-Ͳ ˲ IJ̲
Все Авторефераты
̳ г . . /
О47  НУ ЛП  ОЗІРКОВСЬКИЙ Л.Д.  РОЗВИТОК ТЕОРИТИЧНИХ ЗАСАД ОЦІНЮВАННЯ ФУНКЦІОНАЛЬНОЇ БЕЗПЕЧНОСТІ  ЛЬВІВ  2020  40  1788  2021-01-15  2021-01-15  library   
В12  ГАО НАНУ  ВАВИЛОВА І.Б.  АСТРОІНФОРМАТИКА ВЕЛИКОМАСШТАНИХ СТРУКТУР ВСЕСВІТУ  КИЇВ  2020  40  1782  2021-06-15  2021-06-15  library   
0-47  ЛНУ  ОЗІРКОВСЬКИЙ Л.Д.  РОЗВИТОК ТЕОРИТИЧНИХ ЗАСАД ОЦІНЮВАННЯ ФУНКЦІОНАЛЬНОЇ БЕЗПЕЧНОСТІ  ЛЬВІВ  2020  40  1788  2021-06-15  2021-06-15  library   
Б23  ХНУ  БАННІКОВА О.Ю.  ТЕРОЇДАЛЬНІ СТРУКТУРИ В АСТРОФІЗИЧНИХ ОБ ЄКТАХ  ХАРКІВ  2020  40  1785  2021-06-15  2021-06-15  library   
Г62  ГАО НАНУ  ГОЛУБОВ О.А.  ДИНАМІЧНА ЕВОЛЮЦІЯ АСТЕРОЇДІВ  КИЇВ  2021  40  1803  2021-08-12  2021-08-12  library   
Б48  ХНУ  БЕРДНИК С.Л.  ФОРМУВАННЯ ЕЛЕКТРОМАГНІТНИХ ПОЛІВ КОМБІНОВАНИМИ ВИБРАТОРНО-ЩІЛИННИМ   ХАРКІВ  2021  40  1812  2021-12-20  2021-12-20  library   
В12  ГАО НАНУ  ВАВИЛОВА І.Б.  АСТРОІНФОРМАТИКА ВЕЛИКОМАСШТАНИХ СТРУКТУР ВСЕСВІТУ  КИЇВ  2020  40  1820  2022-01-18  2022-01-18  library   
Г96  МГУ  ГУСЕВ В.Д.  ВЛИЯНИЕ НЕОДНОРОДНОЙ ИОНОСФЕРЫ НА РАСПРОСТРАНЕНИЕ РАДИОВОЛН  М.  1976  41  276  2007-11-06  2007-11-06  library   
К49  ВИРАПО  КЛИМУШЕВ Б.Я.  ОСНОВЫ ТЕОРИИ И РАСЧЕТА ЭЛЕМЕНТОВ ЭЛЕКТРОННЫХ ЦИФРОВЫХ ВЫЧИСЛИТЕЛЬНЫХ  ХАРЬКОВ  1970  41  35  2008-01-16  2008-01-16  library   
Б18  ИПА РАН  БАЙКОВА А.Т.  ВОССТАНОВЛЕНИЕ ИЗОБРАЖЕНИЙ В РАДИОИНТЕРФЕРОМЕТРИИ НА БАЗЕ ОБОБЩЕННЫХ МЕТОДОВ  С.-Пб  1994  42  868  2007-10-15  2007-10-15  library   
Б18  ИПА РАН  БАЙКОВА А.Т.  ВОССТАНОВЛЕНИЕ ИЗОБРАЖЕНИЙ В РАДИОИНТЕРФЕРОМЕТРИИ НА БАЗЕ ОБОБЩЕННЫХ МЕТОДОВ  С.-Пб  1994  42  868  2007-10-15  2007-10-15  library   
Б83  САО РАН  БОРОВИК В.Н.  ИССЛЕДОВАНИЕ СПОКОЙНОГО СОЛНЦА В МИКРОВОЛНОВОМ ДИАПАЗОНЕ НА РАДИОТЕЛЕСКОПАХ  НИЖНИЙ АРХЫЗ  1997  42  1101  2007-10-22  2007-10-22  library   
К21  ИОФ  КАРАСИК А.Я.  НЕЛИНЕЙНЫЕ ЯВЛЕНИЯ В СТЕКЛЯННЫХ ВОЛОКОННЫХ СВЕТОВОДАХ  М.  1987  42  520  2007-12-17  2007-12-17  library   
К64  НИРФИ  КОНДРАТЬЕВ И.Г.  ДИФРАКЦИЯ ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫХ ВОЛН НА ПЛАЗМЕННЫХ ОБРАЗОВАНИЯХ  ГОРЬКИЙ  1980  42  291  2008-01-14  2008-01-14  library   
Л96  САО  ЛОТОВА Н.А.  РАДИОАСТРОНОМИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ МЕЖПЛАНЕТНОЙ И МЕЖЗВЕЗДНОЙ СРЕДЫ  Л.  1981  42  176  2008-01-21  2008-01-21  library   
С28  ХГУ  СЕДЫХ В.М.  ИССЛЕДОВАНИЕ ШИРОКОПОЛОСНЫХ ВОЛНОВОДНЫХ И ПОЛОСКОВЫХ ЛИНИЙ ПЕРЕДАЧИ И НЕКОТОРЫХ  ХАРЬКОВ  1974  42  76  2008-04-09  2008-04-09  library   
К66  ИПА РАН  КОРКИН Э.И.  ПРАКТИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ СОЗДАНИЯ ВЫСОКОТОЧНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ДЛЯ БОЛЬШИХ РАДИОТЕЛЕСКОП  С.-Пб  1999  43  983  2008-01-17  2008-01-17  library   
Н56  ФИ АН  НЕСТЕРОВА Н.М.  ИССЛЕДОВАНИЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЙ АДРОННОЙ КОМПОНЕНТЫ ШИРОКИХ АТМОСФЕРНЫХ ЛИВНЕЙ  М.  1988  43  624  2008-02-19  2008-02-19  library   
Ч-34  ИОФ  ЧЕВОКИН В.К.  РАЗВИТИЕ МЕТОДОВ И АППАРАТУРЫ ЭЛЕКТРОННО-ОПТИЧЕСКОЙ ФОТОГРАФИИ  М.  1990  43  711  2008-05-13  2008-05-13  library   
А73  КГУ  АНУФРИЕНКО В.Ф.  РАДИОСПЕКТРОСКОПИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ СЛАБЫХ ВОЗМУЩЕНИЙ ПАРАМАГНИТНЫХ СИСТЕМ  КАЗАНЬ  1979  44  36  2007-10-04  2007-10-04  library   
First Previous [ 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 of 94 ] Next Last
All questions, please direct to librarian.
This site is maintained by me.