-Ͳ ˲ IJ̲
Все Авторефераты
̳ г . . /
Г61  ХГУ  ГОЛОВИН А.Т.  ЭЛЕКТРОДИНАМИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ВОЛНОВОДНЫХ И РЕЗОНАНСНЫХ СИСТЕМ С ОДИНОЧНЫМИ  ХАРЬКОВ  1989  22  2007-10-29  2007-10-29  library   
А13  ФИЗ.ИНС-Т  АББАСОВ ИБРАГИМ  ЭЛЕКТРОМАГНИТНОЕ ИЗЛУЧЕНИЕ ДВИЖУЩИХСЯ ИСТОЧНИКОВ В ПРЕЛОМЛЯЮЩЕЙ СРЕДЕ  М.  1988  14  496  2007-09-20  2007-09-20  library   
Г79  ХГУ  ГРЕБЕНЮК С.В.  ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЕ ВОЛНЫ В ОТКРЫТЫХ АКСИАЛЬНО СИММЕТРИЧНЫХ ГИРОТРОПНЫХ  ХАРЬКОВ  1982  21  603  2007-11-05  2007-11-05  library   
Г79  ХГУ  ГРЕБЕНЮК Ю.И.  ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЕ ВОЛНЫ В РАДИАЛЬНЫХ ЗАМЕДЛЯЮЩИХ СИСТЕМАХ С ПУЧКОМ  ХАРЬКОВ  1986  20  445  2007-11-05  2007-11-05  library   
К64  ХИГМ  КОНДРАТЬЕВ Б.В.  ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЕ ВОЛНЫ В СПИРАЛЬНОМ ВОЛНОВОДЕ С АНИЗОТРОПНОЙ  ХАРЬКОВ  1965  10  132  2008-01-14  2008-01-14  library   
Я45  ХГУ  ЯКИМЕНКО И.П.  ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЕ ВОЛНЫ В СПИРАЛЬНОМ ВОЛНОВОДЕ С ГИРОТРОПНОЙ СРЕДОЙ  ХАРЬКОВ  1963  19  245  2008-05-20  2008-05-20  library   
Ш71  ХГУ  ШМАТЬКО А.А.  ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЕ КОЛЕБАНИЯ В РЕЗОНАНСНЫХ СИСТЕМАХ С ОГРАНИЧЕННОЙ ДИФРАКЦИОННОЙ  ХАРЬКОВ  1973  17  25  2008-05-19  2008-05-19  library   
Ш14  ХГУ  ШАВОРЫКИНА И.Ю.  ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЕ ПОЛЯ В ОГРАНИЧЕННЫХ СРЕДАХ С НЕСТАЦИОНАРНОЙ ПРОВОДИМОСТЬЮ  ХАРЬКОВ  1992  19  836  2008-05-26  2008-05-26  library   
Р59  ХПИ  РОГАЧЕВ И.С.  ЭЛЕКТРОМАШИННЫЕ ГЕНЕРАТОРЫ УНИПОЛЯРНЫХ ИМПУЛЬСОВ  ХАРЬКОВ  1963  38  243  2008-03-26  2008-03-26  library   
З-43  ХПИ  ЗВЕРЕВ В.А.  ЭЛЕКТРОННОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ ЦЕПЕЙ С НЕЛИНЕЙНЫМИ ЭЛЕМЕНТАМИ  ХАРЬКОВ  1962  14  250  2007-11-16  2007-11-16  library   
С16  ХГУ  САЛАЙ Э.Н.  ЭЛЕКТРОННЫЕ ПРОЦЕССЫ В ТОНКОПЛЕНОЧНЫХ ВЫСОКООМНЫХ СЛОЯХ ДИЭЛЕКТРИКОВ  ХАРЬКОВ  1987  24  543  2008-04-09  2008-04-09  library   
Н63  ХГУ  НИКОЛОВ О.Т.  ЭЛЕКТРОННЫЙ ПАРМАГНИТНЫЙ РЕЗОНАНС СВОБОДНЫХ РАДИКАЛОВ  ХАРЬКОВ  1985  22  410  2008-02-19  2008-02-19  library   
С61  ФИАН  СОМОВ Б.В.  ЭНЕРГЕТИКА И ДИНАМИКА ВЫСОКОТЕМПЕРАТУРНОЙ ПЛАЗМЫ В СОЛНЕЧНЫХ ВСПЫШКАХ  М.  1989  27  2008-04-09  2008-04-09  library   
М75  ГАО  МОЛОДЫХ С.И.  ЭНЕРГЕТИКА ОБЛАСТИ ФОРМИРОВАНИЯ СОЛНЕЧНОГО ВЕТРА  КИЕВ  1988  11  582  2008-02-15  2008-02-15  library   
С24  ФИАН  СВИСТОВ А.Е.  ЭНЕРГИТИЧЕСКИЙ СПЕКТР СОБСТВЕННЫХ ДЕФЕКТОВ В УЗКОЩЕЛЕВЫХ  М.  1987  21  489  2008-04-09  2008-04-09  library   
З-26  ФИ АН  ЗАМКОВ В.А.  ЭФФЕКТ КЕРРА В ЖИДКИХ ДИЭЛЕКТРИКАХ  М.  1987  26  482  2007-11-16  2007-11-16  library   
И85  ФИАН  ИСАЕВ А.А.  ЭФФЕКТИВНЫЕ ИМПУЛЬСНО-ПЕРИОДИЧЕСКИЕ ЛАЗЕРЫ НА ПАРАХ МЕДИ  М.  1989  23  631  2008-05-07  2008-05-07  library   
М13  ФИАН  МАДИГОЖИН Д.Т.  ЭФФЕКТЫ АДРОННОГО ЧАРМОРОЖДЕНИЯ В КОСМИЧЕСКИХ ЛУЧАХ  М.  1989  18  625  2008-01-30  2008-01-30  library   
Г94  ХГУ  ГУМЕН Н.М.  ЭФФЕКТЫ МАГНИТОСТРИКЦИИ ПОСЛЕ ТЕРМИЧЕСКОЙ, ТЕРМОМАНИТНОЙ ОБРАБОТКИ  ХАРЬКОВ  1965  16  180  2007-11-06  2007-11-06  library   
Т70  ХФТІ  ТРОФИМЕНКО С.В.  ЮНІЗАЦІЙНІ ВТРАТИ ЕНЕРГІЇ ГАЛЬМІВНЕ ТА ПЕРЕХІДНЕ ВИПРОМІНЮВАННЯ  ХАРКІВ  2014  20  1649  2015-05-18  2015-05-18  library   
First Previous [ 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 of 94 ] Next Last
All questions, please direct to librarian.
This site is maintained by me.