-Ͳ ˲ IJ̲
Все Авторефераты
̳ г . . /
А56  САО РАН  АЛЬ-ВАРДАТ М.А.  ИНТЕРФЕРОМЕТРИЯ И СПЕКТРОФОТОМЕТРИЯ ДВОЙНЫХ ЗВЕЗД СОЛНЕЧНОГО ТИПА  НИЖНИЙ АРХЫЗ  2003  13  1203  2007-10-03  2007-10-03  library   
А78  ГАО НАНУ  АПУНЕВИЧ С.Є.  ФЛЮКТУАЦІЇ ТЕМПЕРАТУРИ РЕЛІКТОВОГО ВИПРОМІНЮВАННЯ ТА ФОРМУВАННЯ  КИЇВ  2002  18  1117  2007-10-03  2007-10-03  library   
А82  ХДУ  АРКУША Ю.В.  РОЛЬ КОНТАКТІВ У ПІДВИЩЕННІ ЕФЕКТИВНОСТІ ТА ГРАНИЧНИХ ЧАСТОТ ГЕНЕРАЦІЇ ДІОДІВ  ХАРКІВ  1998  19  935  2007-10-03  2007-10-03  library   
А56  ХНУРЕ  АЛЬ-МАХЛАФІ М.А.  ПРОБЛЕМА ЕЛЕКТРОМАГНІТНОЇ СУМІСНОСТІ У СУПУТНИКОВИХ СИСТЕМАХ ЗВ*ЗКУ  ХАРКІВ  2001  15  1059  2007-10-03  2007-10-03  library   
А47  ОДУ  АЛЕКСЕЄВ І.Ю.  ФОТОМЕТРИЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ ЗАПЛЯМОВАННИХ ЧЕРВОНИХ КАРЛИКОВИХ ЗІРОК  ОДЕСА  2000  14  998  2007-10-03  2007-10-03  library   
А47  ХДУ  АЛЕКСЕЄВ Є.А.  ВИСОКОТОНІ ДОСЛІДЖЕННЯ ОБЕРТАЛЬНИХ СПЕКТРІВ МОЛЕКУЛ SO2 NF SeO2 У ДІАПАЗОНАХ  ХАРКІВ  1998  12  936  2007-10-03  2007-10-03  library   
А23  ГАО  АГАФОНОВ М.И.  СТРУКТУРА КРАБОВИДНОЙ ТУМАННОСТИ И ЕЕ РАДИОИЗЛУЧЕНИЕ НА МЕТРОВЫХ ВОЛНАХ  ГОРЬКИЙ  1989  16  596  2007-09-21  2007-09-21  library   
А23  ГАО  АГАФОНОВА И.И.  ПРИРОДА И ПРОИСХОЖДЕНИЕ ИРРЕГУЛЯРНЫХ ТЕЛ СИСТЕМЫ ЮПИТЕРА  К.  1986  14  2007-09-21  2007-09-21  library   
А36  САО РАН  АЙВАЗЯН В.Т.  ИССЛЕДОВАНИЕ СЛАБЫХ ГАЛАКТИК С УЛЬТРАФИОЛЕТОВЫМ КОНТИНУУМОМ ВТОРОГО БЮРАКАНСКОГО  НИЖНИЙ АРХЫЗ  2002  16  1108  2007-09-21  2007-09-21  library   
А15  ФИ АН  АБЛЯЗОВ В.С.  ИССЛЕДОВАНИЕ НЕКОТОРЫХ ПРИНЦИПОВ ОПТИМАЛЬНОГО ПОСТРОЕНИЯ И РАЗРАБОТКА  М.  1970  16  256  2007-09-21  2007-09-21  library   
А45  ХГУ  АЛАНАКЯН Ю.Р.  НЕКОТОРЫЕ ВОПРОСЫ НЕЛИНЕЙНОЙ ТЕОРИИ ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫХ ВОЛН, РАСПРОСТРАНЯЮЩИХСЯ В  М.  1967  10  201  2007-09-20  2007-09-20  library   
А36  САО РАН  АЙВАЗЯН В.Т.  ИССЛЕДОВАНИЕ СЛАБЫХ ГАЛАКТИК С УЛЬТРАФИОЛЕТОВЫМ КОНТИНУУМОМ ВТОРОГО БЮРАКАНСКОГО  НИЖНИЙ АРХЫЗ  2002  16  1108  2007-09-20  2007-09-20  library   
А27  ХНУРЕ  АГЕЄВ Д.В.  АВТОМАТИЗОВАНИЙ ПРОГРАМНИЙ КОМПЛЕКС ПРОЕКТУВАННЯ ТОПОЛОГІЧНИХ СТРУКТУР  ХАРКІВ  2002  20  1174  2007-09-20  2007-09-20  library   
А47  ВГУ  АЛЕКСЕЕНКО С.П.  СТАТИСТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ СТАЦИОНАРНЫХ СЛУЧАЙНЫХ ПРОЦЕССОВ В УСЛОВИЯХ  ВОРОНЕЖ  1996  23  798  2007-09-20  2007-09-20  library   
А95  ИОФ РАН  АХМЕДЖАНОВ И.М.  ИНТЕГРАЛЬНО-ОПТИЧЕСКИЕ УСТРОЙСТВА НА ОСНОВЕ УПРАВЛЯЕМЫХ ДИФРАКЦИОННЫХ СТРУКТУР  М.  1987  14  494  2007-09-20  2007-09-20  library   
А36  ФИ АН  АЙРАПЕТОВ А.Ш.  ЧАСТИЧНО НЕЙТРАЛИЗОВАННЫЕ СИЛЬНОТОЧНЫЕ ЭЛЕКТРОННЫЕ ПУЧКИ  М.  1988  24  493  2007-09-20  2007-09-20  library   
А39  ГАО  АКИМОВ Л.А.  ИССЛЕДОВАНИЕ ЗАКОНА ОТРАЖЕНИЯ СВЕТА ЛУННОЙ ПОВЕРХНОСТЬЮ  К.  1989  30  635  2007-09-20  2007-09-20  library   
А45  ИОФ РАН  АЛЕЩЕНКО Ю.А.  ИССЛЕДОВАНИЕ КОЛЕБАТЕЛЬНЫХ ВОЗБУЖДЕНИЙ В ТВЕРДЫХ РАСТВОРАХ  М.  1987  22  495  2007-09-20  2007-09-20  library   
А13  ФИЗ.ИНС-Т  АББАСОВ ИБРАГИМ  ЭЛЕКТРОМАГНИТНОЕ ИЗЛУЧЕНИЕ ДВИЖУЩИХСЯ ИСТОЧНИКОВ В ПРЕЛОМЛЯЮЩЕЙ СРЕДЕ  М.  1988  14  496  2007-09-20  2007-09-20  library   
А65  САО РАН  АНДРИАНОВ С.А.  НАКОПЛЕНИЕ ДАННЫХ, АВТОМАТИЗАЦИЯ АКТИВНОСТИ СОЛНЦА В РАДИОДИАПАЗОНЕ  НИЖНИЙ АРХЫЗ  1988  22  564  2007-09-20  2007-09-20  library   
First Previous [ 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 of 94 ] Next Last
All questions, please direct to librarian.
This site is maintained by me.