-Ͳ ˲ IJ̲
Все Авторефераты
̳ г . . /
Б86  ИЗМИ РАН  БОЧКАРЕВ Г.С.  ИССЛЕДОВАНИЕ НЕКОТОРЫХ ОСОБЕННОСТЕЙ ИОНОСФЕРНОГО РАСПРОСТРАНЕНИЯ РАДИОВОЛН  М.  1979  16  305  2007-10-23  2007-10-23  library   
Б81  ХГУ  БОНДАРЕНКО Б.Н.  ДВУХЛУЧЕВАЯ ЛАМПА С БЕГУЩЕЙ ВОЛНОЙ В РЕЖИМЕ БОЛЬШИХ ВХОДНЫХ СИГНАЛОВ  ХАРЬКОВ  1971  19  47  2007-10-23  2007-10-23  library   
Б83  ХГУ  БОРОДАЕВ В.А.  ИССЛЕДОВАНИЕ ПАРАМЕТРОВ СВЯЗАННЫХ ЛИНИЙ  ХАРЬКОВ  1974  12  70  2007-10-23  2007-10-23  library   
Б60  САО РАН  БИКМАЕВ И.Ф.  СПЕКТРОСКОПИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕХИМИЧЕСКОГО СОСТАВА СУБКАРЛИКОВ  НИЖНИЙ АРХЫЗ  1992  18  2007-10-23  2007-10-23  library   
Б43  ХГУ  БЕЛОУС В.В.  ИССЛЕДОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ НЕОДНОРОДНОГО ВЫСОКОЧАСТОТНОГО ПОЛЯ НА СТАЦИОНАРНЫЙ  ХАРЬКОВ  1974  30  47  2007-10-22  2007-10-22  library   
Б48  ХГУ  БЕРЕЗИН А.К.  ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ СИЛЬНОТОЧНЫХ ЭЛЕКТРОННЫХ ИМПУЛЬСНЫХ ПУЧКОВ С ПЛАЗМОЙ  ХАРЬКОВ  1963  16  320  2007-10-22  2007-10-22  library   
Б48  ХГУ  БЕРЕЗИН А.К.  ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ СИЛЬНОТОЧНЫХ ЭЛЕКТРОННЫХ ИМПУЛЬСНЫХ ПУЧКОВ С ПЛАЗМОЙ  ХАРЬКОВ  1983  14  143  2007-10-22  2007-10-22  library   
Б43  ХГУ  БЕЛЯВСКИЙ Б.А.  ИССЛЕДОВАНИЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ЭЛЕКТРОННОГО ПОТОКА С ВЫСОКОЧАСТОТНЫМ ПОЛЕМ  ХАРЬКОВ  1984  22  365  2007-10-22  2007-10-22  library   
Б43  ХГУ  БЕЛОБРОВ А.В.  ДИФРАКЦИОННОЕ ИЗЛУЧЕНИЕ ЗАРЯДОВ, ДВИЖУЩИХСЯ ВБЛИЗИ ОДИНОЧНЫХ ЛОКАЛИЗОВАННЫХ  ХАРЬКОВ  1979  23  2007-10-22  2007-10-22  library   
Б48  ХГУ  БЕРЁЗА А.Е.  АНИЗОТРОПНЫЕ ВОЛНОВОДЫ И РЕЗОНАТОРЫ МИЛЛИМЕТРОВОГО ДИАПАЗОНА  ХАРЬКОВ  1984  22  2007-10-22  2007-10-22  library   
Б39  ХГУ  БЕЗРОДНЫЙ Ю.Г.  ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫХ КОЛЕБАНИЙ В ЦИЛИНДРИЧЕСКИХ РЕЗОНАТОРАХ  ХАРЬКОВ  1983  22  2007-10-22  2007-10-22  library   
Б20  ГАО  БЕЛЕГА Ю.Ю.  ИССЛЕДОВАНИЕ ЗВЕЗД С ВЫСОКИМ УГЛОВЫМ РАЗРЕШЕНИЕМ МЕТОДОМ ЦИФРОВОЙ  КИЕВ  1985  14  2007-10-22  2007-10-22  library   
Б44  КРАО  БЕЛЯКИНА Т.С.  ФОТОМЕТРИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ СИМБИОТИЧЕСКИХ ЗВЕЗД  М.  1971  55  2007-10-22  2007-10-22  library   
Б69  ХГУ  БЛИОХ П.В.  ПАРАМЕТРИЧЕСКОЕ ВОЗБУЖДЕНИЕ ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫХ КОЛЕБАНИЙ В ЭЛЕКТРОННЫХ ПУЧКАХ  ХАРЬКОВ  1959  10  212  2007-10-22  2007-10-22  library   
Б69  ХГУ  БЛИНОВ А.К.  ИНВЕРСИОННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ АКТИВНЫХ КРИСТАЛЛОВ КВАНТОВЫХ УСИЛИТЕЛЕЙ  ХАРЬКОВ  1987  16  2007-10-22  2007-10-22  library   
Б82  ГАО НАНУ  БОРИСЕНКО С.А.  ШВИДКІ ВАРІАЦІЇ СПЕКТРУ КОМЕТИ ГАЛЛЕЯ  КИЇВ  2001  18  1121  2007-10-22  2007-10-22  library   
Б14  ХДУ  БАГАЦЬКА О.В.  ВИПРОМІНЮВАННЯ ТА РОЗСІЯННЯ РАДІОХВИЛЬ В АНІЗОТРОПНИХ СЕРЕДОВИЩАХ  ХАРКІВ  1998  15  972  2007-10-22  2007-10-22  library   
Б24  ФТІНТ  БАР*ЯХТАР І.В.  КІНЕТИЧНІ І ДИСИПАТИВНІ ЕФЕКТИ В НЕЛІНІЙНИХ МОДЕЛЬНИХ СИСТЕМАХ  ХАРКІВ  1999  33  974  2007-10-22  2007-10-22  library   
Б43  ГАО НАНУ  БЕЛЕЦЬКИЙ С.О.  РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕНЬ СОНЯЧНОЇ ХРОМОСФЕРИ В ЛІНІЯХ ГЕЛІЮ  КИЇВ  2000  20  1029  2007-10-22  2007-10-22  library   
Б61  ІРЕ  БІЛОУС Р.І.  КОЛИВАННЯ ЕЛЕКТРОМАГНІТНОГО ПОЛЯ В ХВИЛЕВОДНИХ СТРУКТУРАХ З ДІЕЛЕКТРИЧНИМИ  ХАРКІВ  1998  16  937  2007-10-22  2007-10-22  library   
First Previous [ 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 of 94 ] Next Last
All questions, please direct to librarian.
This site is maintained by me.