-Ͳ ˲ IJ̲
Все Авторефераты
̳ г . . /
М47  НАНУ ГАО  МЕЛЕХ Б.Я.  МОДЕЛЮВАННЯ СВІТІННЯ НЕБУЛЯРНИХ СЕРЕДОВИЩ  КИЇВ  2015  39  1694  2015-12-21  2015-12-21  library   
С30  НУ ЛП  СЕМЕНОВ А.О.  МЕТОДИ І ПРИСТРОЇ ГЕНЕРУВАННЯ ТА ФОРМУВАННЯ СИГНАЛІВ З РЕГУЛЯРНОЮ  ЛЬВІВ  2019  39  1767  2019-12-16  2019-12-16  library   
Ц-56  ІФН НАНУ  ЦИБРІЙ З.Ф.  ФІЗИКО-ТЕХНОЛОГІЧНІ ОСНОВИ РОЗРОБЛЕННЯ   КИЇВ  2021  39  1813  2021-12-20  2021-12-20  library   
Б18  ИПА РАН  БАЙКОВА А.Т.  ВОССТАНОВЛЕНИЕ ИЗОБРАЖЕНИЙ В РАДИОИНТЕРФЕРОМЕТРИИ НА БАЗЕ ОБОБЩЕННЫХ МЕТОДОВ  С.-Пб  1994  40  808  2007-10-15  2007-10-15  library   
Г95  ОАО ПЛУТОН  ГУРКО А.А.  ПУТИ И СРЕДСТВА СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ МИЛЛИМЕТРОВЫХ МАГНЕТРОНОВ НА ПРОСТРАНСТВЕННЫХ  М.  2003  40  1215  2007-11-06  2007-11-06  library   
К90  ИОФ  КУЛЕВСКИЙ Л.А.  ТРЕХЧАСТОТНЫЕ ПАРАМЕТРИЧЕСКИЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ В КРИСТАЛЛАХ  М.  1987  40  518  2008-01-16  2008-01-16  library   
М30  ГАО  МАРЧЕНКО А.Н.  МОДЕЛИРОВАНИЕ ВНЕШНЕГО ГРАВИТАЦИОННОГО ПОЛЯ ЗЕМЛИ НА ОСНОВЕ ТЕОРИИ ПОТЕНЦИАЛОВ  КИЕВ  1991  40  2008-02-05  2008-02-05  library   
М69  ИОФ  МИХАЙЛОВА Г.Н.  ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ЭКСИТОНОВ И ЭЛЕКТРОННО-ДЫРОЧНОЙ ЖИДКОСТИ В ГЕРМАНИИ  М.  1987  40  533  2008-02-05  2008-02-05  library   
Р83  ХГУ  РУДЬ Л.А.  СВОБОДНЫЕ КОЛЕБАНИЯ ЯВЛЕНИЯ В ВОЛНОВОДНЫХ СИСТЕМАХ  ХАРЬКОВ  1989  40  704  2008-03-28  2008-03-28  library   
С49  МГУ  СЛЫШ В.И.  ИССЛЕДОВАНИЕ КОСМИЧЕСКОГО РАДИОИЗЛУЧЕНИЯ В ЛИНИЯХ МЕЖЗВЕЗДНОГО ГИДРОКСИЛА  М.  1976  40  129  2008-04-11  2008-04-11  library   
П68  ХГУ  ПРОСВИРНИН С.Л.  РАЗВИТИЕ МЕТОДА ПОЛУОБРАЩЕНИЯ ОПЕРАТОРА ЗАДАЧИ В ТЕОРИИ ДИФРАКЦИИ  ХАРЬКОВ  1985  40  415  2008-05-27  2008-05-27  library   
К82  ГАО  КРИВОДУБСЬКИЙ В.Н.  ПАРАМЕТРИ ДИНАМО І ПЕРЕБУДОВА ВЕЛИКОМАСШТАБНОГО МАГНІТНОГО ПОЛЯ  КИЇВ  2006  40  1335  2008-05-27  2008-05-27  library   
М37  І-Т МЕТРОЛ  МАЧЕХІН Ю.П.  РОЗВИТОК НАУКОВИХ ОСНОВ СТАБІЛІЗОВАНИХ ЗА ЧАСТОТОЮ ЛАЗЕРІВ ТА ЇХ МЕТРОЛОГІЧНОГО  ХАРКІВ  2006  40  1318  2008-05-27  2008-05-27  library   
К82  ГАО  КРИШТАЛЬ О.Н.  ДРІБНОМАСШТАБНІ НЕСТІЙКОСТІ В ПЕРЕДСПАЛАХОВІЙ ПЛАЗМІ ПЕТЕЛЬ В АКТИВНІЙ ОБЛАСТІ   КИЇВ  2008  40  1434  2009-05-19  2009-05-19  library   
П29  ГАО  ПЕТРУК О.Л  УСКОРЕНИЕ КОСМИЧЕСКИХ ЛУЧЕЙ В ОБОЛОЧЕЧНИХ ОСТАТКАХ СВЕРХНОВИХ ЗІРОК  КИЇВ  2011  40  1539  2011-12-01  2011-12-01  library   
Д51  ГАО НАНУ  ДЛУГАЧ Ж.М.  РОЗСІЯННЯ ЕЛЕКТРОМАГНІТНОГО ВИПРОМІНЮВАННЯ ОБ*АМИ СОНЯЧНОЇ СИСТЕМИ  КИЇВ  2013  40  1603  2013-03-27  2013-03-27  library   
Ч-48  ІТ НАНУ  ЧЕРКЕЗ Р.Г.  ФІЗИЧНІ МЕТОДИ ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ПРОНИКНИХ ТЕРМОЕЛЕМЕНТІВ  ЧЕРНІВЦІ   2013  40  1612  2013-05-13  2013-05-13  library   
Д81  ГАО НАНУ  ДУДНИК О.В.  ДИНАМІКА РАДІАЦІЙНИХ ПОЯСІВ І ФОНОВОГО РАДІОВИПРОМІНЮВАННЯ  КИЇВ  2015  40  1676  2015-05-12  2015-05-12  library   
Ш38  ХНУ  ШЕВЧЕНКО В.Г.  ІНТЕГРАЛЬНА ФОТОМЕТРІЯ АСТЕРОЇДІВ СПОСТЕРЕЖЕННЯ ТА ЧИСЕЛЬНЕ МОДЕЛЮВАННЯ  КИЇВ  2017  40  1757  2017-12-21  2017-12-21  library   
Ш38  ГАО  ШЕВЧЕНКО В.Г.  ІНТЕГРАЛЬНА ФОТОМЕТРІЯ АСТЕРОЇДІВ СПОСТЕРЕЖЕННЯ ТА ЧИСЕЛЬНЕ МОДЕЛЮВАННЯ  КИЇВ  2017  40  1757  2019-12-04  2019-12-04  library   
First Previous [ 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 of 94 ] Next Last
All questions, please direct to librarian.
This site is maintained by me.