-Ͳ ˲ IJ̲
Все Авторефераты
̳ г . . /
Я-92  ІРЕ  ЯЦЕВИЧ О.І.  МОНІТОРІНГ ШУМАНІВСЬКОГО РЕЗОНАНСУ І МОДЕЛІ ДЖЕРЕЛ  ХАРКІВ  2009  16  1490  2010-05-17  2010-05-17  library   
Л87  ІРЕ  ЛУЦЕНКО В.І.  РОЗСІЯННЯ РАДІОХВИЛЬ МОРЕМ І ВИЯВЛЕННЯ МАЛОШВИДКІСНИХ  ХАРКІВ  2009  33  1493  2010-05-17  2010-05-17  library   
К90  ІРЕ  КУЛЕШОВ О.М.  ФОРМУВАННЯ ТА ТРАНСПОРТУВАННЯ НЕРЕЛЯТИВІСТСЬКИХ ЕЛЕКТРОННИХ  ХАРКІВ  2010  20  1492  2010-05-17  2010-05-17  library   
С51  ІРЕ  СМОТРОВА О.І.  ЕЛЕКТРОМАГНІТНІПОЛЯ ТА ПОРОГИ ВИПРОМІНЮВАННЯ В ОДИНОЧНИХ  ХАРКІВ  2010  20  1491  2010-05-17  2010-05-17  library   
Е-72  НГТУ  ЕРОШИН В.В.  ПРИМЕНЕНИЕ МЕТОДА КОЛЛОКАЦИЙ ДЛЯ РАСЧЕТА ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ УСТРОЙСТВ СВЧ  Н.НОВГОРОД  2010  19  1496  2010-12-24  2010-12-24  library   
Р98  ЮФУ  РЯБОВА М.В.  МОДЕЛИРОВАНИЕ ХИМИЧЕСКОЙ И ФОТОМЕТРИЧЕСКОЙ ЭВОЛЮЦИИ ШАРОВЫХ СКОПЛЕНИЙ  Н.АРХЫЗ  2010  18  1494  2010-12-24  2010-12-24  library   
У75  НГТУ  УСКОВ О.В.  ОТКРЫТЫЕ НЕОДНОРОДНЫЕ ДИЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ И МЕТАЛЛОДИЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ НАПРАВЛЯЮЩИЕ   Н.НОВГОРОД  2010  17  1495  2010-12-24  2010-12-24  library   
В15  САО  ВАЛЕЕВ А.Ф.  ПОИСК И ИССЛЕДОВАНИЕ МАССИВНЫХ ЗВЕЗД НА ФИНАЛЬНЫХ СТАДИЯХ  Н.АРХЫЗ  2010  16  1497  2010-12-24  2010-12-24  library   
В27  ГАО  ВЕЛИЧКО С.Ф.  ПОЛЯРИМЕТРИЧНІ ТА ФОТОМЕТРИЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПИЛУ В АТМОСФЕРАХ КОМЕТ  КИЇВ  2010  24  1498  2010-12-24  2010-12-24  library   
Х69  ІРЕ НАНУ  ХОДЗИЦЬКИЙ М.К.  ЗБУДЖЕННЯ ПОВЕРХНЕВИХ ЕЛЕКТРОМАГНІТНИХ КОЛИВАНЬ НА МЕЖІ МЕТАМАТЕРІАЛІВ  ХАРКІВ  2010  20  1499  2010-12-24  2010-12-24  library   
С45  ІРЕ НАНУ  СКРИПКА С.Л.  ДВОСМУЖКОВА ЛІНІЯ МІЛІМЕТРОВОГО ТА СУБМІЛІМЕТРОВОГО ДІАПАЗОНІВ  ХАРКІВ  2010  20  1500  2010-12-24  2010-12-24  library   
А72  ХНУ  АНТЮФЕЕВА М.С.  ЕЛЕКТРОМАГНІТНІ КОЛИВАННЯ В РЕЗОНАТОРІ, ЯКИЙ ЗАПОВНЕНО НЕСТАЦІОНАНИМ  ХАРКІВ  2010  19  1501  2010-12-24  2010-12-24  library   
П12  ГАО  ПАВЛЕНКО О.П.  КАТАКЛІЗМІЧНІ ЗМІННІ ТА СПОРІДНЕНІ ПОДВІЙНІ ЗОРІ З МАЛИМ ВІДНОШЕННЯМ  КИЇВ  2010  31  1502  2010-12-24  2010-12-24  library   
О-73  ГАО НАНУ  ОСИКА О.Б.  МАГНІТНІ ПОЛЯ У СОНЯЧНИХ СПАЛАХАХ СЕРЕДНЬОЇ ПОТУЖНОСТІ ЗА ДАНИМИ  КИЇВ  2010  24  1504  2010-12-24  2010-12-24  library   
Р69  НАНУ ІПФ  РУМБОВСЬКИЙ М.Ю.  МУЛЬТИГАРМОНІЧНІ ПРОЦЕСИ У РЕЛЯТИВІСТСЬКИХ ДВОШВИДКІСНИХ  СУМИ  2010  21  1505  2010-12-27  2010-12-27  library   
Б48  ХНУ  БЕРДНИК С.Л.  ВИПРОМІНЮВАННЯ ЕЛЕКТРОМАГНІТНИХ ХВИЛЬ ЩІЛИНАМИ В ОДНОМОДОВОМУ  ХАРКІВ  2010  20  1506  2010-12-27  2010-12-27  library   
Т35  ГАО НАНУ  ТЕРЕЩЕНКО І.А.  ОПОЗИЦІЙНИЙ ЕФЕКТ БЛИСКУ НИЗЬКОАЛЬБЕДНИХ АСТЕРОЇДІВ  КИЇВ  2010  20  1507  2010-12-27  2010-12-27  library   
К56  СДУ  КОВАЛЬ В.В.  МУЛЬТИГАРМОНІЧНІ ПЛАЗМО-ПУЧКОВІ СУПЕРГЕТЕРОДИННІ ЛАЗЕРИ НА ВІЛЬНИХ  СУМИ  2010  22  1508  2010-12-27  2010-12-27  library   
М69  ИПА РАН  МИХЕЕВА В.Д.  РЕШЕНИЕ ЗАДАЧ ЭФЕМЕРИДНОЙ АСТРОНОМИИ СРЕДСТВАМИ ПРЕДМЕТНО-ОРИЕНТИРОВАННОГО ЯЗЫКА  С.-Пб.  2010  18  1509  2010-12-27  2010-12-27  library   
Б28  СДУ  БАТУРЫН О.А.  РОЗРОБКА РЕНТГЕНООПТИЧНИХ СХЕМ ДЛЯ АНАЛІЗУ СКЛАДУ ЗА СПЕКТРАМИ  СУМИ  2010  17  1510  2010-12-27  2010-12-27  library   
First Previous [ 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 of 94 ] Next Last
All questions, please direct to librarian.
This site is maintained by me.