-Ͳ ˲ IJ̲
Все Авторефераты
̳ г . . /
C79  ХНУ  СТЕЦЮК В.І  ПОКРАЩЕННЯ ВІБРОЧАСТОТНОЇ СТАБІЛЬНОСТІ АВТОГЕНЕРАТОРНИХ П"ЄЗОРЕЗОНАНСНИХ   ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ  2012  20  1574  2012-06-12  2012-06-12  library   
К17  ХНУ  КОЛІБЕРДА М.Є.  МЕТОД СПЕКТРАЛЬНИХ ОПЕРАТОРІВ РОЗСІЯННЯ У ЗАДАЧАХ ДИФРАКЦІЇ ХВИЛЬ  ХАРКІВ   2013  20  1602  2013-03-27  2013-03-27  library   
К17  ХНУ  КАЛІБЕРДА М.Є.  МЕТОД СПЕКТРАЛЬНИХ ОПЕРАТОРІВ РОЗСІЯННЯ У ЗАДАЧАХ ДИФРАКЦІЇ ХВИЛЬ  ХАРКІВ  2013  20  1608  2013-05-13  2013-05-13  library   
К56  ХНУ  КОВАЛЬ А.О. (к.ф-м.н.)  ДЕКАМЕТРОВЕ ВИПРОМІНЮВАННЯ КОРОНИ СПОКІЙНОГО СОНЦЯ (к.ф.-м.н)  ХАРКІВ  2012  16  1614  2013-05-13  2013-05-13  library  РИ НАНУ 
З-38  ХНУ  ЗАХАРЕНКО В.В. (д.ф.-м.н.)  ІМПУЛЬСНЕ ТА СПОРАДИЧНЕ РАДІОВИПРОМІНЮВАННЯ ОБ "ЄКТІВ ГАЛАКТИКИ НА ДЕКАМЕТРОВИХ   ХАРКІВ  2013  32  1627  2013-11-13  2013-11-13  library  РИ НАНУ 
А72  ХНУ  АНТОНЕНКО Ю.В.  ДИФРАКЦІЯ ЕЛЕКТРОМАГНИТНИХ ХВИЛЬ НА ПЛОСКИХ ЕКРАНАХ СКІНЧЕНОЇ ТОВЩИНИ   ЗАРКІВ  2012  19  1616  2013-11-13  2013-11-13  library   
А47  ХНУ  АЛЄКСЕЄВ Є.А.  ВИСОКОТОЧНІ РПАДІОСПЕКТРОМЕТРИ ТА РАДІОСПЕКТРОСКОПІЯ АСТРОФІЗИЧНИХ  ХАРКІВ  2013  32  1630  2013-12-02  2013-12-02  library   
С64  ХНУ  СКУРАТОВСЬКИЙ С.І.  РЕКОНСТРУКЦІЯ ЗОБРАЖЕННЯ ОБ ЄКТА ЗА СЕРІЄЮ ЙОГО МИТТЄВИХ ЗОБРАЖЕНЬ  ХАРКІВ   2013  16  1620  2013-12-04  2013-12-04  library   
К96  ХНУ  КУЦЕНКО А.С.  ЛАЗЕРНО-МЫКРОХВИЛЬОВА СПЕКТРОСКОПЫЯ РЫДБЕРГЫВСЬКИХ СТИНЫВ   ХАРКЫВ  2013  20  1631  2014-05-12  2014-05-12  library   
Т81  ХНУ  ТУЗ В.Р.  ПІДСИЛЕННЯ ПОЛЯРИЗАЦІЙНИХ ТА НЕЛІНІЙНИХ ЕФЕКТІВ У ПЕРІОДИЧНИХ СТРУКТУРАХ(д/д)  ХАРКІВ  2013  36  1632  2014-05-12  2014-05-12  library  РИ НАНУ 
А47  ХНУ  АЛЄКСЕЄВ Є.А. (д.ф.-м.н.)  ВИСОКОТОЧНІ РАДІОСПЕКТРОМЕТРИ ТА РАДІОСПЕКТРОСКОПІЯ АСТРОФІЗИЧНИХ І (д.ф.-м.н.)  ХАРКІВ  2013  32  1629  2014-11-26  2014-11-26  library  РИ НАНУ 
К56  ХНУ  КОВАЛЬ А.О.  ДЕКАМЕТРОВЕ ВИПРОМІНЮВАННЯ КОРОНИ СПОКІЙНОГО СОНЦЯ  ХАРКІВ  2012  16  1619  2014-11-26  2014-11-26  library   
Є-51  ХНУ  ЄЛІСЕЄВ О.О.  ДИФРАКЦІЯ ГАУСОВИХ ХВИЛЬОВИХ ПУЧКІВ НА ПЛОСКИХ ЕКРАНАХ   ХАРКІВ  2014  20  1659  2014-12-03  2014-12-03  library   
М 60  ХНУ  МИЛОСТНА К.Ю. (к.ф.-м.н.)  РАДІОВИПРОМІНЮВАННЯ ГРОЗОВИХ РОЗРЯДІВ В АТМОСФЕРАХ ПЛАНЕТ (к.ф.-м.н.)  ХАРКІВ  2014  19  1647  2015-02-04  2015-02-04  library  РИ НАНУ 
К17  ХНУ   КАЛІНІЧЕНКО М.М. (д.ф.-м.н)  МЕЖПЛАНЕТНІ МЕРЕХТІННЯ КОСМІЧНИХ ДЖЕРЕЛ У ДЕКАМЕТРОВОМУ ДІАПАЗОНІ РАДІОХВИЛЬ   ХАРКІВ  2014  34  1670  2008-01-08  2008-01-08  library  РИ НАНУ 
Б 90  ХНУ   БУБНОВ І. М. (к.ф.-м.н.)  ШИРОКОСМУГОВЕ КОСМІЧНЕ РАДІОВИПРОМІНЮВАННЯ ТА ЙОГО РЕЄСТРАЦІЯ НА НИЗЬКИХ ЧАСТОТА  ХАРКІВ  2015  18  1671  2015-03-23  2015-03-23  library  РИ НАНУ 
С85  ХНУ  СТРИЖАЧЕНКО О.В.  ЕЛЕКТРОДИНАМИКА ХВИЛЕВОДНИХ РОЗГАЛУЖЕНЬ ІЗ АНІЗОТРОПНИМ ЗАПОВНЕННЯМ  ХАРКІВ  2014  32  1674  2015-05-12  2015-05-12  library   
С31  ХНУ  СЕНЮТА В.С.  ФОРМУВАННЯ МОД ІЗ ПРОСТОРОВО-НЕОДНОРІДНОЮ ПОЛЯРИЗАЦІЄЮ У ХВИЛЕВІДНИХ  ХАРКІВ  2015  20  1686  2015-05-12  2015-05-12  library   
П25  ХНУ  ПЕНКІН Д.Ю.  ЗБУДЖЕННЯ В ЕЛЕКТРОДИНАМІЧНИХ ОБ"ЄМАХ СТРУКТУРАМИ З ІМПЕДАНСНИМИ   ХАРКІВ  2015  20  1688  2015-06-18  2015-06-18  library   
Є-51  ХНУ  ЄЛІСЕЄВ О.О.  ДИФРАКЦІЯ ГАУСОВИХ ХВИЛЬОВИХ ПУЧКІВ НА ПЛОСКИХ ЕКРАНАХ З ПРЯМОКУТНИМИ ОТВОРАМИ  ХАРКІВ  2014  20  1680  2015-05-18  2015-05-18  library   
First Previous [ 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 of 94 ] Next Last
All questions, please direct to librarian.
This site is maintained by me.