІОДЖЕРЕЛ ЗА РЕЗУЛЬТАТАМИ ІНТЕРФЕРОМЕТРИЧНИХ   Харьков  2010  17  1669  2013-04-22  2013-04-22  library  РИ НАНУ 
Ш51  ГАО  ШЕСТАКА І.С.  ПОХОДЖЕННЯ, ЕВОЛЮЦІЯ І ГЕНЕТИЧНІ ЗВ"ЯЗКИ МАЛИХ ТІЛ СОНЯЧНОЇ СИСТЕМИ  КИЇВ  1993  30  756  2008-06-10  2008-06-10  library   
Ш54  ХГУ  ШЕХОВЦОВ Н.А.  ИССЛЕДОВАНИЕ ГЕРМАНИЕВЫХ р-п-р-т СТРУКТУР  ХАРЬКОВ  1969  14  160  2008-05-14  2008-05-14  library   
Ш55  ХНУ  ШИШКОВА Г.В.  СПРЯМОВАНІ ТА ПОЛЯРИЗАЦІЙНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ ВИПРОМІНЮВАННЯ  ХАРКІВ  2001  16  1060  2008-05-19  2008-05-19  library   
Ш55  ХНУ  Хе ШИ  РОЗСІЯННЯ ЕЛЕКТРОМАГНІТНИХ ХВИЛЬ НА ВІДОКРЕМЛЕНИХ І ПЕРІОДИЧНИХ  ХАРКІВ  2016  18  1735  2016-11-28  2016-11-28  library   
Ш61  САО  ШИМАНСКИЙ В.В.  АТМОСФЕРЫ И СПЕКТРЫ ЗВЕЗД С ВНЕШНИМ ОБЛУЧЕНИЕМ  НИЖНИЙ АРХЫЗ  1997  15  1093  2008-05-14  2008-05-14  library   
Ш61  САО  ШИМАНСКАЯ Н.Н.  НЕЛТР-АНАЛИЗ СОДЕРЖАНИЙ МАГНИЯ В ХОЛОДНЫХ ЗВЕЗДАХ  НИЖНИЙ АРХЫЗ  2002  14  1113  2008-05-14  2008-05-14  library   
Ш62  МГУ  ШИНКАРИК Т.К  О ПОСТУПАТЕЛЬНО ВРАЩАТЕЛЬНОМ ДВИЖЕНИИ ОСЕСИММЕТРИЧНОГО СПУТНИКА  М.  1971  56  2008-05-19  2008-05-19  library   
Ш62  ХГУ  ШИНКАРЕНКО В.Ф.  ИССЛЕДОВАНИЕ ЦИЛИНДРИЧЕСКИХ РЕЗОНАТОРОВ С КОАКСИАЛЬНЫМ КОЛЬЦЕВЫМ ВЫСТУПОМ  ХАРЬКОВ  1974  20  2008-05-19  2008-05-19  library   
Ш66  ГАО  ШКВАРУН Р.В.  ДОСЛІДЖЕННЯ РАДІАЛЬНОГО РОЗПОДІЛУ ВАЖКИХ ЕЛЕМЕНТІВ В ДИСКАХ  КИЇВ  2006  20  1300  2008-05-14  2008-05-14  library   
Ш66  ЛНУ  ШКЛЯРСЬКИЙ В.І.  ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ТА МЕТОДИ ПОБУДОВИ СКАНУВАЛЬНИХ ТЕЛЕВІЗІЙНИХ ОПТИЧНИХ МІКРОСКО  ЛЬВІВ  2012  36  1588  2012-12-17  2012-12-17  library   
First Previous [ 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 of 94 ] Next Last
All questions, please direct to librarian.
This site is maintained by me.